Vjera i život

Šta treba reći neposredno prije susreta u bračnoj postelji?

Prenosi se da je Ibn Abbas, r.a., rekao:
– Kad neko od vas poželi sastati se sa svojom suprugom u bračnoj postelji pa kaže: Bismillah. Allahumme džennibne-š-šejtane ve džennibi-š-šejtane mii rezaktenii – U ime Allaha, Allahu moj, odbij šejtana od nas i od onog sa čim si nas opskrbio! – ako bi bilo suđeno da se pri tome susretu začne dijete, nikada mu šejtan ne bi mogao zlo nanijeti.

Muslimova zbirka hadisa – sažetak, str. 354

Related Articles

Back to top button