Islamske teme

Duhovna hrana za svaki dan: Zikr koji ne smiješ propustiti

Njegove riječi su veoma lahke na jeziku, teške na Vagi i drage Gospodaru.
Da, riječ je o ZIKRU – spominjanje Allaha, s.v.t.

…i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često spominju Allaha, – Allah je doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio. (El-Ahzab, 35)

O vjernici, često Allaha spominjite i hvalite, i ujutro i naveče Ga veličajte. (El-Ahzab, 41- 42)
I spominji Gospodara svoga ujutro i naveče u sebi, ponizno i sa strahopoštovanjem. (El-A’raf, 205)
Doista se uz zikrullah smiruju ljudska srca! (El-Ra’ad, 28)

Jutarnji i večernji zikr
Od Abdullaha sina Busra, r.a., prenosi se da je neki čovjek rekao Božijem Poslaniku: O Božiji Poslaniče, meni se čini da ima puno islamskih propisa, pa mi kaži neke najvažnije, kojih ću se pridržavati”, pa mu je rekao: Neka ti jezik neprestano spominje Allaha, s.v.t.. (Sunen et-Tirmizi, hadis je hasen)
Kazao je Allahov Poslanik: Primjer onoga koji se sjeća svoga Gospodara spominjući Ga i onog koji Ga se ne sjeća je kao primjer živog čovjeka i mrtvaca. (Sahihu – l -Buhari)
Od Muaz ibn Džebela, r.a., se prenosi da je upitao Poslanika, sallallahu alejhi ve selem: Allahov Poslaniče, koje je djelo Allahu najdraže?Pa mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, odgovorio: Da umreš a jezik ti mokar (vlažan) od spominjanja Allaha. (Ibn Hiban u svom Sahihu, hadis je hasen)

Mnogo je kur’anskih ajeta i hadisa Poslanika, sallallahu alejhi ve selem, koji ukazuju na važnost ZIKRA – spominjanja Allaha. Pored propisanih zikrova za određene situacije (jutarnji i večernji zikr, pred spavanje, prije jela, ulazak i izlazak iz kuće, na putovanju i drugi), postoje svakodnevni zikrovi pomoću kojih rob obnavlja svoju imansku energiju i pomoću kojih podiže svoje stepene kod Allaha. Nagrada za učenje tih zikrova je velika. Svaki od tih zikrova ne uzima mnogo vremena, to su veoma kratke i na jeziku lagane rečenice, tako da njihovo zanemarivanje je samo dokaz čovjekove nemarnosti prema Allahu, s.v.t.

Ovom prilikom Vam nudimo nekoliko svakodnevnih zikrova pomoću kojih možete uvijek da osvježite svoje srce, zato dok ste u autu, u sobi, na poslu, šetnji, sjetite se svog Gospodara ovim zikrom.

1) سبحان الله SubhanAllah (100 puta)

Od Ebu Se’ida, r.a. se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, rekao: Da li može neko od vas da u toku jednog dana zaradi hiljadu dobrih djela? Jedan od prisutnih upita: A kako da neko do nas zaradi hiljadu dobrih djela u toku dana? Resulullah, sallallahu alejhi ve selem odgovori: Onaj ko u toku dana kaže stotinu puta: SubhanAllah, biće mu upisano hiljadu dobrih djela ili izbrisano hiljadu njegovih grešaka. (Sahihu-l-Muslim, poglavlje o zikru, br. hadisa 2698)

2) سبحان الله العظيم وبحمده SubhanAllahi-l-A’zim ve bihamdihi

Od Džabira, r.a., se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejh ve selem rekao: Ko kaže: SubhanAllahi-l-A’zim ve bihamdihi, biće mu zasađena palma u Džennetu. (Sunen Et-Tirmizi, 5/61, hadis je hasen)

3) سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم SubhanAllahi ve bi hamdihi, subhanAllahi -l-a’zim

Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem rekao: Dvije su riječi lahke na jeziku, teške na Mizanu (Vagi) i drage (mile) Gospodaru: subhanAllahi ve bi hamdihi, subhanAllahi-l-a’zim. (Sahihu-l-Muslim, poglavlje o zikru, dovi i tevbi, br. hadisa 2694)

4) لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve alla kulli šej’in kadir. (100 puta)

Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, rekao: Ko kaže: La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve alla kulli šej’in kadir u jednom danu stotinu puta, kao da je oslobodio deste robova, upiše mu se stotinu dobrih djela i pobriše stotinu loših. Biće mu zaštita od šejtana toga dana sve dok ne omrkne. Niko neće učiniti bolje od onoga što je on uradio, osim onoga ko to više puta izgovori. (Sahihu-l-Muslim, 6041)

5) لاحول ولا قوة إلا بالله La havle ve la kuvvete illa billah (100 puta)

Prenosi se od Ebu Musa el-Eša’rija, r.a., da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem upitao: Hoćeš li te uputim na jednu od džennetskih riznica? Svakako. Onda je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, rekao: La havle ve la kuvvete illa billah. (Sahihu-l-Muslim, 2830)

6) سُبحانَكَ الَّلهُمَّ وبحمدكَ أشهدُ أنْ لا إلهَ إلاّ أنتَ، أستغفِرُكَ وأتوبُ إليكَ- Subhaneke allahumme ve bi hamdike, ešhedu en la ilahe illa Ente, estagfiruke ve etubu ilejke

Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem rekao: Ko sjedne u neko sijelo pa bude na njemu govorio mnogo bespotrebnih stvari, pa prije nego što ustane sa svoga mjesta kaže: Subhaneke allahumme ve bi hamdike, ešhedu en la ilahe illa Ente, estagfiruke ve etubu ilejke, biće mu oprošteno ono što je bilo na tom skupu (sijelu). (Sunen et-Tirmizi, hadis je hasenun garib)

7) اللهم صل على محمد وعلى آل محمد Allahumme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed – Salavat na Poslanika, sallallahu alejhi ve selem. (10 puta i više)

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem: Ko na mene donese jedan salavat, Allah će na njega donijeti deset salavata. (Sahihu-l-Muslim, 6/456)

8) سبحان الله و بحمده SubhanAllahi ve bihamdihi (100 puta)

Rekao je Poslanik sallallahu alejhi ve selem: Ko kaže u toku jednog dana sto puta: Subhanallahi ve bi hamdihi (Slavljen je Allah i Njemu pripada sva hvala), oprošteni su mu grijesi, pa makar ih bilo kao morske pjene. (Muttefekun alejhi)

9) أستغفر الله Estagfirullah (100, 200, 300…..puta u toku dana i noći)

Od Abda ibn Besera, r.a., se prenosi da je rekao: Čuo sam Poslanika, sallallahu alejhi ve selem gdje kaže: Blago onome ko bude našao na Sudnjem danu na svojoj ploči (kartici) upisano mnogo istigfara. (zabilježio ga El-Munziri, a šejh Albani je hadis ocijenio kao sahih u Sahih et-tergib ve-terhib, 2/125)

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem: Tražite od svoga Gospodara oprosta, ja svaki dan to uradim stotinu puta. (Sahih Džami’a, 944, šejh Albani je za hadis rekao da je sahih)

10) سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرSubhanAllahi vel hamdulillahi ve la ilahe illaAllahu Allahu ekber (100 puta)

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem: Da kažem: SubhanAllahi vel hamdulillahi ve la ilahe illaAllahu Allahu ekber, draže mi je od svega što Sunce obasjava (dunjaluka).” (Sahihu-l-Muslim, 4/564)

IslamBosna.ba

Izvor:akos.ba

Related Articles

Back to top button