Islamske temePoučne priče

ČOVJEK KOJI JE UBIO 99 OSOBA

Ebu-Se id el-Hudri, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme,rekao: Davno prije vas, bio je jedan covjek koji je ubio 99 osoba, pa je upitao za najucenijeg covjeka na svijetu, te su ga uputili na jednog rahiba (isposnika). On ode do spomenutog rahiba i kaze mu da je ubio 99 osoba, pa ga onda upita, ima li za njega oprosta kod Allaha, dz.s.. Na to mu rahib rece da za njega nema oprosta. Covjek se na to podize i ubi i rahiba i napuni stotinu ubijenih.

Zatim je ponovo upitao za najucenijeg covjeka na svijetu, pa ga uputise na jednog ucenjaka, kome je on otisao i ispricao da je ubio 100 osoba, a zatim ga upitao ima li za njega takvog tevbe? Ucenjak mu na to rece: Svakako. Ko te sprecava da ucinis tevbu?! Idi u tu i tu zemlju, u njoj stanuju ljudi koji iskreno Allahu robuju, pa im se i ti pridruzi u njihovom robovanju, i niposto se ne vracaj u svoju sredinu, jer je ona pokvarena. Covjek se uputi ka toj zemlji, ali ga negdje na pola puta zadesi smrt. Oko njega nastade spor izmedzu meleka milosti i meleka kazne. Meleci milosti rekose: On je dosao kao pokajnik od grijeha i srcem svojim okrenut prema Allahu! Meleki kazne rekose: On nikada nije ucinio ni jedno dobro djelo! Tada melecima stize jedan drugi melek, u ljudskom liku, koga oni uzese za sudiju da im presudi. Melek-sudija im rece: Izmjerite rastojanje izmedzu jednog i drugog mjesta, pa kojem od njih bude blizi, njemu i pripada. Meleki izmjerise rastojanje i ustanovise da je blizi zemlji kojoj je bio krenuo, te ga uzese meleki milosti. U drugom, Buharijinom rivajetu, stoji: Bio je blizi zemlji dobra samo za jedan pedalj, te je zbog toga postao njen. A u slijedecem od Buharijinih rivajeta, stoji: Pa je Allah, dz.s., naredio zemlji dobra da se priblizi, a zemlji grijeha da se udalji; zatim je naredio melecima da izmjere razdaljinu izmedzu njih. Meleki to uradise i nadzose da je blizi zemlji dobra samo za jedan pedalj, te mu Allah, dz.s., oprosti njegove grijehe. A u jednom rivajetu kaze se da se on umiruci pokusao pribliziti zemlji dobra, tako sto se posljednjom snagom nageo prema zemlji dobra, te je to bio uzrok da joj je bio blizi.
(Muttefekun alejhi)

dzemat-sabah

Related Articles

Back to top button