Islamske teme

ISLAMSKI DOM NEKOLIKO SAVJETA

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog
Neka je hvala Allahu, Njega slavimo i od Njega tražimo pomoć i oprost. I od Njega tražimo zaštitu od zla naših duša i zla naših djela. Koga Allah uputi na pravi put, niko ga nemože skrenuti, a koga Allah ostavi u zabludi niko ga nemože uputiti. I svjedočim da nema boga osim Allaha, koji nema druga niti sličnog, i svjedočim da je Muhamed njegov rob i poslanik.

Kuća je blagoslov.Allah kaže (prevod značenja): Allah vam daje da u kućama svojim stanujete..(Pčele:80)
Ibn Kesir (Allah mu se smilovao) kaže: Ovdje Allah, Uzvišeni i Slavljeni, misli na Svoj kompletni blagoslov svojim robovima. On im daje kuće koje su smirenje za njih, u koji se oni povlače kao što nebo ih prekriva i daje im sve vrste blagodati.
Šta znači dom za svakog od nas? Zar to nije mjesto gdje jedemo, uživamo sa svojim ženama, spavamo i odmaramo se? Zar to nije mjesto gdje čovjek može biti sam sa svojom porodicom?
Zar to nije mjesto koje pruža zaštitu i sigurnost za žene? Allah nam kaže (prevod značenja): U kućama svojim boravite i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba ne pokazujte…(Al Ahzab:33).
Ako pomislimo na one koji su beskućnici, koji žive pod šatorima, ili na cesti, ili kao izbjeglice skupljeni pod privremenim šatorima, onda uviđamo blagodat posjedovanja doma.
Kad je Allah subhanehu we te ala ,kaznio židove iz plemena Benu nadir, On im je uzeo ovu blagodat i protjerao ih iz njihovih kuća: On je prilikom prvog progonstva iz domova njihovih protjerao one sljedbenike knjige koji nisu vjerovali, pa zatim Allah kaže u istom ajetu: ..vlastitim rukama i rukama vjernika svoje domove su rušili. (AlHašer;2)
Postoji mnogo razloga da svaki vjernik sredi stanje u svojoj kući. Kao prvo, radi se o zaštiti sebe i svoje familije od džehenemske vatre : O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre, čije će gorivo ljudi i kamenje biti i o kojoj če se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što Allah zapovjedi neće opirati i koji će ono što im naredi izvršiti.(Tahrim:6)
Druga stvar je da će vjernik biti stvoren kao onaj što je odgovoran za svoju familiju na Dan Odgovornosti. Kaže Resul savs: Allah će pitati svakog pastira (odgovornog) za njegovo stado(one nad kojima je imao odgovornost), da li se brinuo o njima ili ne , sve dok se ne upita čovjek o svojoj familiji.
Treća stvar: Kuća je mjesto, gdje se čovjek sklanja od zla i čuva svoje zlo od drugih ljudi. To je mjesto zaklona, propisano islamom u vrijeme fitneta. Kaže resul savs:Blagoslovljen je onaj ko kontroliše svoj jezik, čija kuća mu je dovoljna, i koji plače nad svojim grijesima.
Kaže resul savs: Postoji pet stvari, ko god uradi jednu od njih, Allah će biti sa njim: posjeta bolesniku, borba u džihadu, dolazak vladaru i upućivanje istog na pravi put, i poštovanje istog i sjedenje kod kuće tako da su ljudi mirni od njega i on je miran od ljudi.
Kaže Resul savs: Sigurnost čovjeka u vrijeme fitneta, je njegovo ostajanje kod kuće.
Musliman uviđa vrijednost doma, naročito kad se nalazi u stranoj zemlji, gdje ne može promijeniti puno zlih stvari oko sebe. Tada će on imati mjesto, koje će ga kad uđe zakloniti od činjenja haram stvari ili gledanja u haram stvari i koja će sačuvati njegovu ženu od pokazivanja pred drugim, i koja će sačuvati njegovu djecu od lošeg društva.
Četvto: ljudi obično provode većinu vremena kod kuće, naročito kad je veoma vruće ili hladno, kad je kiša, rano ili kasno u toku dana, nakon završetka posla i škole, pa bi on to vrijeme trebao provesti u ibadetu i halal stvarima, u suprotnom učiniće nešto haram.
Peto i najvažnije je da je čovjek svjestan da izgradnja čvrstog, vlastitog doma, vodi izgradnji čvrstog, muslimanskog društva, jer društvo se izgrađuje od domaćinstava i familija koje su poput građevinskih blokova. Vlastiti domovi grade komšiluk, a komšiluk gradi društvo. Ako su ovi građevinski blokovi zdravi, društvo će se izgraditi na Allahovom zakonu, stojaće čvrsto pred licem neprijatelja,i ispunjavaće dobrotom ono što zlo ne može ispuniti. Muslimanske kuće daju stubove u društvu, koje će mijenjati i voditi ka dobrom, kao što su npr daije, tragaoci za znanjem, mudžahidi, dobre žene, brižne majke i drugi tipovi reformatora u društvu. Zbog važnosti ove teme, i zbog toga što su naše kuće ispunjene sa tako puno loših stvari,postavlja se pitanje: Šta je smisao mijenjanja naših kuća?
Svi savjeti koje ćemo inšaallah navesti se svode na sljedeće: postizanje naših interesa
a to je uspostavljanje dobrog i pravednog, upozoravanje na ono što je zlo i loše time što će se otklonuti ono što može donijeti ovakve stvari u naše domove.

Izgradnja doma
Udavajte neudate i ženite neoženjene, i čestite robove i robinje svoje, ako su siromašni, Allah će im iz obilja Svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve zna. (Nur;32)
Glava porodice mora izabrati pravednu i odgovarajuću ženu, a što se bazira na slijedećim uslovima opisanim u hadisima:
Žena se ženi zbog četiri stvari:njen imetak, njen položaj u društvu, njena ljpota i njena vjera. Izaberi onu koja je vjernica, uspjećeš.
Ovaj svijet je privremen, a najveći užitak je dobra žena.(muslim)
Nek svaki od vas ima zahvalno srce, jezik koji puno spominje Allaha, i ženu vjernicu koja će mu pomoći u očuvanju toga.(ahmed)
Dobra vjernica koja ti pomaže u tvojim dunjaluckim i vjerskim poslovima je najveće bogatstvo što se može imati.(bajaqi)
Ženite one koje vole i koje rađaju, jer ću se ponositi pred drugim poslanicima vašom brojnošću, na Sudnjem danu.(ahmed)
Baš kao što je čestita vjernica jedna od četiri uzroka sreće, tako je loša žena jedan od četiri elementa nesreće, kao što se kaže u sahih hadisu:Jedan od uzroka sreće je čestita žena, koju kad vidiš, osjetiš zadovoljstvo, a kad si odsutan ti osjetiš da joj možeš vjerovati jer ona čuva sebe i vaš imetak. A jedan od djelova nesreće je loša žena, koju kad vidiš osjetiš nemir, ona te napada riječima, a ne osjetiš da joj možeš vjerovati u pogledu njenog čuvanja niti čuvanja imetka.
Sa druge strane, žena treba da gleda za koga će se udati, bira vrijednog čovjeka i pristane na njegovu ponudu u skladu sa hadisom: Ako vam dođu oni sa čijim imanom i karakterom ste zadovoljni, udajite svoje ćerke(sestre) za takve, inače će nastati fitna na zemlji.
Sve ovo se postiže tako što se pitaju odgovarajuća pitanja, sagledaju činjenice, skupljaju informacije, i kontrolišu njihovi izvori, da bi se izbjegli kasniji problemi i da bi se očuvao dom.
Čestiti vjernici i vjernice će zajedno graditi čestiti dom, jer: U plodnom predjelu raste bilje voljom Gospodara njegova, a u neplodnom tek sa mukom..(Araf;58)

