Pitanja i odgovori

Da li žena (djevojka) može biti šerijatski vjenčana u toku hajza ili isthaze?

Pitanje:

Selam alejk! Iinteresuje me da li žena (djevojka) može biti šerijatski vjenčana u toku hajza ili isthaze?

Da li je tako sklopljen brak validan? Da li treba ponoviti vjenčanje?

Da vas Allah dž.š. nagradi!

Odgovor:

Hajz ili istihaza nije smetnja za šerijatsko vjenčanje žene. Prema tome, tako zaključen brak je ispravan i ne treba ga obnavljati.

Islamskazajednica.ba

Related Articles

Back to top button