Pitanja i odgovori

Kakav je propis kada žena pobaci dijete u trećem mjesecu trudnoće?

Selam alejkum. Kakav je propis kada žena pobaci dijete u trećem mjesecu trudnoće?

Ve alejkumu-s-selam! Pitanje nije jasno postavljeno pa ću odgovoriti ono što mislim da bi pitanje bilo.
Prvo, mislim da bi pitanje sadržavalo upit o pojašnjenju propisa da li se pobačenom djetetu klanja dženaza namaz.
Što se tiče djeteta koje je pobačeno prije četvrtog mjeseca trudnoće neće mu se klanjati dženaza namaz, nadjenuti ime, niti zaklati akika jer mu nije udahnuta duša.
Drugo, mislim da bi pitanje sadržavalo upit o pojašnjenju propisa krvarenja žene nakon pobacivanja.
Ukoliko žena pobaci a plod sadrži jasne ljudske oblike, poput glave, noge ili ruke, onda njeno krvarenje nakon pobačaja se ubraja u nifas, i dok je u nifasu žena ne klanja, ne posti, biva poput žene u hajzu. Ovdje treba skrenuti pažnju da žena u nifasu može biti čista prije četrdesetog dana, recimo, neke žene mogu biti čiste nakon desetog dana, pa ne treba da se čeka četrdeseti dan da se okupa već čim postane čista onda se okupa i time je završila sa nifasom, pa čak to bio i petnaesti dan. Učenjaci su naveli da je osamdeset i jedan dan nakon začeća najraniji period u kome se ljudske karakteristike mogu pojaviti.
Ukoliko žena pobaci plod u kojem se ne mogu razlikovati ljudski oblici, tj. izgleda kao komad mesa bez da se može razlikovati dio od drugog djela, ili se radi o krvi, onda se njeno krvarenje ubraja u istihazu a ne u hajz niti nifas. Tada će klanjati, postiti itd.

Allah zna najbolje!

Related Articles

Back to top button