Islamske teme

Hadis o dušama vjernika i dušama nevjernika

Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi:
– Kad izađe duša vjernika, prime je dva meleka da je podignu na nebesa (Hamad kaže da je Ebu Hurejre spomenuo tada kako ona miriše slično mirisu mošusa) čiji stanovnici kažu:
– Dobra duša došla je sa Zemlje! Nek Allah blagoslovi i tebe i tijelo u kojemu si boravila!
Potom odlaze njenom Gospodaru koji kaže:
– Pođite sa njom do kraja, nek uživa sve do Sudnjeg dana!
A kad izađe duša nevjernika (Hamad kaže da je Ebu Hurejre spomenuo tada kako ona zaudara, izgovorivši i riječi proklinjanja), stanovnici nebesa kažu:
– Zla duša dođe iz pravca Zemlje!
Bude im rečeno:
– Pođite sa njom do kraja, nek se muči sve do Sudnjeg dana!
(Ebu Hurejre kaže da je Božiji Poslanik, a.s., spominjući dušu nevjernika, stavio na nos odjeću koju je imao na sebi.)

Muslimova zbirka hadisa – sažetak, str. 210.

Related Articles

Back to top button