Nastojanje da uputiš svoju ženu
Ako čovjek ima čestitu ženu, onda je to svakako blagodat, ali ako ona nije baš potpuno , onda je njegova dužnost da se trudi da je uputi. Navešćemo nekoliko tipičnih primjera:
Čovjek oženi ženu koja nije prije svega religiozna, jer on sam nije takav, ili možda ju je oženio nadajući se da će joj pomoći na pravi put, ili čak možda pod pritiskom svoji rođaka. U ovim slučajevima, njega čeka velika borba.
Čovjek mora razumijeti da uputa dolazi samo od Allaha, i da je Allah taj koji mijenja ljude. Jedan od Njegovih blagodati je Njegovom robu Zekeriji: odazvasmo se izliječivši mu ženu(Anbija:90) . Ovo liječenje je moglo biti psihičko ili vjersko. Ibn Abbas kaže: Ona nije mogla imati djece, pa je učinjeno da rodi djete. Ataa kaže da je ona bila oštra na jeziku, pa ju je Allah promijenio.
Ima više načina kako pomoći svojoj ženi na pravi put kao što su:
Paziti da na pravi način izvršava ibadete u svim pogledima
Nastojati učvrstiti njen iman kao npr:
podsticati je da klanja nočni namaz, da uči Kuran, da uči napamet dove i zikr, da daje sadaku, da čita islamske knjige, da sluša dersove, kasete da bi joj se znanje o islamu povećalo a tako i iman, pomagati je i podsticati u tome,
Izabrati čestite prijateljice sa kojima če učvrstiti sesrtinske veze i imati lijepe razgovore i posjete.
Štititi je od zla i blokirati sve puteve zla da joj dođu, tako što će se ćuvati lošeg društva i loših mjesta.

Stvaranje imanske atmosfere u kući
Kaže Resul savs: Razlika između kuće u kojoj se spominje Allah i kuće u kojoj se ne spominje Allah, je kao razlika između živog i mrtvog.
Moramo učinit naše domove mjestima u kojima će se spominjati Allah, na razne načine, u srcima, rječima, učenjem Kurana, razgovorima o islamskim temama ,čitanjem knjiga.
Koliko mnogo islamskih kuća je danas mrtvo jer se ovo ne praktikuje. Na što to one liče kad umjesto gore navedenih stvari sluša se muzika, i pjesma, ogovaranje, i širenje tuđih riječi.
Na što to one liče kad su ispunjene haramom kao što je mješanje muškaraca i žena, sjedenje rođaka koji nisu mahrem ili komšija koji dođu u posjetu. Mogu li se i meleci nalaziti istovremeno na takvm mjestima. Ispunite vaše kuće zikrom, Allah vam se smilovao!

Kibla u kući
Ovdje se misli da mora biti mjestoibadeta u kući. Kaže Allah: I Mi objavismo Musau i bratu njegovu. U Misru narodu svome kuće izgradite,bogomoljama ih učinite, i u njima molitve obavljajte. A ti obraduj vjernike.(Junus7). Kaže Ibn Abbas: Ovdje im je naređeno da uzmu svoje domove za bogomolje. Ibn Kesir kaže: Ovo a Allah zna najbolje, je zbog porasta nasilja od strane faraona i njegovog naroda. Bilo im je naređeno da puno klanjaju, kao što Allah kaže u suri Beqara 153: O vi koji vjerujete, tražite pomoć sa strpljenjem i namazom. A znamo i da je Resul savs , kada bi ga nešto zabrinulo, prvo šta je uradio bio je namaz.
Ovo su dokazi dužnosti obavljanja ibadeta u kućama, naročito u vrijeme kad su muslimani slabi i na mjestima gdje muslimani nisu dozvoljeni da klanjaju pred kafirima. I ovim slučajevima , možemo se sjetiti Merjeminog mihraba, gdje je ona činila ibadet: Kad god bi joj Zekerija u hram ušao, kod nje bi hrane našao (Ali Imran 37). Ashabi bi takođe klanjali kod kuće, osim farzova koje su klanjali u džamiji. Mahmod ibn alRabia kaže da je Utban ibn Malik, ansarija, učesnik Bedra, došao Poslaniku savs i rekao: Ja gubim vid, a vodim moj narod u namazu. Kad kiša pada, između mene i njih se dolina napuni vodom, pa ja nemogu preći da im budem imam. Zato bih htio, o Resulallah da klanjaš u mojoj kući pa da to uzmemo kao mjesto za klanjanje. Resul savs je idući dan ušao u njegovu kuću nakon što je dobio dozvolu da uđe, i nije sjeo dok nije klanjao na mjestu na kojem su ovi bili odredili da im bude mihrab.

Duhovna vježba stanovnika kuće
Aiša ra kaže: Resul savs bi klanjao noću a nakon vitara bi rekao :ustani i klanjaj vitre o Aiša.
Resul savs je rekao:Neka se Allah smiluje čovjeku koji ustane naveće i klanja, zatim probudi svoju ženu da klanja, pa ako ona neće, on je poprska vodom po licu.
Podsticanje žene da daje sadaku je drugi način povečavanja njenog imana. Ovo je nešto vrlo važno, jer Resul savs je rekao: O žene, dajite sadaku, jer sam vidio da su većina stanovnika vatre -žene.
Jedna fina ideja je da se u kući ima sanduk, gdje će se davati sadaka za siromašne i za one koji su u potrebi. Isto tako podsticanje familije da posti bijele dane( 13, 14 15 svakog hidžretskog mjeseca) ponedeljke i četvrtke, 9 i 10 muharrema, dan Arafata ako nije na hadžu, povečava im iman.

