Islamske teme

Iznenadna smrt (na koji način se sačuvati nje)

Smrt je neminovna stvar i pojava u našim životima. To je najveće iskušenje koje može da pogodi, ne samo čovjeka, nego i životinju. Svi znamo, duboko smo ubijeđeni da ćemo umrijeti, ali opet o smrti ne razmišljamo i ne pripremamo se za nju. Da li iz zaborava, nemarnosti, straha….Kao što rekoh, smrt je najveće iskušenje koje može da pogodi insana. Oni koji nisu imali „posla“ sa ovom pojavom, još ne znaju kakvu bol i tugu može da prouzrokuje, a posebno kad se smrt desi kod mlade osobe iznenada…

Često čujemo u zadnje vrijeme, momak ili djevojka legnu zdravi, osvanu mrtvi, čovjek srednjih godina, vratio se s posla zdrav, jeo, nakon jela se samo „prevalio“, na pijaci mu pozlilo i umro, te mnogi slučajevi iznenadne smrti. Predznak Sudnjeg dana su iznenadne smrti koje su se pojavile i u našem vremenu, tako vrlo često čujemo, ponavljam, kako je neko iznenada umro od infarkta ili moždanog udara ili je poginuo u automobilskoj ili avionskoj nesreći i sl.

Enes ibn Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Od predznaka Dana sudnjeg je pojava iznenadne smrti.” (Bilježi Taberani) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je često savjetovao muslimane da se što više sjećaju smrti, upravo zbog toga da im ne bi došla iznenada i kako ne bi bili spremni za nju. Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Sječajte se smrti, jer će ona prekinuti ovosvjetska uživanja.“ (El-Bezar, hasen).

Ponekad Allah pošalje Svom robu znakove pomoću kojih želi da ga upozori kako se smrtni čas približio. Nekad to bude putem neke osobe, snova ili nekog drugog upozorenja. Navest ćemo primjer Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i nekoliko ashaba, da vidimo na koji način je Allah, s.v.t., njima nagovijestio njihovu smrt

Omer el-Faruk, r.a., drugi pravedni halifa (vladar) sanjao je san, da ga je pijetao tri puta svojim kljunom udario u predjelu bubrega. Pa je otišao do Esme bint Umjes da mu protumači san a on pa mu je rekla i upozorila ga, da će ga stranac ubosti nožem u tom predjelu tijela. Tako je i bilo. Isto tako, nakon toga, Omer, r.a., je bacao kamenčiće na Džemretima (tokom hadža), pošto je bio čelav, jedan od ljudi ga je pogodio kamenčićom i krv mu je iz glave potekla. Čovjek koji ga je pogodio kamenom, reče: ”Izvini Omere!” Rekao mu je “Omere”, a nije spomenuo njegovu titulu “Vladar pravovjernih”, kako su ga inače zvali svi muslimani. Čovjek koji je sve to pratio reče: ”Vladar pravovjernih Omer, r.a., će umrijeti ove godine.” Upitan, kako zna, on im reče: ”Zato jer ga je čovjek oslovio samo imenom..” Allahovom voljom, isto je to za sebe rekao i sam Omer, r.a., nekoliko mjeseci nakon hadža, nakon što je uboden nožem.

Dok je krvavio u svojoj kući, rekao je sinu Abdullahu da pita majku vjernika, Aišu, r.a. da se ukopa pored Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i njenog oca, Ebu Bekra, r.a., i onda mu je objasnio kako da pita za dozvolu, rekao mu je: ”Kaži da pita Omer.” Znači Omer, r.a., je time htio da kaže kako on nije više vladar pravovjernih, isto ono što mu je rekao i onaj čovjek kad ga je slučajno pogodio kamenom na hadžu.

Tako da nekad Allah, dž.š., šalje određene znakove kako bi ljudima nagovijestio njihovu smrt.

I samom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, Allah, s.v.t., je poslao određene znakove koji su ukazivali na njegov rastanak sa ovim svijetom. Kad je melek Džibril proučio Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, suru Nasr, Poslanik je rekao: ”Vidim da mi se približio trenutak smrti.” Jer kroz tumačenje ajeta pomenute sure, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je video blizinu svoje smrti. Uzvišeni kaže. ”Kad Allahova pomoć i pobjeda dođu (desilo se, Mekka oslobođena), I vidiš ljude kako u skupinama ulaze u vjeru (arapi su masovno prihvatali islam)…” do kraja sure.

Isto tako, godina u kojoj je umro Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, melek Džibril ga je te godine dva puta posjetio kako bi pred njim proučio i ponovio čitav Kur’an. Svake bi godine to radio jednom, međutim u godini u kojoj je umro, uradio je to dva puta, što je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, bio jasan znak da se smrtni čas približio. Isto tako, nekoliko trenutaka prije nego što će umrijeti, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se požalio na otrov koji mu je jevrejka stavila u hranu. Nikad se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije tokom svog života nakon tog događaja, požalio na taj otrov, osim u tom trenutku. To je bio jedan od znakova, da će ubrzo da umre.

Osman ibn Affan, r.a., taj dan u kojem će biti ubijen, postio je i vidio san u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dovi za njega, zajedno sa Ebu Bekrom i Omerom, r.a. i govori mu kako će kod njih iftariti. Tako da je to Osmanu, r.a. bio jasan znak da će ubrzo da umre i zbog toga nije htio da se brani niti je dozvolio da ga iko brani, prepustio se Allahovoj volji i određenju.

Isto tako zanimljiv slučaj se desio i sa Ibn Sirinom, rhm. Dok se abdestio, došla mu je neka žena i pitala ga: ”Da li si ti Muhamed ibn Sirin?” Nakon što je odgovorio potvrdno, ona mu reče: ”Vidjela sam te u snu, kako stojiš na obali mora, u ruci si držao Sunce a onda si ga bacio, to su radio četiri puta”. – znači četira puta je bacio Sunce u more. Kad je to čuo, rekao je: ”Tako mi Allaha, smrtni čas se približio.” Pa je umro nakon četiri dana.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas savjetuje kako i na koji način da nas ne pogodi iznenadna smrt

1) Tajna dobra djela, posebno sadaka. Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Tajna sadaka ublažuje srdžbu Gospodara, održavanje rodbinske veze produžuje život a činjenje dobrog djela štiti od iznenadne smrti.“ (Sahih džami’a sagir). Neka ti ruka bude uvijek otvorena, neka ne zna ljevica šta je udijelila desnica.

2) Pokornost i poslušnost prema majki dok je živa i činjenje dobrih dijela nakon njene smrti, kao što su obavljanje za nju hadža, umre, dijeljenje sadake i sl. Ibn Abas, r.a. spominje slučaj sa pticom Hudhud (pupavac), tumačeći Allahove riječi: ““I on (Sulejman) izvrsi smotru ptica, pa rece: “Zasto ne vidim pupavca, da nije odsutan?” Ako mi ne donese valjano opravdanje, teskom cu ga kaznom kazniti ili cu ga zaklati!” (An-Naml, 20), je rekao: ”Hudhud se spasio Sulejmanove kazne (koja se spominje u ajetu), zato jer je bio pokoran svojoj majki.” SubhanAllah, zaista čovjek ponekad može da uzem pouke iz života obične životinje.

Saudin Cokoja

n-um.com

Related Articles

Back to top button