Pitanja i odgovori

Fetve: Učenje više kratkih sura u namazu

Molim vas za odgovore na sljedeća pitanja:

Da li na stajanju u namazu smijem učiti više od jedne sure (ukoliko su jako kratke)?
2. Da li mogu učiti svaki dio Kur’ana ili postoje neke restrikcije, ograničenja, uobičajenosti ili nešto slično (primjerice interesuje me konkretno da li smijem učiti Ajetul kursiju, Huvallahu lezi, Elif-lam-mim, te da li ima neki minimum koliko ajeta moram proučiti)?
3. Na sedždi da li je dopušteno nakon 3x izgovorenog Subhane-rabbiye’l- a’la ponoviti isto na bosanskom, tj. izgovoriti 3x Neka je hvaljen Gospodar uzvišeni? (pomaže mi pri koncentraciji i predanosti namazu, te osjećam slast prilikom toga). Isto pitanje važi i za šehadet prilikom sjedenja?

Odgovor:

Dozvoljeno je na kijamu u namazu učiti više od jedne sure. Nema ograničenja u pogledu broja sura ili dužine učenja na kijamu, osim ako se klanja u džematu, kada imam treba voditi računa o tome da ne uči predugo, jer se u džematu mogu naći osobe koje imaju razne vrste potreba, pa im ne odgovara da se predugo zadrže u namazu.
Na kijamu se mogu učiti bilo koji ajeti ili sure iz Kur’ana uključujući i one koje ste spomenuli u svom pitanju (Ajetul-Kursijju, Huvallahullezi…, Elif Lam Mim….Minimum je da se prouči jedna sura, ili jedan duži, ili tri kraća ajeta na rekjatima na kojima je predviđeno učenje nakon Fatihe.
Na namazu ne treba učiti ništa na bosanskom ili bilo kojem drugom jeziku mimo arapskog jezika. Budući da već znate prijevod, to značenje Vam je već u mislima prilikom učenja Subhane Rabbijel-E’ala na sedždi. Nema potrebe i bilo bi pogrješno izgovarati prijevod u namazu. Isto važi i za izgovaranje prijevoda Ettehijjatu. Predanost i skrušenost u namazu su bitna svojstva klanjača, ali se treba potruditi postići ih slijedeći uobičajeni način klanjanja. U ibadetima inače treba izbjegavati inovacije mimo načina kakav se tradira od Vjerovjesnika a.s.

Preporod

Related Articles

Back to top button