Paziti na zikr , sunete i dove vezane za kuću
Kaže Resul savs: Kad neko od vas uđe u svoju kuću i spomene Allaha svak put kad uđe ili kad jede, šejtan kaže: Ja nemam ovdje gdje ostati niti šta jesti. A ako uđe a ne spomene Allaha , šejtan kaže: ovde ima mjesta za mene. A ukoliko ne spomene Allaha ni prilikom jedenja, onda šejtan kaže: imam gdje ostati i imam gdje jesti.
Kaže Resul savs: Ako čovjek izađe iz kuće i kaže :Bismillah, tewekeltu ala Allah, la hawle, we la quwette illa bil Allah, reći ćemu se:Ovo ćete štititi, bićeš upućen, imaš što ti treba i bićeš zaštićen. Pa će šejtan ostati daleko od njega a drugi šejtan će mu reći: šta možeš uraditi čovjeku koji je upućen, kome je dato šta mu treba i koji je pod zaštitom.
Misvak
Imam Muslim navodi u svom Sahihu, da Aiša ra je rekla:Kad god bi Resul savs ušao u kuću, koristio bi misvak Isto tako učenje sure Beqare u kući ja zaštita od šejtana kao što se kaže u hadisu: Ne pretvarajete kuće u kaburove. Šejtan bježi iz kuće u kojoj se uči suret Beqara.
Kao i u drugom hadisu:Učite suru Beqare u svojim kućama, jer tu ne ulazi šejtan.
A što se tiče zadnja dva ajeta ove sure i učenja istih u kući, kaže Resul savs: Allah je napisao dokument, dvije hiljade godina prije nego je stvorio nebesa i zemlju, i koji se čuva blizu Arša(ili Kursije)i spustio je dva ajeta iz tog dokumenta, koji su kraj sure Beqare. Ako se uče tri noči uzastopno, šejtan joj neće prići.(ahmed)

Učenje porodice
Svaki čovjek je dužan da uči svoju porodicu islamu, u skladu sa naredbom Allaha u sureti Zabrana:6 : O vi koji vjerujete, sebe i svoje porodice čuvajte od vatre čije će gorivo biti ljudi i kamenje… Ovo je osnovni princip učenja i razvijanja porodice, i pomagati im da naređuju dobro i zabranjuju zlo. Ovdje slijede nekoliko mišljenja mufessira o ovome ajetu.
Kaže Katade:On mora da im naređuje pokoravanje Allahu i zabranjuje im suprotno od toga, i upućuje ih prema Allahovim zapovjedima, i pomaže im na izvršavanju istih.
Dahak i Mukatil kažu: Dužnost svakog muslimana je da uči svoju familiju, uključujući rodbinu i sluge, onome što im je Allah dozvolio i zabranio.
Ali kaže: Učiti ih i disciplinovati.
At Taberi: Moramo učiti našu djecu i naše žene vjeri i dobroti i svemu što im treba od lijepog ponašanja.Ako je Resul savs običavao učiti ženske sluškinje šta onda reći o našim ženama i djeci koji su slobodni.
Buhari kaže u svome Sahihu u poglavlju ” Čovjek uči ženu i sluškinju”, pa navodi hadis:Imaju tri vrste ljudi koji će imati nagradu:…I čovjek koji ima žensku sluškinju i uči je lijepom ahlaku i dobru, i podučava je znanju i nauči je dobro, pa je onda oslobobi i oženi, imače dvije nagrade.
Ibn Hadžer kaže komentirajući ovaj hadis:Ovo poglavlje se odnosi na ženske sluškinje, a analogno tome i slobodne žene, jer učenje svoje žene njenim dužnostima prema Allahu i sunnetu, je preče nego učenje sluškinja. Vrlo često se desi da čovjek zbog svoje zauzetosti poslom ili drugim stvarima, zaboravi da uči svoju ženu. Rješenje ovome može biti da se odredi vrijeme kada će se u kući držati ders ili slično i da se to održava stalno, tako da se ukućani naviknu na ovo. Nešto slično se desilo u vrijeme Poslanika savs. Buhari u svojoj zbirci pod poglavljem” može li se ženi dati dan isključivo za studiranje” prenosi hadis od Abu Seida al Khudrija: Žena je došla resulu savs i rekla: muškarci se uvijek iskupljaju pa mi nemožemo doći do tebe od njih, pa odredi nam jedan dan za nas.Pa je Resul savs odredio im jedan dan kad je držao ders samo za njih.
Kaže Ibn Hadžer: Slično se prenosi i od Sahla ibn Abi Saliha a on od Abu Hurjere da je Resul savs običavao reći ženama-nastava će biti u toj i toj kući pa bi im tamo držao ders.Iz ovoga se vidi da žene treba da se uče u kućama, a vidimo i kako su žene sahaba tražile znanje.Izostavljanje nastave za žene je promašaj od strane daije. Šta čitati u ovakvim prilikama kad se familija sastane? Treba početi od osnove, od osnovnih stvari, a naročito učiti tefsir Kurana, rijadu salihin, i slično. Takođe je važno da se žene nauče neka pravila fiqha, naročito koja su vezana za njih. Na ove teme imaju veoma dobre zbirke fetawa od šejhova Ibn Baaza i Ibn Usejmina, a takođe i drugih.
Isto tako, slušanje dersova od priznate uleme, kao i gledanje islamskih programa ako je u mogučnosti

Izgradnja islamske biblioteke u kući
Druga stvar koja može pomoći u poučavanju porodice i njihovom razvoju i razumijevanju islama i njegovih pravila, je izgradnja islamske biblioteke u kući. Nije važno da čovjek ima puno knjiga, već je važan kvalitet tih knjiga, aisto tako da se porodica podstiče na čitanje istih. Treba izabrati takve knjige od kojih će i žena i djeca imati koristi i moći ih koristiti u svakodnevnom životu. Isto tako treba imati na umu da se posjeduje različit nivo knjiga, kojima se mogu koristiti i odrasli i djeca, gosti i ostali koji posjećuju porodicu. Još jednom je važno napomenuti da knjige moraju biti od priznate uleme sa vjerodostojnim hadisima. A kome Allah želi dobro, olakša mu razumijevanje islama.
Mnogi posjeduju kasetofon, koji se može koristiti i u dobre i u loše svrhe, pa zašto da ga ne koristimo u ono što je khajr. Treba navikavati porodicu da sluša dersove o fiqhu, o akhiretu. Isto tako slušanje Kurana će inšaallah pomoći članovima porodice da uče Kuran napamet. A osim toga držaće ih podalje od približavanja šejtanu slušanjem muzike, jer u srcu vjernika ne mogu se mješati rječi ArRahmana i rječi šejtana.
Musliman treba paziti kad uzima fetwe od koga ih uzima i kakve kasete sluša: treba izabrati šejhove koji ti šejhove koji e donose dokaz iz Kurana i suneta, koji ne slijede fanatično mezhebe, koji slijede sredinu, koji drže dersove želeći time da probude ummet, da uspostave dobro a otklonu loše. Postoji mnogo kaseta sa dersovima i potrebno je da musliman zna sistem traženja ispravnih dersova. Tako na primjer on će tražiti dersove o vjerovanje, o aqidetu spašene grupe, Ahl Sunna we Jemata, koji se vežu za sunet a odbacuju bidaat, koji se drže čistih hadisa a klone slabih i izmišljenih.
Naročito je važno da djeca slušaju kasete koje im pomažu u pamčenju Kurana i dova.

