Islam

Islam i demokratija

Demokratija se u posljednjih nekoliko stoljeća, nakon renesanse, javlja kao reakcija naspram silnika i diktatora, ali u obliku koji se razlikuje od onog atinskog. Kreatori ove nove demokratije su zapadni mislioci, nudeći je kao jednu novu društveno-političku teoriju. Postepeno dolazi do njenog širenja u evropskim zemljama, da bi već u devetnaestom stoljeću bila primjenjena u većini zemalja. Osnovne odrednice ovog oblika demokratije su:

1. Narod ima neposrednu ulogu samo u izboru svojih predstavnika, te nije neophodno da nositelji izvršne i sudske vlasti budu birani neposredno.

2. Nije utvrđen poseban sistem uređenja. Tako imamo monarhiju, predsjednički i parlamentarni sistem, a svaki od njih naziva sebe demokratskim, jer narod ima određenu ulogu u formiranju vlasti.

3. Ako većina narodnih poslanika izglasa odluku da se u društvu, ili u nekoj od državnih institucija mora nešto učiniti, to će tako i biti, a ako većina narodnih poslanika odluči da se nešto ne čini, to se neće ni činiti. Odnosno, svaka odluka koja je donesena većinom glasova narodnih poslanika mora se provoditi.

Posljednjih nekoliko decenija, političari zapadnih zemalja definiciji demokratije pridodali su još nešto. To je takozvani laicizam.

Dakle, narod i dalje učestvuje u formiranju vlasti, odnosno u vladanju, s tim što sada u državnim institucijama, zvaničnim organima i organizacijama, ne smije biti nikakvog traga od vjere i vjerskih ubjeđenja naroda. Iz tog razloga, danas u nekim zemljama imamo pojavu zabrane ulaska u državne škole, skupštine i slično, za žene koje nose hidžab. Ovo novo tumačenje demokratije kreirali su antireligijski političari, oni koji se protive vjeri i nastoje spriječiti njeno širenje. To se posebno odnosi na islam. Čak se i u nekim islamskim zemljama nastoje nametnuti ovakva tumačenja demokratije, odnosno njihova primjena. S obzirom da kreatori te savremene demokratije nemaju nikakvo filozofsko objašnjenje, niti razumne dokaze za ispravnost ove teorije, oni su to pokušali objasniti na ovaj način: “Ako bismo vjernicima dozvolili da u zvaničnim, državnim institucijama održavaju vjerske obrede ili manifestacije, ili da u njih dolaze obučeni na način specifičan za njihovu vjeru, time bismo iskazali veći stupanj poštovanja prema njima nego prema ostalim ljudima. Zato, budući da su svi ljudi jednaki i svi uživaju ista prava, te ne smijemo dozvoliti nikakav oblik diskriminacije, vjernicima ne treba dozvoliti da u državnim organima ispoljavaju svoja vjerska osjećanja, oblačenjem, obredima ili manifestacijama.”

Sa stanovišta muslimana, koji svoju teoriju crpe iz duha islama i Kur’ana, ovaj oblik demokratije, odnosno ovakvo tumačenje demokratije, ne može se prihvatiti. Za ovakav stav postoje dva osnovna razloga:

1. Kreatori ovakve demokratije, odnosno njenog novog tumačenja, čine u stvari najveću diskriminaciju. Jer, ateisti, nevjernici, sada su slobodni raditi šta god požele, ponašati se i oblačiti po svom nahođenju, dok vjernici nemaju tu slobodu. U suštini, umjesto demokratije mi sada imamo diktaturu ateizma.

2. Sam islam je mnogo ranije i mnogo jasnije ukazao na jednakost ljudi: “O ljudi, Mi vas od jednog muškarca i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali…”

Dozvoliti vjernicima da se oblače i ponašaju shodno svojim uvjerenjima, te da ta uvjerenja manifestuju i u zvaničnim institucijama jedne zemlje, ne znači dodijeliti im privilegovan status. Naprotiv, to znači dozvoliti im da budu ravnopravni sa ostalima.

