Pitanja i odgovori

Je li dozvoljeno da uzme tejemum onaj ko se ne može se okupati ujutro zbog hladnoće?

Pitanje: Je li dozvoljeno da uzme tejemum onaj ko se ne može se okupati ujutro zbog hladnoće?

Odgovor: Onaj ko polucira mora se okupati, jer je Allah, dželle šanuhu, rekao: “A ako ste džunupi, onda se okupajte…” (el-Maida, 6). Osvane li džunup, a hladno je, čovjek će ugrijati vodu i okupati se; ukoliko nema mogućnosti da je ugrije, uzet će tejemum s nijetom da otkloni džunupluk i obavit će namaz. Allah, dželle šanuhu, rekao je: “A ako ste džunupi, onda se okupajte. A ako ste bolesni ili na putu ili ako ste izvršili prirodnu potrebu ili ako ste se sastajali sa ženama, a ne nađete vode, onda rukama svojim čistu zemlju dotaknite i njima preko lica svojih i ruku svojih pređite. Allah vam ne želi pričiniti poteškoće, već želi da vas učini čistim i da vam blagodat Svoju upotpuni, da biste bili zahvalni” (el-Maida, 6).

Onda kad bude u mogućnosti upotrijebiti vodu, čovjek je dužan uzeti gusul. Imran b. Husajn, radijallahu anhu, prenio je poduže predanje u kojem kazuje: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio je nekog čovjeka u osami koji nije obavio skupni namaz, pa ga je upitao: ‘Šta te odvratilo od toga da obaviš skupni namaz?!’ ‘Džunup sam, a nemam vode’, odgovorio je. Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, reče mu: ‘Uzimaj tejemum! To je tebi dovoljno.’ Potom je neko donio posudu s vodom, pa ju je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, dao tom čovjeku i rekao: ‘Okupaj se!’” (el-Buhari, 344).

Ovo je predanje očito kao dokaz da se čovjek mora okupati kad mu se ukaže prilika, bez obzira na to uzimao prije tejemum zbog velikog ili malog hadesa. Pošto obveznik koji je džunup uzme tejemum, on je čist od džunupluka sve dok ponovo ne postane džunup ili dok ne ostvari mogućnost da uzme gusul. Prema tome, zbog džunupluka jednom će uzeti tejemum, ali će umjesto abdesta uzeti tejemum onda kad treba obaviti namaz ako je u međuvremenu učinio nešto što kvari abdest.

Šejh Muhammed b. Usejmin

minber.ba

Related Articles

Back to top button