Pozivanje gostiju koji imaju znanje
Gospodaru moj, oprosti meni, i roditeljima mojim, i onome ko kao vjernik u dom moj uđe i vjernicima i vjernicama.(Nooh;28)
Ako vjernici a naročito oni koji su učeni ti dođu u posjetu, to če pojačati svjetlost tvoga doma i donijeti mnogu nagradu zbog vašeg vjerskog razgovora. Onaj ko nosi misk, ili će ti dati ili ćeš kupiti od njega, ili ćeš uživati u prijatnom mirisu. Kad djeca, braća i roditelji sjede i slušaju ovakvog gosta, a žene slušaju iza zastora svi imaju jedno lijepo iskustvo. Koga posječuju dobri ljudi, njegovog doma se klone loši.

Klanjanje u kući
Što se tiče muškaraca, kaže Resul savs: Najbolji namaz je namaz u kući, osim farzova.
Dužnost muškarca je da klanje pet dnevnih namaza u džamiji izuzev ako postoji uzrok. Kaže Resul savs: Ako čovjek klanja nafilu u svojoj kući, imaće za to veću nagradu nego njegov dobrovoljni namaz u drugim mjestima ili kućama drugih ljudi, isto kao što obavezni namaz u džematu je bolji nego da se klanja sam.
Što se tiče žena, njen namaz u kući joj je bolji a kaže Resul savs: Najbolji namaz za žene je onaj koji se klanja u što zavučenijem djelu kuće.
Čovjek-domačin ne bi trebao da bude vođen u namazu već da ga on predvodi, a niko ne treba da sjedi na mjestu domačina gdje on obično sjedi osim uz njegovu dozvolu. Kaže Resul savs: Neka domaćin ne bude vođen u namazu, a nek niko ne sjedi na domačinovom mjestu osim uz dozvolu. Znači ako je neko gost, ostaviće da domačin predvodi salat čak i ako gost bolje i ljepše uči Kuran

Traženje dozvole za ulazak
O vjernici, u tuđe kuće ne ulazite dok dopuštenje ne dobijete i dok ukućane ne pozdravite, to vam je bolje, poučite se.
A ako u njima nikoga ne nađete, ne ulazite u njih dok vam se ne dopusti , a ako vam se rekne: vratite se-vi se vratite , bolje vam je, a Allah zna ono što radite.(Nur,27,28)
…I uđite u kuće na njihova vrata..(Baqara,189).
Dozvoljeno je ući u kuće koje su prazne ako imamo neki dozvoljen posao da uradimo, kao što su kuće pripremljene za goste: Nije vam grijeh da ulazite u nenastanjene zgrade, u kojima se nalaze stvari vaše, a Allah zna ono što javno pokazujete i ono što krijete.(Nur,29).
Ne treba se previše stidjeti da jedemo u kućama prijatelja i rođaka, niti u kućama čije ključeve posjedujemo, ako se niko tome ne protivi. Nije grijeh slijepcu, niti je grijeh hromu, niti je grijeh bolesnu, a ni vama samima da jedete u kućama vašim, ili u kućama očeva vaših, ili matera vaših, ili braće vaše, ili sestara vaših, ili stričeva vaših, ili tetaka vaših po ocu, ili daidža vaših, ili tetaka vaših po materi ,ili u onih čiji su ključevi u vas, ili u prijatelja vaših, nije vam grijeh da jedete zajednički ili pojedinačno. A kad ulazite u kuće, vi ukućane njene, podravite pozdravom od Allaha propisanim, blagoslovljenim i uljudnim. Tako vam Allah objašnjava propise, da bi ste se opametili.(Nur,61)

Treba učiti djecu i sluge da ne ulaze u sobe roditelja bez dozvole u vrijeme kad se obično spava, prije sabaha, poslijepodne i poslije jacije. Ukoliko to učine slučano, to im se inšaallah oprašta, jer su oni stanovnici kuće i moguće je da se to dogodi.
Zabranjeno je gledanje u unutrašnjost tuđih domova, bez dozvole njihovih stanovnika. Kaže Resul savs:Ko god gleda unutar nečije kuće bez domačinove dozvole, iskopaj mu oči, i za ovo se ne plača krvarina niti odšteta.(ahmed)
Žena koja se razvela od svog muža,prvi ili drugi put,znači još uvijek je moguće da se uda za muža ponovo, ne treba da ode niti da se natjera da ode iz kuće sve dok čeka iddet i mora se finansijski pomagati od strane muža.O Vjerovjesniče, kad htjednete žene da pustite, vi ih u vrijeme kad su čiste pustite, a onda vrijeme koje treba da prođe brojite,i Allaha, Gospodara svoga se bojte. Ne tjerajte ih iz stanova njihovih, a ni one neka ne izlaze, osim ako očito sramno djelo ne učine. To su Allahovi propisi. Onaj ko Allahove propise krši, sam sebi nepravdu čini. Ti ne znaš, Allah može poslije toga priliku pružiti.(Talaq,1)Dozvoljeno je da čovjek ostavi ženu, unutar ili izvan kuće, u skladu sa šeriatom u određenim slučajevima.Napuštanje njihov unutar kuća je u ajetu: …onda se od njih u postelji rastavite..(Nisa,34). Što se tiče njihovog ostavljanja izvan kuće,ovo se vidi iz hadisa kada je Resul savs ostavio svoje ženeu njihovim kućama i ostao u sobi izvan njihovih kuća.(buhari)Čovjek ne bi trebao da ostaje sam preko noći u kući. Ibn Omer ra prenosi da je Resul savs zabranio da čovjek bude sam i rekao da čovjek ne treba da ostane preko noći sam niti da sam putuje.(ahmed).Ovo iz razloga da ga ne obuzme osjećaj samoće a i zbog sigurnosnih razloga, ukoliko bi ga neko napao ili se razbolio.Ne smije se spavati na kućnom krovu ukoliko nema zid koji te čuva da ne padneš odozgo. Kaže Resul savs: Ko god spava na krovu kuće bez sigurnosnog zida, niko nije odgovoran za ono što mu se desi.(Abu Dawud). Ovo jer čovjek može u snu da se okrene, padne i možda pogine. U takvom slučaju, niko se ne može okriviti za njegovu smrt, niti njegov nemar uzrokuje da Allah skloni svoju zaštitu sa njega, jer on nije preduzeo određene mjere. Kućne mačke ne čine zdjele nečistim ukoliko piju iz njih niti čine to isto sa hranom ukoliko jedu od nje. Abdullah ibn Abu Qatada je htio da se abdesti, a njegov otac mu je polijevao vodu, pa je mačka došla i napila se vode, pa je on rekao: Čuo sam Resula savs da kaže:mačke su dio ukućana i one su one koje idu slobodno u vašim kućama. (ahmed).

