Islamske teme

Allahov Poslanik, s.a.v.s., govori koja je to kuća najdraža Allahu, pa kaže:

Jetim je dijete koje je ostalo bez jednog ili oba roditelja

Naš Poslanik Muhammed, s.a.v.s., bio je siroče. Prije nego što se rodio, njegov otac je umro. Bez majke je ostao u šestoj godini života.

“I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! A roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi, i siromasima, i komšijama bližnjim, i komšijama daljnjim, i prijateljima, i putnicima-namjernicima, i onima koji su u vašem posjedu. Allah, zaista, ne voli one koji se ohole i hvališu.” (Prijevod značenja – En-Nisa’, 36)

Postoje i jetimi koji imaju žive roditelje, ali se oni neće ili ne žele brinuti o svojoj djeci, možda zbog nedostatka finansijskih sredstava, lošeg zdravstvenog stanja ili zbog odavanja raznim porocima (drogi, alkoholu, prostituciji itd.), ne shvatajući u takvim stanjima da treba da se brinu i vode računa o svojoj djeci.

Tako mnoga djeca, koja nemaju roditelje, ili ih imaju, ali se oni ne brinu o njima, završavaju ili na ulici, ili u domovima za nezbrinutu djecu (ukoliko ih ima u sredini u kojoj žive), mnogi zapadaju u loša društva, počinju se drogirati, konzumirati alkohol, baviti se bludom i činiti druge razvratne i štetne stvari kako za pojedinca tako i za cjelokupno društvo.

“Roditelji”, koji ostave svoju djecu i prepuste ih ulici, ne shvataju koliko zlo čine svojoj djeci (naravno i društvu), ne odgajajući ih u normalnu, zdravu i odraslu osobu koja voli, pomaže drugima, koja je blaga, pažljiva, darežljiva itd., i ne spremajući je da bude sposobna suprotstaviti se mnogim životnim problemima, teškočama i iskušenjima kojih je prepun dunjalučki život. Najviše jetima bude u periodu rata, zatim raznih vremenskih nepogoda (vjetrovi, zemljotresi, vulkani, poplave, razne bolesti…), kada mnoga djeca ostanu ponekad za samo jedan dan bez oba svoja draga roditelja.

Život djece bez roditelja izuzetno je težak, mučan, bolan, jadan, život u kome nema puno sreće, radosti, igre, zadovoljstva, smirenosti, što najbolje mogu primijetiti osobe koje se brinu o jetimima (majka, ili nena, ili djed, ili tetka…, ili odgajatelji ukoliko dijete živi u domu za nezbrinutu djecu). Međutim, treba imati u vidu da ne mora značiti da će svako dijete uz roditelje biti dobro odgojeno i da je sretno.

Kur’an o jetimima

Zbog teškog života jetima, a i zbog drugih mudrosti, Allah, s.v.t., na puno mjesta u Kur’anu govori o jetimima, o njihovoj zaštititi, pažnji prema njima, o vođenju brige o njihovim imecima i sl.

Jetimi u Islamu imaju posebnu pažnju i zaštitu. Njihov staratelj se mora potruditi u ime Allaha, dž.š., da pomogne jetimima, da bude blag prema njima, da ih podučava propisima Islama, da im u svakom segmentu života pomaže što više može, da odgaja ispravnu i čvrstu osobu, da se trudi da razvije u djetetu približnu ljubav koju su djetetu poklanjali njegovi roditelji…
Ukazivanje pažnje

Allah, s.v.t., upozorava na neukazivanje pažnje siročetu u suri El-Fedžr, gdje kaže: “…Vi pažnju siročetu ne ukazujete.” (Prijevod značenja – El-Fedžr, 17.) Ove Allahove riječi nas opominju zbog nepažnje prema jetimima. Molimo Allaha, s.v.t., da budemo prema njima pažljivi, razumijevajući tu djecu i pomažući im u ime Allaha, dž.š.

