Islamske teme

Ishrana muslimana

Ono što je karakteristično za sve muslimane, bez obzira u kojemm se dijelu svijeta nalaze, jeste određeni, specifičan način življenja, koji se manifestira u svim sferama rada i ponašanja. S obzirom na to, i ishrana, ali i sve što je vezano za nju, je jedan od bitnih aspekata života muslimana. Musliman ne jede da bi zadovoljio tjelesne potrebe ili iz zadovoljstva, on jede i pije radi očuvanja zdravlja svoga tijela koje mu omogućava da čini ibadet Uzvišenom Allahu, ibadet koji će ga učiniti dostojnim počasti i sreće na budućem svijetu.
Islamski propisi otklanjaju i zabranjuju sve radnje i postupke koji vode nepravilnoj ishrani. Islam naglašava koncept umjerene ishrane. Zato musliman ne jede dok ne ogladni i ne pije dok ne ožedni.
– “I jedite i pijte, samo ne pretjerujte; On ne voli one koji pretjeruju.“ (El-A’raf, 31)
– Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ‘’Najgora posuda koju čovjek može napuniti je njegov stomak. Nekoliko zalogaja koji mogu čovjeka držati uspravnim su mu dovoljni. Ali, ako on mora jesti više, onda neka napuni jednu trećinu hranom, jednu trećinu vodom, a jednu trećinu neka ostavi za lahko disanje.“

Kultura islamske ishrane

Saznanja i iskustva koja prethode i prate poslove oko hrane, pića i ishrane muslimana čine kulturu islamske ishrane. Pod kulturom islamske ishrane podrazumjevamo pravila i norme koje su izvedene iz islama, a koje se nameću njegovim pripadnicima kao obavezno ponašanje prije, prilikom i nakon jela.
Postupci i radnje prije prije, prilikom i nakon jela su:
– pranje i čišćenje ruku prije i nakon jela;
– jelo staviti na sofru na podu, a ne na sto, jer je to skromnije. Od Enesa, r.a., prenosi se da je rekao: ”Allahov Poslanik, s.a.v.s., nikada nije viđen da je jeo za stolom, niti iz (posebnih ) tanjira.“ (Buhari);
– za sofrom sjediti skromno, podvijenih nogu, na ispupčenom dijelu stopala, ili sa ispravljenom desnom nogom, podbacivši poda se lijevu nogu, kao što je sjedio Allahov Poslanik, s.a.v.s. U tom smislu, on je rekao: ”Ja ne jedem naslonjen. Ja sam Allahov rob koji jede kao što jede rob i sjedi kao što sjedi rob.“ (Buhari);
– izgovaranje bismille na početku jela i zahvale Allahu nakon jela;
– uzimanje hrane i pića desnom rukom – sa tri prsta desne ruke uzimati male zalogaje, jesti ispred sebe prema sredini zdjele, kao što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao Omeru b. Selemi, r.a.: “Dječače, reci bismillahi, jedi desnom rukom i jedi ispred sebe.” (muttefekun alejhi);
Muslim prenosi od Džabira, r.a., da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada nekom od vas ispadne zalogaj, neka ukloni što na njemu bude od prljavštine, a potom neka ga pojede i ne ostavlja šejtanu. Kada završi sa jelom, neka obliže svoje prste, jer ne zna u kojem dijelu hrane je bereket.”
– preporučeno je jesti u društvu;
– nije preporučeno brzo i halapljivo jesti;
– nije preporučeno jesti previše hladnu ili vrelu hranu;
– pokuđeno je piti vodu bez predaha. Enes, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tri puta pravio predah pijući, van posude, a potom bi izgovarao: ”Ono nakon toga bolje napoji, bude zdravije i ukusnije.” (Muslim);
– pokuđeno je pripijanje prilikom jela;
– zabranjeno je piti vodu ili jesti hranu koja je stajala u nepokrivenom sudu. Džabir b. Abdullah, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pokrijte svoje posude i zavežite mješine, jer u godini ima jedna noć u kojoj se širi zaraza. Pored koje god nepokrivene posude i nevezane mješine prođe, zarazi je.” (Muslim);
– zabranjeno je puhati u posudu sa vrelom hranom;
– zabranjeno je jesti i piti iz oštećenog posuđa;
– zabranjeno je jesti i piti iz posude iz koje je jeo ili srkao pas;
– zabranjeno je jesti i piti iz zlatnog i srebrenog posuđa.