Znanje o prednostima skrušenosti u namazu
Kaže Resul savs:Nema muslimana, koji kad propisano vrijeme za salat dođe, pa on uzme abdest uredno, ima skrušenost u namazu, uredno se sagiba, a da mu to neće biti oprost od ranijih grijeha, dok god se ne radi o velikim grijesima.(muslim)
Kaže Resul savs u drugom hadisu:Allahov rob klanja, a nema ništa upisano za to osim jedne desetine, ili devetine, ili osmine, ili sedmine ili šestine ili petine ili četvrtine ili trečine ili polovine.(ahmed). Ovim se želi reći da je nagrada prema nivou skrušenosti u namaz.
Samo onaj dio namaza gdje je klanjač koncentrisan, biče mu upisan. Kaže Ibn Abbas: imaćete od vašeg namaza samo onaj dio gdje ste bili koncentrisani.
Grijesi se opraštaju ukoliko je čovjek pažljiv u namazu, a kaže Resul savs: Kada Allahov rob ustane i klanja, svi njegovi grijesi se donesu i stave na njegova ramena i glavu. Svaki put kad je u rukuu ili u sedždi jedan dio od njih spadne.(Bajhejki)
Kaže Manaawi: Ovim se kaže da svaki put kad je jedan dio salata uredno završen, dio grijea se briše, i dok završi salat svi grijesi su spali sa njega. Ovo je salat gdje su svi uvjeti ispunjeni. A što se tiče rječi “ustajanje” i “rob” je da on stoji pred Kraljem Kraljeva kao jednostavan rob.
Onaj ko klanja sa skrušenošću, osjeća se lakše kad završi namaz, kao da je teret spao sa njega. On se osjeća lagan i osvježen, tako da bi poželio da nije ni prestao klanjati, jer mu je ovo izvor uživanja na ovom svijetu. On će se osječati kao u zatvoru, sve dok ponovo ne dođe vrijeme za salat..Oni koji vole namaz kažu: Mi klanjamo i i nalazimo ugodnost u tome, kao što kaže Resul savs:O Bilal, obraduj nas namazom! a nije rekao:daj da to odradimo.
Kaže Resul savs:Moje smirenje je u namazu. Pa kako onda onaj koji nađe uživanje u namazu, može tražiti uživanje u nečem drugom ili čuvati se podalje od namaza?

Nastojanje činjenja dove u određeno vrijeme, naročito u sedždi
Nema sumnje da govoriti Allahu, spuštanje pred Njim, traženje stvari od Njega, iskreno moljenje za pomoć, učvršćuju vezu roba sa Allahom i uvečavaju njegovu skrušenost. Dova je ibadet, i mi smo naređeni da činimo dove. Kaže Allah:..molite Mu se javno i ponizno..(AL Anam,63). Kaže Resul savs:Ko god ne doziva Allaha , Allah će se naljutiti na njega. (tirmizi).
Poslanik savs je običavao učiti dovu u namazu i to na sedždi, između dvije sedžde i nakon Ettehijatu… Najveća od njih je ona u sedždi, jer kaže Resul savs:Čovjek je najbliži Gospdaru u sedždi, pa povečajte vaše dove.(muslim). a u drugom hadisu kaže:Što se tiče sedžde, naprežite se jako da učite dovu u njoj, jer će vam biti uslišena.(muslim).
Jedna od takvih dova ,koju je Resul savs učio u sedždi je: Allahu oprosti mi grijehe, male i velike, prve i posljednje, otvorene i skrivene.(muslim) a druga takva dova je:O Allah oprosti mi ono što sam učinio javno i tajno.
Jedna od stvari što je resul savs običavao učiti nakon Ettehijatu.. je ono što vidimo iz sljedećeg hadisa: Kada završite Ettehijatu.., tražite zaštitu kod Allaha od četiri stvari:džehenemske vatre, kazne u kaburu, fitne života i smrti i zaštitu od dedžala.
Poslanik savs je običavao takođe učiti :O Allah, utječem Ti se od zla onoga što sam uradio i zla onoga što nisam uradio. On je savs učio Abu Bekra da kaže: O Allah, ja sam zgriješio prema sebi puno, a niko ne može oprostiti osim Tebe. Podaj mi oprost od Sebe i smiluj mi se , jer si Ti onaj koji prašta i Najmilostiviji.
Jednom je Resul savs čuo jednog čovjeka kako uči dovu i kaže: O Allah , ja Te molim, i Ti si hvaljen, nema boga osim Tebe, koji si bez sudruga ili sličnosti, Onaj koji daje, Stvoritelj nebesa i zemlje, Onaj koji ima Slavu i čast,, Vječno živi, Onaj koji je sam sebi dovoljan, molim Te za džennet i utječem Ti se od vatre. Pa je rekao Resul savs ashabima: Znate li šta je ovaj čovjek tražio od Allaha? Allah i Poslanik znaju najbolje rekoše ashabi. Kaže Resul savs:Tako mi Onoga u čijo ruci je moja duša , on je zvao Allaha njegovim največim imenima, kojim kada Ga neko pozove, On odgovara i kojima kad se nešto traži On daje.
Drugom prilikom je Resul savs čuo čovjeka da kaže nakon Ettehijatu: O Allah, ja molim Tebe Jednog,Samodovoljnog Gospodara, koji nije rodio niti je rođen, i Kome ništa slično nije, oprosti mi grijehe, jer Ti si Onaj koji oprašta, Najmilostiviji.
Pa je rekao Resul savs:Njemu je oprošteno, njemu je oprošteno.
Zadnje što bi Resul savs rekao prije selama je : O Allah, oprosti mi ono što sam učinio prije i ono što ću učiniti budučnosti, ono što sam skrio i ono što sam učinio javno i ono što učinih nehotično, jer Ti znaš bolje o mene. Ti si onaj koji ubrzava i Onaj koji usporava, nema boga osim Tebe.(albani).
Učenje ovakvih dova napamet rješava probleme onih koji kad klanjaju za imamom, sjede i šute , jer neznaju šta da uče nakon Etehijatu..
Nakon predavanja selama, je važno učiti zikr koji je sunet, jer i ovo učvršćuje skrušenost u srcu i pojačavaju blagoslov i nagradu namaza.
Nema sumnje, jedan on najboljih načina zaštite jednog dobrog djela je da se ono slijedi sa drugim dobrim djelom. Tako vidimo da zikr nakon namaza počinje sa tri puta traženjem oprosta, kao da tražimo oprosta ako smo nešto propustili u namazu, ako smo imali nedovoljnu koncentraciju itd. Isto tako je važno da pazimo na naše nafile, jer od njih će se uzeti i nadomiriti ako nam je farz manjkav.