Veliki je grijeh staratelju trošiti imetak jetima zajedno sa svojim imetkom. Uzvišeni Allah o tome govori u suri En-Nisa: “I siročadi imanja njihova uručite, hrđavo za dobro ne podmečite i imetke njihove s imecima vašim ne trošite, – to bi, zaista, bio veliki grijeh.” (Prijevod značenja – En-Nisa, 2.)

Imetak im treba predati kada budu spremni za brak, a Allah, s.v.t., kaže: “I provjeravajte siročad dok ne stasaju za brak; pa ako ocijenite da su zreli, uručite im imetke njihove. I ne žurite da ih rasipnički potrošite dok oni ne odrastu…” (Prijevod značenja – En-Nisa’, 6.)

Allah, dž.š., također, u drugom ajetu kaže o jetimskom imetku sljedeće: “i da se imetku siročeta ne približavate, osim na najljepši način, sve dok punoljetno ne postane…” (Prijevod značenje – El-En’am, 152.) Primopredaja imetka jetimu od strane staratelja se vrši obavezno uz prisustvo svjedoka na što ukazuju Allahove riječi: “…A imetke im uručujte u prisustvu svjedoka. A dosta je što će se pred Allahom račun polagati.” (Prijevod značenja – En-Nisa’, 6.)

Bespravno trošenje imetka jetima vodi u Džehennem

Bespravno trošenje imetka jetima vodi u Džehennem, što svjedoče sljedeće Allahove riječi: “Oni koji bez ikakva prava jedu imetke siročadi, – doista jedu ono što će ih u vatru dovesti i oni će u ognju gorjeti.” (Prijevod značenja – En-Nisa’, 10.)

Staratelji moraju s posebnom pažnjom paziti na jetimski imetak. Ne smije se desiti da ga bespravno troše, a pogotovo još na haram stvari, dok su jetimi, s druge strane, možda gladni, željni nešto lijepo pojesti, lijepo se obući i sl. Ukoliko, to rade i ne namjeravaju prestati s tim, onda sami sebi svjesno pripremaju mjesto u vatri. Da Allah, s.v.t., da staratelju, a i drugim muslimanima, da paze na jetime, a pogotovo kada se radi o njihovom imetku, jer oni nemaju roditelje koji će za njih uštedjeti novca, kako bi im olakšali školovanje, odnosno čitav njihov život. Amin!

Allah, dž.š., govori da treba ići što dalje od imetka jetima, osim ako se želi unaprijediti njegov imetak, tj. da se poveća, a ne da se smanji: “A od imetke siročeta – što dalje! Osim ako želite da ga unaprijedite, sve dok ne postane punoljetno…” (Prijevod značenja – El-Isra’, 34.)

U vrijeme kada vlada glad, kada nema hrane, Allah ukazuje da treba nahraniti bar siroče bliska roda, ako se ne može pomoći i ostalim jetimima: “ili, kad glad hara, nahraniti siroče bliska roda.” (Prijevod značenja – El-Beled, 14.-15.)

Zabranjeno je ucviliti siroče, na što ukazuju sljedeće Allahove riječi: “Zato siroče ne ucvili!” (Prijevod značenja – Ed-Duha, 9.) Do ovoga može lahko doći, pa čak i nesvjesno.

Siroče će odbiti samo ona osoba koja ne vjeruje u Sudnji dan. “Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče? Pa to je onaj koji grubo odbija siroče.” (Prijevod značenja – El-Ma’un, 1.-2.)

Hadisi o jetimima

Pored toga što Kur’an govori o jetimima, i u hadisima se spominju, npr. nagrada za onoga ko nahrani i napoji jetima, ko se o njima brine, čuvanje od nanošenja nepravde prema jetimima itd.

Poslanik Muhammed, s.a.v.s., podstiče na ukazivanje pažnje prema jetimima, na blago ponašanje prema njima, govoreći u jednom od hadisa: “Želiš li da ti srce bude blago i da ostvariš svoje želje? Budi milostiv prema siročetu, pomiluj ga po glavi i nahrani onim čime se ti hraniš: srce ce ti biti blago i svaka će ti se želja ispuniti.” (Hadis bilježi Bejheki.)

