Islamske teme

Hadisi o prihvatanju poziva na svadbu

Prenosi se od Nafia da je Ibn Omer, r.a., prenoseći od Vjerovjesnika, rekao: “Kada neko od vas pozove svoga brata, neka mu se odazove”, bilo to na svadbu ili na nešto slično.
826. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Božiji Poslanik, a.s., rekao:
“Kada neko od vas bude pozvan (na svadbu), neka se odazove pa ako bude zapostio nafilu neka blagosilja, a ako ne bude postio, neka se počasti hranom!”
827. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Vjerovjesnik, a.s., rekao:
“Najgore jelo je ono koje se služi na gozbi na kojoj se zabranjuje pristup onima koji bi joj se odazvali, a pozivaju se oni koji će odbiti poziv. Onaj ko se ne odazove na poziv, već je odbio poslušnost Allahu i Njegovom Poslaniku.”

Muslimova zbirka hadisa – sažetak, str.353

Related Articles

Back to top button