Pitanja i odgovori

Da li je brak važeći ako žena i muškarac vjenčaju, bez svjedoka, sami između sebe?

Pitanje:

Esselamu alejkum!

Da li je brak važeći ako žena i muškarac vjenčaju, bez svjedoka, sami između sebe?

Odgovor:

Esselamu alejkum!

Takva forma braka nije ispravna. Uvjet valjanosti sklapanja braka je prisustvo svjedoka, sukladno šerijatskoj odredbi o svjedocima. U pitanju navedena formulacija predstavlja simuliranje bračnog ugovora s ciljem ohalaljivanja intimnih odnosa bez pravnih posljedica koje regularni brak podrazumijeva, odnosno bez mogućnosti da se dokaže sklapanje braka i ostvare prava koja proizilaze iz zakonitog braka. Spomenuta formulacija zaobilazi sve šerijatske propise o sklapanju braka i nije ništa drugo do poigravanje sa smislom i ciljevima braka u islamu.

Islamskazajednica.ba

Related Articles

Back to top button