Islamske teme

Bolesniku se brišu grijesi

Uistinu je divno biti vjernik. Čak i bolest koja vjernika zadesi nije za njega nesreća, već dobro i blagodat.

Ako vjernik pravilno razumije Allahov raspored i Njegovu sudbinu, on će i bolest smatrati Allahovim određenjem i bit će njom zadovoljan, znajući da će ga ona kutarisati nekih kazni onoga svijeta ili ga, pak, očistiti od grijeha.

Ohrabrujuće djeluje predaja Ebu Se’ida i Ebu Hurejrea, r.a, u kojoj Allahov Poslanik, s.a.v.s, obećava: «Muslimana ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, tuga ili žalost, niti kakva nezgoda, pa čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga ne budu oprošteni (neki) grijesi!».

Allah Uzvišeni, upravo putem različitih životnih iskušenja i raznih bolesti, čisti vjernike od svih taloga i naslaga grijeha, negativnosti i nepravilnosti. Problem je kako to ispravno shvatiti i razumjeti i dostojanstveno to podnijeti, nadajući se Allahovoj, dž.š., nagradi. Nadamo se da će nam sljedeća predaja u tome itekako pomoći. Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: «Vjernika i vjernicu ne prestaju pogađati razna iskušenja u njima samima, njihovoj djeci ili imetku, sve dok im se ne izbrišu svi njihovi grijesi, tako da Allaha susretnu bez ijednog grijeha».

Za oduzimanje vida nagrada je Džennet

Svaka bolest ili iskušenje donosi oprost grijeha i Allahovu, dž.š., nagradu shodno težini bolesti ili iskušenja koje mu je Allah, dž.š., podario. Jedno od najvećih iskušenja, bolesti i fizičkih nedostataka je gubitak vida. Onaj ko se strpi nakon toga i bude zadovoljan Allahovom, dž.š., sudbinom bit će nagrađen Džennetom. To Poslanik, s.a.v.s, jasno napominje u hadisi-kudsijji, koju od njega prenosi Enes b. Malik, r.a: «Allah Uzvišeni kaže: «Kada stavim Svoga roba na iskušenje oduzimanjem vida, pa se on strpi u tome, nadoknadit ću mu taj nedostatak Džennetom!»

islam-live.net

Related Articles

Back to top button