Islamske teme

Imaš problema sekiraš se, slabost te obuzela, klonuo si, šejtan te salijeće, straši te siromaštvom

Bismillah! Imaš problema sekiraš se, slabost te obuzela, klonuo si, šejtan te salijeće, straši te siromaštvom. Tako dobiješ šećer, rak, poremetiš pritisak a ništa ne rješiš, naprotiv sve svoje brige i ciljeve zamjeniš jednim, da postaneš zdrav!

Gospodar tvoj te tješio da se ne brineš da je rizk od Njega. Da neće nijedna duša napsutiti tjelo dok ne potroši svoju nafaku da ne ostane ni jedna kap vode, ni jedna mrva hljeba ni jedan udah have određen za nafaku da ga nisi potrošio.

Kaze Uzvišeni: “Šejtan vam obećava ( prijeti) siromaštvo i naređuje razvrat a Allah vam obećava oprost i dobro ( povećanje) od sebe… Bekare; 268.

Snagom imana, ibaetom, zikorm, dovom snaži svoj duh.

Opredijeli se za zuhd kao put vjernika kroz dunjaluk.

Trudi se ne ljenčari.

Vjernik mora biti zadovoljan Božijim emrom u šeriatu i kaderu.

Kada imaš Božija naredba je da dijeliš i to mumin izvršava.

Kada ti dođe šteta to je odredba kaderska -sudbinska i mumin je prihvata sa zadovoljstvom i biva nagrađen kao da je to podjelio.

Ako ti je Allah dao para, stoke, drugog imetka pa podjeliš nagrađen si, ako ti je dao štetu u njima pa prihvatiš kader sa zadovoljstvom i saburiš imaš nagradu kao da si to podjelio, zato to nije šteta vjerniku.

Znaj da koliko vrijedi ovaj svjet pa nek te ne obuzima. Njegov dolazak i odlazak nek ti je jednak a brini od dolasku namaza, ramazana itd.

Bolest će možda doći sama od sebe tj. odredbom ali nemoj joj ti biti sebeb sekiranjem, što ti je jači iman i duh manje će te hrđa i šejtanski ridžz nagrizati.

Kakvu god kućicu ili na sebi krpicu imao u njoj mozeš klanjati (ibadetiti) i umrjeti, a to je najvažnije i za skromnije ćeš lakše račun položiti!

Piše: Abdulmelik, UAE, 28.ramazan, 26.7 2014.

Related Articles

Back to top button