Dove

Dova za hairli sina

Dova ima posebno mjesto u islamu. Čovjek se dovom obraća Svemogućem Allahu da mu podari dobro, a od njega otkloni zlo. Njome se realizuje veza između Allaha, dž.š., i čovjeka. Allahu, dž.š. možemo upućivati različite dove. Tako možemo tražiti od Allaha, dž.š., da nam podari hairli potomke, na što ukazuje i slijedeća dova:

Gospodaru moj, podari mi sina:

Pravovjernog poput Ibrahima, a.s., kojeg si Allahu, Svojim prijateljem nazvao,

Poslušnog poput Ismaila, a.s., koji je da žrtva bude u Tvoje ime spreman bio,

Učenog i pronicljivog poput Musaa, a.s., koji je i faraona nadmudrio,

Odanog poput Haruna, a.s., koji Tvoga roba Musaa nije napuštao,

Smirenog poput Jakuba, a.s., koji je strplivo svoga sina Jusufa čekao,

Lijepog poput Jusufa,a.s., koji je zbog ljepote na mukama bio,

Strpljivog poput Ejuba, a.s., kojem Si oduzeo porodicu, imetak i zdravlje a on je i dalje strpljiv i pokoran Tebi bio,

Valjanog poput Idriza, a.s., koji se sam šiti kožu, tražiti nauku i graditi učio,

Utjecajnog poput Sulejmana, a.s., kojeg Si najmoćnijim čovjekom na Zemlji učinio,

Snalažljivog poput Nuha,a.s., koji je lađu spasa gradio,

Iskrenog poput Ebu Bekra, kojem si Džennet obećao,

Hrabrog poput Omera, r.a., od kojeg je i šejtan bježao,

Stidljivog poput Osmana, r.a., kojeg se i Poslanik,a.s., ustručavao, Uzoronog poput Alije, r.a., koji je kao dječak u Tebe povjerovao,

Pravednog poput Muhammeda, a.s., kojeg Si odabranim učinio.

Allahu dovu upućujte sa čvrstim ubjeđenjem da će vam dovu uslišati i znajte da Allah ne uslišava (prima) dovu čovjeka čije je srce u gafletu (zaboravu i nemaru) i koji je nepažljiv i neobazriv (zaokupljen drugim stvarima). (Hakim, Tirmizi)

Autor: Esmin Mehić, prof.

Related Articles

Back to top button