Suština demokratije – daleko od kritizerskih definicija i terminologije – jeste da ljudi izaberu one koji će  ih voditi i zastupati u domenu politike, te da im se ne nametne vladar ili sistem koji ne žele; da  imaju  pravo  tražiti odgovornost  od  vladara kada  pogriješi,  te  pravo da  ga  opozovu  ukoliko  zastrani;  da  ne  budu  vođeni  ka  ekonomskim, društvenim,  kulturnim  ili  političkim  orijentacijama  i  programima  koje ne poznaju,  s  kojima  nisu zadovoljni,  i zbog  kojih neko ukoliko  se ne slaže  s  njima  biva progonjen  i  kažnjavan  za  primjer  drugima,  te  čak  i mučen i ubijen.

Ovo  je  suština  istinske  demokratije  za  koju  je  čovječanstvo  pronašlo  praktične  forme  i  metode  kao  što  su  izbori,  referendum, davanje  prioriteta  stavu  većine,  pluralizam  političkih  partija,  pravo manjine  na opoziciono djelovanje,  sloboda  štampe,  neovisnost  sudstva  itd.

Pa da li je demokratija – u svojoj suštini koju smo spomenuli -proturječna  islamu?  I  odakle  dolazi  to  proturječje?  Koji  su  to  jasni dokazi iz Kur’ana i sunneta koji upućuju na ovu tvrdnju?

Onaj koji podrobno proučava  suštinu  demokratije  vidjeće  da  je ona  u  korjenu  islama,  koji  ne  odobrava  da  ljude  predvodi  u  namazu  čovjek  koga  oni  preziru  i  sa  kojim  nisu  zadovoljni. 

U  hadisu  stoji: “Namaz  trojice  ljudi  se  neće  uzdići  iznad  njihovih  glava  ni  koliko  pedalj…” a kao prvi od njih naveden je “čovjek koji predvodi ljude a oni ga preziru…”[1]. Ako je ovakav slučaj u namazu kako je onda  u  stvarima  svakodnevnog  života  i  politike? 

U  vjerodostojnom  hadisu  stoji: «Vaše  najbolje  vođe,  tj.  vladari,  su  oni  koje  vi  volite  i  koji  vole vas,  i  na  koje  donosite  salavat,  tj.  za  koje  činite  dove  i  koji  donose salavat na vas, a najgore Vaše vođe su oni koje vi mrzite i koji mrze vas, i vi proklinjete njih a oni proklinju vas.»[2]

Kada govorimo o Islamu i demokratiji, te pravednim vladarima neizbježno je ne spomenuti način kako su vladali prvi halife Ebu Bekr i Omer i koliko su oni pridavali važnost mišljenjima drugih, a ne samo preferiranje svojih mišljenja kao što je danas slučaj u našim demokratskim državama:

Prvi halifa Ebu Bekr na početku svoje hutbe je rekao: “O ljudi, ja sam  vaš  vladar,  a  nisam  najbolji među  vama,  pa  ako vidite da sam u pravu  pomozite  mi,  a  ako  vidite  da  nisam  u  pravu  ispravite  me… Pokoravajte mi  se  u  čemu  vidite  da  sam  ja  pokoran Allahu  u  odnosu  prema  vama,  a  ako  Mu  budem  nepokoran,  vi  se  niste  dužni  meni  pokoravati”.

Omer el-Faruk,  drugi  halifa,  je  rekao:  “Allah  se  smilovao čovjeku  koji mi ukaže na moje mahane”,  a  rekao  je:  “O  ljudi,  ko kod  mene  vidi  neko  zastranjivanje  neka  me  ispravi…”  jedan  iz  mase  mu odvrati  govoreći:  “Tako mi Allaha,  sine Hatabov,  kada  bismo  vidjeli kod tebe neko zastranjivanje ispravili bismo te oštricama naših sablji!

Jedna žena  je proturječila  njegovom mišljenju dok je on bio na minberu, u čemu on nije našao nikakve sramote, već je rekao: “Žena je u pravu, a Omer je pogriješio!” Islam je prije demokratije definirao principe  na  kojima  počiva njena  bit, ali je detaljne razrade ostavio muslimanima kao predmet iznalaženju  (idžtihad),  u  skladu  s  propisima  njihove  vjere,  zahtjevima života, te promjena u njihovom životu s obzirom na vrijeme i mjesto, te zahtjevima  novih  životnih  situacija  u  kojima  se  čovjek  nađe.


[1] Ibn Madždže

[2] Bilježi Muslim

Related Articles

Back to top button