Islam

DJELA KOJA VODE U DŽENNET

Abdullah ibn Selam, r.a., kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:

«O ljudi, širite selam, održavajte rodbinske veze, hranite gladne, klanjajte noću dok drugi spavaju, ući ćete u Džennet sa selamom. »[1]

Biografija prenosioca ovog hadisa

On je Abdullah ibn Selam ibn Haris Ebu Jusuf, bio je židov pa je prihvatio islam. Prihvatio je islam kada je Allahov Poslanik, s.a.v.s., došao u Medinu, nakon što se uvjerio u istinitost njegova poslanstva. Bio je poznati i uvaženi ashab, veoma cijenjen među svojim drugovima. Učestvovao je sa Omerom ibn Hattabom, r.a., u oslobođenju Jerusalima i drugim bitkama. Umro je u Medini 43. godini po Hidžri.

    Komentar hadisa

Ovaj hadis je prvi hadis kojeg je Abdullah ibn Selam, r.a., čuo od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., čim je stigao u Medinu, kao što je to prenešeno u dužem rivajetu kojeg također bilježe Tirmizi i Ibn Madže. Kaže Abdullah ibn Selam, r.a.,:

”Nakon što je Allahov Poslanik, s.a.v.s., stigao u Medinu ljudi su pohrlili prema njemu i rečeno je: -Stigao je Poslanik a.s.!, pa sam i ja došao među njima da ga vidim. Kada sam vidio njegovo lice vidio sam da to lice nije lice čovjeka koji laže i prvo što sam čuo od njega je:

-O ljudi, širite selam, održavajte rodbinske veze, hranite gladne, klanjajte noću dok drugi spavaju, ući ćete u Džennet u miru.”

U ovom hadisu Allahov Poslanik, s.a.v.s., podučava svoje sljedbenike  kako da postave temelje ljubavi u islamskom društvu, a to će se najlakše postići sprovodeći u djelo ove četiri stvari:

1. Često nazivanje selama i šireći ga među muslimanima, jer njegovo širenje je prvi od uzroka zajedništva i ljubavi među muslimanima, svejedno da li je osoba kojoj se selam naziva poznata ili nije. U jednom drugom hadisu Poslanik, s.a.v.s., kaže:

“Nećete unići u Džennet sve dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati sve dok se ne budete međusobno voljeli. Hoćete li da vas uputim na nešto, ako to budete radili, međusobno ćete se voljeti? Širite selam među sobom!”[2]

2. Povezanost i ljubav prema bližoj i daljoj rodbini, i to na taj način da se u tom djelu ustraje pa makar oni dotičnu osobu ne posjećivali i ne pomagali. U vezi toga Poslanik, s.a.v.s., kaže:

“Uspostavi kontakt s onim ko je s tobom prekinuo i daj onom ko tebi ne daje.”[3]

3. Djeljenje hrane muhtadžima (potrebnima), siromašnim i nezbrinutim.

Allah, dž.š., kaže:

“Iz ljubavi prema Allahu dž.š. oni hrane siromašne, siročad i zarobljene. -Mi vas hranimo u ime Allaha, ne želimo od vas ni nadoknadu niti zahvalu.”[4]

4. Klanjati noćni namaz i to je nafila, pa makar dva rekata. Kaže Allahov Poslanik, s.a.v.s.,:

“Smilovao se Allah čovjeku koji ustane da klanja noćni namaz i zatim probudi svoju ženu. Ako ona odbije da ustane on je blago popršće vodom po licu (i tako je razbudi). Allah se smilovao ženi koja ustane da klanja noćni namaz i zatim probudi svoga muža, a ako on odbije da ustane ona njega blago popršće vodom po licu.”[5]

Neke poruke ovog hadisa

     – Naredba da se sprovode u djelo ove četiri stvari kako bi čovjek uspio i bio spašen i sretan na obadva svijeta,

     – Čuvanje i prakticiranje ovih djela garantuje ulazak u Džennet i      – Općenitost u širenju selama i hranjenju gladnih, a ne da to bude samo za neke ljude.


  [1]  Hadis je sahih a zabilježili su ga Tirmizi 7/187 (2603) Ebvabu sifatil-kijame i Ibn Madže 2/1083 (3251) Kitabul-atime’.

  [2]   Hadis je zabilježio Muslim.

  [3]   Hadis je zabilježio Ahmed.

  [4]   Sura El-Insan, 8-9

  [5]   Hadis je sahih, a zabilježio ga je Ebu Davud.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button