Uklanjanje svega što smeta skrušenost u namazu
Jedne prilike je Aiša ra ukrasila kuću sa šarenom zavjesom koji je služio kao pokrivač na vratima njene kuće, pa je Resul savs rekao: Skini to jer ti ukrasi mi smetaju kad klanjam.(buhari).
Ovdje takođe spada izbjegavanje klanjanja na mjestima gdje ljudi prolaze ili gdje je buka i glasovi, gdje se vode razgovori i slično. Isto tako treba po mogučnosti izbjegavati previše hladna ili vruća mjesta za klanjanje.Resul savs je odgađao podnevski fard u ljeto, dok ne prođe najvrući dio dana. Ibn Qajjim kaže: Ukoliko klanjamo kad je velika vrućina, onda se gubi totalna koncentracija, misli lutaju, pa je zbog ovoga Resul savs odgodio podne dok vrelina ne popusti malo, tako da su mogli klanjati sa mislima usmjerenim na namaz i dostići smisao namaza imajući skrušenost i okrećući se Allahu.
Jedne prilike je Resul savs obukao košulju koja je bila ukrašena, pa kad je završio namaz, tražio je drugu na kojoj nije bilo ništa jer ga je prva smetala u namazu.
Ne treba se klanjati kad je hrana postavljena i kad je čovjek gladan. Kaže Resul savs: Ne klanjaj kad je hrana postavljena. U ovom slučaju treba se prvo jesti, jer u protivnom se gubi koncentracija i skrušenost. Ovakva osoba ne treba da žuri sa hranom, jer kaže Resul savs:Ako je hrana postavljena, a dođe vrijeme namaza, jedi prije nego što klanjaš i ne žuri se da što prije završiš.
Isto tako je Resul savs zabranio namaz onome ko osjeti fiziološke potrebe. Ovakva osoba treba prvo da obavi potrebe i da ne žuri pa čak i ako promaši salat u džematu.Kaže Resul savs:Ako neko od vas osjeti potrebu a krene se sa salatom, neka prvo obavi svoje potrebe. Ako se ovo osjeti u namazu, prekinućemo namaz, otići u toalet, ponovo uzeti abdest i klanjati jer kaže Resul savs:Nema namaza onome kome je hrana postavljena niti onaj koji ima potrebu za toaletom. A to je i logično jer ovakva osoba nema koncentracije u namazu.
Kaže Resul savs : Ako neko osjeća da je pospan dok klanja, neka odspava dok ga to ne prođe, i znadne šta govori.(buhari)
Ovo nam se može desiti kad klanjamo nočni namaz, a to je vrijeme kad se dove primaju, pa ako je pospan, čovjek može nešto učiti protiv sebe, bez da uviđa šta govori. Ovdje spadaju čaki fardovi, ukoliko znamo da ćemo još uvijek imati vremena da ih klanjamo, nakon što odspavamo.
Resul savs je isto tako zabranio klanjanje za nekim ko stoji i priča ili spava u hadisu:Ne klanjaj za onim koji spava niti onim koji priča.(Abu Dawud)
Ovo iz tog razloga jer nas razgovor može ometati od ibadeta, a onaj koji spava može uraditi nešto što će omesti klanjača. Kaže Khattabi: Klanjanje iza ljudi koji pričaju , imam Šafi i Hanbel ocjenjuju kao mekruh, jer njihov razgovor ometa.
Što se tiče klanjanja iza spavača, mnogi ovo ocjenjuju kao slabo mišljenje(Abu Dawud, Ibn Hadžer). Buhari prenosi hadis u kojem kaže Aiša ra da je Resul savs klanjao a ja sam spavala na postelji. Mudžahid, Tawus i Malik misle da je mekruh klanjati licem prema osobi koja spava, jer ova osoba može da omete klanjača na neki način. Ali ako nema opasnosti od ovoga, onda nema problema klanjati iza ovakve osobe.
Kaže Resul savs da ne treba da se klanjač preokuplja metkanjem zemlje ispred sebe dok ide na sedždu, a ako mora neka to učini jednom. Ovdje je razlog takođe zadržavanje koncentracije i zbog toga ne treba raditi suvišne pokrete. Zato je bolje da se mjesto gdje čemo klanjati očisti prije početka namaza.
Ovo se takođe radi o potiranju čela, nosa itd u namazu. Resul savs je običavao klanjati u vodi i blatu, pa bi mu na čelu ostali lišće i sl ali on savs nije ih otresao. Ta prašina i lišće bi mu ostali na čelu ali se on nije brinuo o tome, jer je bio duboko u salatu. Kaže Resul savs:Namaz je dovoljna preokupacija. Kaže Abu Darda: Ja ne bih otresao prašinu sa mog čela, pa kad bi mi dali crvene kamile. Kaže Ajjad:selef nije volio otresati čelo prije završetka namaza.

