Pitanja i odgovori

Da li je dopušteno korištenje antidepresiva po islamu?

Pitanje:

Esselamu alejkum!

Klanjam svaki vakat, učim Kur’an redovno i klonim se grijeha koliko mogu. Odnedavno sam počela osjećati strah i depresiju te sam se obratila psihijatru i dobila terapiju, međutim na internetu sam čitala da i ako klanjam i učim Kur’an da mogu da mi naude džini i šejtani. Zanima me da li je to istina i da li sam zaštićena ako obavljam sve farzove, te da li je dopušteno korištenje antidepresiva po islamu?

Odgovor:

Esselamu alejkum!

Uzroka straha, stresa i depresije ima više, a mogu uzokovati probleme svima, pa i vjernicima. Prema tome, uzroci ovih poremećaja ne mogu se reducirati samo na džine i šejtane, mada ne treba isključiti ni taj faktor kao mogući uzrok. O uticaju šejtana na čovjeka u Kur’anu se kaže: „A kada učiš Kur’an, zatraži utočište kod Allaha od prokletog šejtana. On nema vlasti nad onima koji vjeruju i koji se na svoga Gospodara oslanjaju. On vlada onima koji ga za prijatelja uzimaju i koji mu širk čine (uzimaju ga za svoje božanstvo)“. Ako osoba, zbog ovog ili onog uzroka, zapadne u depresiju, treba se liječiti, a nema zapreke da se koriste lijekovi (antidepresivi) koje propiše ljekar specijalista.

Islamskazajednica.ba

Related Articles

Back to top button