Islamske teme

DA LI STE ZNALI DA U KUĆU U KOJOJ SE UČI SURA EL-BEKARE, NEĆE UĆI…

Ahmed, Muslim, Et-Tirmizi i En-Nesa’i prenose hadis od Sehla ibn Ebi-Saliha, koji to navodi od svoga oca, prema predanju Ebu-Hurejrea, r.a., prema kojem je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /41/ “Ne pravite od svojih domova groblja! U kuću u kojoj se uči sura ‘El-Bekare’” “neće ući šejtan!” Et-Tirmizi navodi da je to hasen-sahih hadis.

Et-Tirmizi, En-Nesa’i i Ibn-Madže donose preda-nje od Abdul-Hamida ibn Džafera, s lancem prenos­ilaca od Ebu-Hurejre, r.a., da je rekao: /42/ “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, slao je jednu deputaciju od nekoliko ljudi, pa je tom prilikom provjerio svakoga od njih da vidi koliko zna iz Kur’anaDošavši do jednoga od njih, koji je bio naj­mlađi, rekao je: “Koliko ti znaš?” On je odgovorio: “Znam to i to, te suru ‘El-Bekare’.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Znaš li suru ‘El-Bekare’?”, a on je odgovorio “Da.” Na to mu je rekao: “Idi! Ti ćeš im biti predvodnik (emir).” Jedan od uglednih među njima na to je rekao: “Tako mi Allaha, ništa me nije pomelo da naučim suru ‘El-Bekare’ do strah da ne postupam prema njoj!” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Naučite Kur’an i čitajte ga (proučavajte)! Ko nauči Kur’an, uči ga i postupa po njemu, sličan je buhurdaru punom mirisa koji se širi na sve strane, dok je onaj koji nauči Kur’an i zanemari ga, sličan buhurdaru čiji se miris ne osjeća.” (Ovaj hadis je hasen.)

El-Buhari prenosi od Usejda ibn Hudajra, r.a., da je pričao: /43/ “kako je učio suru El-Bekare jedne noći dok je njegova kobila pored njega bila svezana, pa se uznemirilaKada je ušutio, ona se smirilaPonovo je, potom, počeo učiti, pa se kobila ponovo uznemirilaNakon toga prestao jePošto je njegov sin Jahja bio blizu, on se pobojao da ga ne udari, pa ga je uzeo podigavši glavu prema nebu, da je ne gledaKada je svanulo, razgovarao je s Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, koji mu reče: “Uči, sine Hudajrov!”, a on mu reče: “Pobojao sam se, Allahov Poslaniče, za Jahju, koji je bio blizu kobile, pa sam podigao glavu prema nebu okrenuvši se prema njemu i ugledah nešto poput nastrešnice s lampamaPotom sam izišao da to ne gledam.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao ga je: “A znaš li šta je to bilo?” “Ne” odgovori on”To su bili meleki, koji su se bili približili da čuju tvoj glasDa si nastavio učiti, i ljudi bi ih vid­jeli, jer se od njih ne bi sakrili!”

Neki učenjaci usto navode da ova sura sadrži hi­ljadu obavijesti, hiljadu naredbi i hiljadu zabrana.

Izvor: Tefsir Ibn Kesir

svjetlo dunjajluka..com

Related Articles

Back to top button