Struktura islamske ishrane

Pod strukturom islamske ishrane podrazumijevaju se sve vrste hrane i pića dozvoljene u islamu. Postoje mnogi kur’anski ajeti i hadisi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji preporučuju određenu vrstu hrane, kao što su med, hurme, smokve, mlijeko i masline.
Za strukturu islamske ishrane od bitnog je značaja odgovor na pitanje: Šta je dozvoljeno, a šta zabranjeno jesti? Odgovor na ovo pitanje daje nam šerijatsko pravilo “da je sve dozvoljeno dok se ne dokaže da je zabranjeno”. Uzvišeni Allah je neke vrste hrane i pića zabranio zbog njihovog štetnog utjecaja na tijelo i razum čovjeka.

Propisi vezani za hranu i piće muslimana

Deset je zabrana vezanih za hranu i piće:
– Zabrana konzumiranja onoga što šteti. Zabranjuje se sve što uništava organizam, truje ga, slabi i onemogućava njegovo normalno funkcionisanje: alkoholna pića, narkotici i duhan, sve vrste otrova, zemljino tlo, kameni ugalj zbog njihove štetnosti za organizam i nepostojanja bilo kakve koristi od njih i sl.
– Zabrana konzumiranja onoga što je nečisto. Kada su u pitanju hrana i piće, u šerijatu su nečistoće: svinjsko meso, meso miša, magarca i mazge, ljudski izmet i krv koja istječe.
– Zabrana konzumiranja životinja koje je zabranjeno ubijati. Šerijat zabranjuje ubijanje, a ujedno i konzumiranje: pčele, mrava, djetlića i žabe.
– Zabrana konzumiranja životinja koje je dozvoljeno ubijati. Zbog štete koju nanose, šerijatom je dozvoljeno ubiti: škorpiju, gavrana, zmiju i psa koji ujeda.
– Zabrana konzumiranja životinja koje se hrane nečistoćom – džellale. Šerijat zabranjuje konzumiranje mesa i mlijeka od životinja koje se hrane nečistoćom, osim u slučaju da se nekoliko dana životinja zatvori i hrani čistom hranom, kako bi joj se za to vrijeme očistilo mlijeko i meso.
– Zabrana konzumiranja životinja koje imaju očnjake i ptica koje imaju kandže, kao što su: lav, vuk, tigar, medvjed, majmun, slon, šakal, jastreb, orao i sl.
– Zabrana konzumiranja onoga što je odvratno i neprijatno. U ovu kategoriju zabranjene hrane svrstani su: gmizavci i insekti.
– Zabrana konzumiranja tzv. ” tuđe hrane”. Šerijat zabranjuje konzumiranje onoga što je dozvoljeno od hrane i pića do kojih se došlo: pljačkom, varanjem, manipulacijom, vještački izazvanom nestašicom, krivim mjerenjem i vaganjem i onoga što je stečeno putem kamate.
– Zabrana konzumiranja onoga što je nastalo mješanjem dozvoljenog i zabranjenog. Ova zabrana izvedena je iz šerijatskog pravila: ”Ako se pri jednoj istoj stvari nađe zabrana i dozvola, daje se prednost zabrani.”
– Zabrana konzumiranja strvi. Pod strvinom se podrazumijeva meso onih životinja koje nisu zaklane na šerijatom propisan način.

Propisi vezani za meso

Zabrane vezane za meso izvedene su iz trećeg ajeta sure El-Maide:
”Zabranjuje vam se strv, i krv, i svinjsko meso, i o¬no što je zaklano u nečije drugo, a ne u Allahovo ime, i što je udavljeno i ubijeno; i što je strmoglavljeno, i rogom ubodeno, ili od zvijeri načeto – osim ako ste ga preklali – i što je na žrtvenicima žrtvovano. (…) Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. – A o¬nome ko bude primoran – kad hara glad, bez namjere da učini grijeh, Allah će oprostiti i samilostan biti.“

Deset je zabrana izvedeno iz ovog ajeta:
– zabrana konzumiranja mesa uginulih životinja,
– zabrana konzumiranja krvi u tečnom stanju,
– zabrana konzumiranja svinjetine,
– zabrana konzumiranja onoga što je zaklano u nečije drugo ime, a ne u Allahovo ime,
– zabrana konzumiranja životinja koje su zadavljene,
– zabrana konzumiranja mesa životinja koje su pretučene,
– zabrana konzumiranja mesa životinja koje su strmoglavljene,
– zabrana konzumiranja mesa životinja koje su probodene rogom,
– zabrana konzumiranja mesa životinja koje su načete od zvijeri i
– zabrana konzumiranja mesa životinja koje su žrtvovane na žrtvenicima.

Mr. sci. Faruk Čengić

Minber.ba

Related Articles

Back to top button