Allahu najdraži dom

Allahov Poslanik, s.a.v.s., govori koja je to kuća najdraža Allahu, pa kaže: “Allahu je najdraži onaj dom u kome se nalazi zbrinuto siroče.” (Hadis prenosi Ebu Umame.) Ovaj hadis se može odnositi ne samo na obićnu kuću gdje je zbrinut jetim, nego i na dom za nezbrinutu djecu, internat i sl., gdje se o jetimima brinu pojedinici, odnosno čitavo društvo. U Bosni i Hercegovini nakon agresije 1992.-1995. veliki je broj jetima o čijem odgoju se muslimani slabo brinu, dok mnoge krščanske misionarske grupe odvode tu istu djecu u razne krščanske zemlje gdje na sve načine nastoje djecu odvratiti od njihove vjere, namečući im krščanstvo kroz razne vidove “pomoći”, “ugađajući” toj jadnoj djeci koja su željna roditeljske topline.

Muslimani, probudite se! Neka vam bude na umu prethodno navedeni hadis, ne zaboravljajući ni na ostale hadise niti ajete!
Nije dozvoljeno ciniti nepravdu drugima, a ni samome sebi, a naročito nije dozvoljeno činiti je jetimima. Naš Poslanik, s.a.v.s., o tome kaže: “…Bojte se Allaha i čuvajte se nepravde prema dvjema nemočnim osobama: ženi hudovici i djetetu siročetu.” (Hadis prenosi Enes.)

Ove dvije kategorije ljudi su najnezaštičenije, a Islam želi zaštititi dostojanstvo muslimana. Allahu ekber, kako je Islam savršen.

Kako Kur’an štiti imetak jetima, tako i Poslanik u hadisima, također, govori o tome. Spominje sedam zala kojih se treba čuvati, gdje je ubrojano i čuvanje od imetka jetima: “Čuvajte se sedam zala koja upropaštavaju onoga ko ih čini: širka, sihra, ubijanja koje je Allah zabranio, kamate, imetka jetima, bježanja sa bojnog polja i potvore za blud pobožne i čestite muslimanke.” (Hadis bilježe Buharija i Muslim.)

Znamo da Allah, dž.š., jedino širk ne oprašta, osim ako se osoba iskreno pokaje. Ostala zla koja su nabrojana u hadisu su izuzetno opasna i strogo kažnjiva među kojima je navedeno i čuvanje od imetka jetima. Ovaj hadis nas upozorava na važnost lijepog i poštenog odnosa prema imetku jetima.

Odgojem jetima do Dženneta

U sljedećem hadisu se govori o onome ko može zaslužiti Džennet zbog odnosa prema jetimu: “Ko sebi uzme siroče, – bilo ono od njegove rodbine ili ne, pa ga odgoji i osposobi za samostalan život, zaslužio je kod Allaha Džennet.” (Hadis prenosi ‘Adi b. Hatim.) Muslimani, iskoristite ono što vam nudi prelijepi Islam!

Ebu Ja’la u svome djelu bilježi sljedeči hadis koji govori o odnosu Poslanika, s.a.v.s., i staratelja jetima: “Ja i staratelj jetima stojimo ovako.” Pri tome je Muhammed, s.a.v.s., pokazao odvojeno od drugih prstiju srednji prst i kažiprst…”

Sa ovim brojem hadisa ne iscrpljuju se svi hadisi koji govore o jetimima. Molim Allaha, s.v.t., da nam da znanje, da radimo po njemu, a posebno da naučimo propise o jetimima, te da ih se pridržavamo, kao i da se što bolje ophodimo prema jetimima, da budemo blagi, pažljivi, dobri, da im što više pomažemo u svakom smislu, da se brinemo o njima… Amin!

mirisljiljana.blogger.ba

Related Articles

Back to top button