Islamske teme

Hladni Džehennem

Većina nas dovi da nas Allah zaštiti od džehennemske vatre ali koliko nas se sjeti najgoreg mjesta u Džehenemu a u kome nema vatre već je u njemu nepodnošljiva HLADNOĆA:

Od Ebu Hurejre r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik alejhi selam rekao: „Džehennemska vatra se požalila Allahu riječima: “Gospodaru, moji plamenovi pojedoše jedni druge pa mi daj malo oduška, pa joj Allah dozvoli dva oduška, jedan ljeti a drugi zimi, zato, kada osjetite najveću toplotu ljeti, znajte da je to odušak Džehennema, a kada osjetite najveću hladnoću zimi, znajte daje i to odušak Džehennema.” (Muttefekun alejhi)

Poslanik, sallallahu aljehi ve sellem, je rekao: “U Džehennemu postoji mjesto (zemherir) u kojem će se nevjernici smrzavati od hladnoće.”

Bilježi Ibn Ebi Ed-Dunja preko E’ameša od Mudžahida da je rekao: “U Džehennemu ima i mjesto nesnosne hladnoće (zemherir) u kojem će stanovnici Džehennema pokušavati naći spas od vatre, pa će bježati u to mjesto, a kada dospiju u njega čut će se pucketanje njihovih kostiju od hladnoće u njemu.”

Prenosi Kabus Ibn Ebi Zabjan od svoga oca od Ibn Abasa r.a., da je rekao: “Stanovnici Džehennema će zatražiti da im se ublaži džehennemska vrelina pa će na njih zapuhati hladan vjetar od kojeg će im se kosti lediti pa će tada zatražiti da im se vrati vrelina.”
——————————————————————————–­—————————
Obrada: Eldar Tutnić

Related Articles

Back to top button