Baš kao što klanjač ne voli da bude ometan u namazu, isto tako ne treba da ometa druge.
Kaže Resul savs:Svi vi govorite sa Allahom, pa ne uznemiravajte jedni druge, i ne podižite glasove nadgovarajući jedne druge. A u drugom hadisu:Ne nadmećite se podizanjem glasova kada učite Kuran.(ahmed)
Prenosi Abu Zarr da je Resul savs rekao: Allah gleda u svog roba dok je u namazu, dok god se on ne okrene u namazu, a ako se okrene onda se Allah okrene od njega.
Okretanje u stranu može biti dva tipa: prvi je okretanje srca od Allaha na nešto drugo, a drugi je skretanje pogleda.
Ni jedan od njih nije dozvoljen i umanjuju nagradu namaza. Jednom je Resul savs bio upitan o okretanju u toku namaza pa je rekao: To je ono što šejtan ukrade od nečijeg namaza.
Onaj ko se okrene svojim srcem ili očima u toku namaza je kao čovjek koji se pozove od svog emira i kad stane pred njim i počne mu se govoriti, on se okrene, gleda lijevo desno, ne sluša šta mu se govori niti razumije, jer su njegove rječi i misli upućene na nešto drugo.
Šta takav čovjek može očekivati od vladara u tom slučaju. Pa najmanje što može očekivati je da će biti zamržen i nepoštovan. Za razliku od onoga koji kad klanja, klanja sa mislima okrenutim Allahu, tako da osječa veličinu stajanja pred Njim, ispunjen je strahom i stid ga je okrenuti se nečem drugom. Razlika imeđu ovakva dva namaza je kao što Hassan ibn Atia kaže: Dvojica mogu stojati u istoj skupini, ali je razlika između njih u vrijednosti veća nego razlika između zemlje i nebesa. Jedan je cjelim srcem okrenut Allahu , dok je drugi nepažljiv i zaboravan.
Međutim dozvoljeno se okrenuti ukoliko postoji opravdan razlog. kaže Sahl ibn Hanzalija da su jednom počeli klanjati sabah namaz pa je Resul savs usmjerio pogled u pravcu klanca jer je u toku noći bio poslao konjanike da čuvaju ulaz u taj klanac.
On savs je takođe naredio da se ubije zmija i škorpion pa makar i u namazu.A onaj koji klanja će se čak i boriti sa onim ko hoće da prođe ispred njega dok je ovaj u namazu. On je savs rekao ženama da udare dlanom od dlan kad hoće da isprave imama ukoliko je uradio nešto pogrešno u namazu, pa je čak i mahnuo rukom u znak pozdrav kad je jednom klanjao a naišao jedan ashab koga je Resul savs volio i koji mu je nazvao selam. Ovakve i slične stvari se mogu učiniti ukoliko je to potrebno, ali treba ih izbjegavati radi zadržavanja koncentracije u namazu.
Kaže Resul savs: Kad klanjate, ne dižite pogled u zrak da ne izgubite vid.(ahmed). A u drugom hadisu:šta je ljudima pa dižu pogled u nebesa dok klanjaju? a u drugom rivajetu:..pa dižu pogled dok uče dovu u namazu.(muslim) On je savs bio vrlo oštar po ovome pitanju pa je rekao: Neka prestanu ili će im se vid oduzeti.
Kaže Resul savs: Kad klanjate , nemojte pljuvati ispred sebe jer Allah je pred tobom kad klanjaš.(buhari)
Kaže Resul savs:Kada neko od vas klanja nek ne pljuje ispred sebe,jer on govori sa Allahom dok god je na tom mjestu, i nek ne pljuje na desno jer je tu melek, već ako mora nek pljune na lijevo ili pod svoje noge i nek zatrpa.(buhari)
Kaže Resul savs: Kad neko klanja ,on govori sa Allahom, a Allah je između njega i kible, pa nek niko ne pljuje ispred sebe nego na lijevo ili ispred nogu.(buhari)
U slučaju kakav je danas kad je večina džamija pokrivena tepisima, onaj ko ima potrebu da pljune, korističe maramicu ili sl.
Kaže Resul savs: Ako neko od vas osjeti da mu se zijeva u toku namaza, neka se strpi što više može, jer šejtan ulazi. (muslim). A znamo iz drugih predaja da se šejtan smije onome ko zijeva kad klanja.
Kaže Abu Hurejra: Allahov poslanik savs je zabranio stavljanje ruku na kukove u toku namaza. Kaže Zijad ibn Subajh: Klanjao sam iza Ibn Omera i spustio sam ruke na kukove, pa me je Ibn Omer gurnuo svojom rukom. Kad smo završili reče mi: Poslanik savs je ovo zabranio.
Prenosi se od Resula savs da je zabranio puštanje odječe da se vuče po zemlji u toku namaza a i da odječa prekriva usta.(abo dawud). Puštanje odječe da se vuče po zemlji je totalno zabranjeno, jer to ima veze sa pretvaranjem a to je još gora stvar u namazu. Ovo takođe može značiti da se čovjek sav umota u jedan dio odječe, ostavljajući ruke unutra , pa onda tako čini sedždu. Ovo iz razloga što su židovi ovo radili. Ovo isto tako može značiti da se čovjek umota u neko platno, ali ga ne pričvrsti pa je cjelo vrijeme zauzet popravljanjem odječe.
Razlog zabrane stavljanja odječe preko usta je taj da se učenje Kurana otežava a takođe i sedžda.
Poslanik savs je zabranio imitiranje životinja prilikom klanjanja pa kaže savs u hadisu:kljucanje kao vrana, širenje ruku kao divlja zvjer i uvjek klanjanje na istom mjestu kao kamila koja čuva svoju teritoriju.(ahmed)
Ovo je bilo nekoliko savjeta kako postići koncentraciju u namazu, stvari koje nam pomažu u tome i stvari koje nam to otežavaju.

Isto tako je je važna kućna atmosfera koja nam pomaže da bolje izvršimo namaz.
Tako je jedan od faktora i širenje dobrote u kući. Kaže Aiša ra da je Poslanik savs rekao: Kada Allah želi dobro jednoj porodici, On spusti ljubav među njima.(ahmed)
Drugim riječima oni postanu ljubazni jedni prema drugima.Ovo je smisao postizanja sreće u kući, jer lijepim ophođenjem prema ženi i djeci ,čovjek postiže ono što ne može grubim kao što kaže Resul savs:Allah voli dobrotu i nagrađuje je na takav način na kakav ne nagrađuje grubost niti bilo šta drugo.(muslim)
Mnogi ljudi misle da su oni izuzeti od kućnih poslova, a neki čak i misle da im to umanjuje vrijednost ako bi pomogli svojoj ženi u kućanskim poslovima. Resul savs je običavao šiti svoju odječu, krpiti svoje cipele i slične poslove. Kaže Aiša ra da je Poslanik savs običavo čistiti svoju odječu, muzti koze i sam sebi spremati, a na drugom mjestu kaže da je običavao pomoći ukućanima, pa kad bi došlo vrijeme namaza otišao bi i klanjao. Ukoliko bismo se ovako ponašali danas postigli bi tri stvari:prvo-slijedili bi sunet, drugo pomagali bi svojim ženama, i treće osječali bi više skrušenosti a manje arogancije. Ali večina spada u onu skupinu koja traži hranu od žene i ne želi čekati, iako je hrana još na šporetu i djete plače jer je gladno. Neka nam idući hadisi budu opomena i lekcija.Poslanik savs je posvećivao pažnju ženama i djeci jer je to jedna od stvari koja vodi sreći i prijateljstvu u kući. Pa kaže Resul savs Džabiru da oženi mladu djevojku, da mogu da usreće jedno drugo. U drugom hadisu se kaže da sve ono u čemu se ne spominje Allahovo ime je traćenje vremena i igra osim u troma, a jedno od toga je kad se čovjek zabavlja sa svojom ženom.(nisai). Kaže Aiša ra da su ona i Poslanik savs radili gusul iz iste posude pa se Resul savs pravio da če uzeti cjelu vodu, pa bi ona govorila: ostavi malo i meni…(muslim)
Isto tako i Poslanikovo savs ophođenje sa djecom je vrlo poznata stvar. On bi običavao pokazati nježnost prema Hasanu i Huseinu. Ovo je sigurno jedan od razloga zašto su se djeca radovala svaki put kad bi se on savs vratio sa putovanja, oni bi mu požurili.Kaže Abdullah ibn Džafer da kad god bi Resul savs ulazio u Medinu djeca bi istrčala da ga dočekaju, pa smo jčekaju, pa smo jstrčali Hasan, Husejin i ja pa nas je Resul savs nosio jednog na rukama, drugog na leđima dok nismo ušli u Medinu.
Usporedimo ovakve primjere sa jadnim domovima gdje nema istinitih šala, u kojima nema laži pa makar bile i male, gdje nema nježnosti ni milosti. Ko god misli da je ljubljenje djece nešto protiv očevog autoriteta neka čita idući hadis: Resul savs je poljubio Hasana, a pored njega je sjedio Aqra pa je rekao:Ja imam desetoro djece i još nikad nisam poljubio ni jedno od njih. Poslanik savs ga je pogledao i rekao:onaj koji ne pokazuje milost, neće mu milost biti ni pokazana..
Svaki član porodice sigurno ima nešto pri sebi što nije lijepa osobina, kao npr laž, ogovaranje itd. Ove loše stvari treba suzbijati. Iz idučeg primjera vidimo šta kaže Aiša o Poslaniku savs: Ako bi Poslanik savs čuo da je neko od ukućana nešto slagao, izbjegavao bi ga dok se ovaj ne pokaje.(ahmed).
Jasno se vidi iz ovog hadisa da je ovakav način kažnjavanja efektivan. Jedan drugi način je kao što kaže Resul savs: Objesi šipku tamo gdje je članovi porodice mogu vidjeti, jer je ovo efektivnije u postizanju discipline.(at Taberani). Ovim je Resul savs htio da odvrati one koji su mislili učiniti nešto loše umjesto da ih tuče. Ovo bi im bila motivacija da poprave svoje ponašanje prije nego budu kažnjeni. Ibn Anbari kaže: Nije nikako preporučljivo da se ukućani tuku jer Resul savs nije nikad to nekome naredio. Ovim se mislilo da se nastavi popravljanje njihovog ponašanja.
Istući nekoga od ukućana nije nikako najbolje rješenje izuzev u slučajevima kad više nema drugog načina ili kad treba nekog da se natjera da izvrši neki fard ibadeta kao što Allah kaže: A one čije se neposlušnosti pribojavate, vi posavjetujte, a onda se od njih u postelji rastavite, pa ih i udarite, kad vam postanu poslušne onda im zulum ne činite.(Nisa, 34)
Ima isto tako hadis na ovu temu:Naredite djeci da klanjaju kad su sedam godina, a udarite ih ako ne klanjaju kad su deset. Što se tiče bezrazložnog udaranja to je agresivnost. Resul savs je rekao jednoj ženi da se ne udaje za jednog čovjeka jer je ovaj uvjek nosio štap na ramenima i običavao tući svoje žene. Sa druge pak strane, postoje oni koju ovu metodu potpuno izbacuju, slijedeći tako neke kafirske metode odgoja, a ovo je isto tako jedno zalutalo mišljenje koje se protivi šerijatu.

