Zanimljivosti

Znakovi sreće i nesreće

«Znaj da su sljedeći znakovi sreće:

Biti asket prema Dunjaluku, a žuditi za ahiretom,

Biti zauzet ibadetom i učenjem Kur’ana,

Malo govoriti kad nije potreba za govorom,

Čuvati pet obaveznih namaza,

Sačuvati se od harama, malih i velikih,

Druženje sa dobrim ljudima,

Biti skroman i ne oholiti se,

Biti darežljiv i plemenit,

Biti milostiv prema Allahovim stvorenjima,

Biti koristan ljudima,

Sjećati se često smrti» (iz knjige «Tenbihu-l-gafilin»).

«Znaci nesreće su sljedeći:

Biti pohlepan u skupljanju imetka,

Zaokupljenost ispunjenjem strastima i prohtjevima,

Biti bezobraznog rječnika i mnogo ogovarati,

Ne voditi računa o pet obaveznih namaza,

Družiti se sa pokvarenim (nemoralnim) ljudima,

Biti ružnog ahlaka (ponašanja),

Biti ohol i hvalisavac,

Biti na štetu ljudima,

Nemati milosti prema vjernicima,

Biti škrt,

Ne sjećati se smrti» (iz knjige «Tenbihu-l-gafilin»).

Related Articles

Back to top button