Loše stvari u kući
Treba se čuvati da se osobe koje nisu mahrem ne osamljuju sa ženama kad muž nije kod kuće.
Ljudi i žene treba da sjede odvojeno u toku posjete neke familje
Budite svjesni imanja posluge, muške i ženske u kući.
Izbacite nemoralne osobe iz domova.
Budite svjesni opasnosti televizije.
Budite svjesni opasnosti telefona.
Uklonite sve simbole kafira, drugih religija i sl.
Uklonite slike živih stvorenja.
Ne dozvoljavajte pušenje u kući.
Ne držite pse u kući.

Izbjegavajte prekomjerno ukrašavanje domova.
Kada se planira kupovina ili gradnja kuće treba takođe imati neke stvari u vidu:
Kuća treba da je u blizini džamije, jer ezan će stalno opominjati ukućane o namazu, muškarac će moći sudjelovati u zajedničkim namazima, žene će slušati učenje Kurana i dersove, sa zvučnika na džamiji, djeca će odrasti u krugovima gdje se drže dersovi i uči Kuran i sl.
Treba paziti da se kuća ne izabere na mjestu gdje žive pokvareni ljudi ili kafiri ili npr mješoviti bazen i sl.
Ne smije se iz kuće gledati u tuđe avlije i kuće a ne smije se ni dozvoliti gledanje u svoje, zato trebaju zavjese, više ograde i sl.
Ukoliko gradimo kuću, trebamo predvidjeti odvajanje žena i muškaraca, kada nam ne mahremi dođu u posjetu. Ukoliko ovo nije moguće, potrebno je to učiniti sa zavjesama, pregradama i sl. Treba pokrivati prozore tako da se ne može sa ulice vidjeti ravno u kuću, naročito noću kad se svjetla pale.
Izabiranje i gradnja kuća sa korisnim stvarima, jer kaže Resul savs: Allah voli da vidi znakove Svoga blagoslova na Svome robu.(Tirmizi).
Kaže Resul savs: Imaju tri stvari koje čine nekoga srečnim a tri koje ga čine nesretnim. Uzroci sreće su : pokorna žena, koju kad je vidiš ona te obraduje, a kad si odsutan znaš da možeš da joj vjeruješ u čuvanju sebe i imovine; dobra jahaća životinja koja ti pomaže da sustigneš svoje prijatelje i kuća koja je prostrana i ima dosta korisnih i ugodnih stvari. A ono što čovjeka čini nesretnim je žena koju kad vidi osjeti nemir, napada ga rječima, a kad si odsutan, nemožeš osjetiti da joj možeš vjerovati u pogledu njenog čuvanja i čuvnja imetka; jogunasta životinja koju kad šiba čovjek se umori, a ako je ne šibaš ona ti ne pomaže da sustigneš prijatelje; i kuća sa malo ugodnosti.

Treba paziti da kuća bude svijetla itd.
Isto tako treba prije izabirati komšije nego kuću, jer okolina utiče na čovjeka. Resul savs je običavao učiti dovu i tražiti zaštitu od loših susjeda: O Allah, ja tražim utočište kod Tebe od lošeg susjeda u mome prebivalištu, od lošeg susjeda u pustinji (saputnika). (buhari)
Nema potrebe napominjati koje sve loše uticaje loš susjed može imati na nečiju familiju itd. Dok je ovaj gore navedeni hadis dovoljan onome koji ima razuma.
Allah nam je dao pa imamo velike blagodati i olakšica, ništa manje i u našim kućama, koje nam olakšavaju mnoge stvari i štede vrijeme. Zato trebamo posvetiti vrijeme uređivanju kuće i popravci onoga što se pokvari. Neki ljudi se ne brinu o ovome, pa se njihove žene tuže na puknute cjevi, brda smeća, polomljenog namještaja itd. Ovakve stvari mogu biti uzrokom problema i nemira u domu. Onaj ko ima malo pameti on će požuriti da rješi ove probleme.

Pažnja na zdravlje porodice
Kada bi neki od članova porodice Resula savs se razbolio, on bi savs puhnuo na mjesto bola i učio dvije posljednje sure u Kuranu.(muslim)
U drugoj predaji stoji da bi Resul savs isto tako tražio u ovakvim slučajevima da se napravi supa i dadne bolesnom pa bi rekao:Ovo će ojačati srce bolesnog i ozdraviti srce bolesnika baš kao što vi otresete prašinu sa lica.(tirmizi)
Kaže Resul savs:Kada dođe akšam, zadržite djecu u kući, jer se u to vrijeme šejtani raziđu. Pa kad dođe vrijeme noći, zaključajte vrata i spomenite Allaha, pokrijte šerpe i spomenite Allaha, pa makar i da stavite grančicu preko šerpe i pogasite svjetla.(buhari)
Kaže Resul savs:Ne ostavljajte vatru upaljenu u kućama kad idete spavati.(buhari)
Ovo bi bilo nekoliko savjeta za svaku porodicu, svako ima da nešto izvuče i nauči iz ovoga. A Allah zna najbolje i neka je salavat i selam na Poslanika Muhameda.
Izvor: Skandinavija.com
Pripremio: Adnan Čolo

Related Articles

Back to top button