Pitanja i odgovori

JE LI VAM SE DESILO DA SANJATE NEKU OSOBU KOJA JE PRESELILA NA AHIRET?

Ako ste sanjali osobu koja je preselila na Ahiret, pročitajte da li je na jedan od ovih načina…

Ko sanja da ga je umrla osoba zagrlila u znak ljubavi – odvijat će mu se život.Ako sanja da ga je umrla zagrlila na silu i kao da hoće da se hrve sa njim, njegov san nije pohvalan.Ko sanja kao da razgovara sa umrlom osobom živjeće dugo. Ovaj san znači i to da će vlasnik toga sna uspostaviti dobar odnos s ljudima nakon sukoba.Ko sanja da je poljubio nepoznatu umrlu osobu dobit će imetak odakle se i ne nada.Ako sanja da je poljubio poznatu umrlu osobu, on će imati koristi od znanja ili imetka od umrle osobe.Ako sanja kao da ga je neka poznata umrla osoba poljubila, od njegovog potomka zadobit će neko dobro.

Ako sanja da ga je poljubila neka nepoznata umrla osoba, dobit će neko dobro odakle se i ne nada.Ako neko sanja da je neka umrla osoba kupila neke hrane, ta će hrana biti sku­pocjena.Ako neko sanja da umrle osobe prodaju neku hranu ili robu, ta hrana ili roba će se slabo prodavati.A ako živi nađe u hrani ili robi mrtvaca, ili miša, ili drugu mrtvu životinju, ta će se hrana ili roba pokvariti.Ako neko sanja da ima bračni odnos sa nepoznatom mrtvom osobom u grobu, on čini prostituciju.Ako to isto sanja i bude imao poluciju, on kontaktira sa zlim čovjekom koji je li­cemjer i koji mu prisvaja kapital.

Ko sanja da ima bračni odnos sa poznatom umrlom osobom, bilo da je u pitanju muško ili žena, udovoljit će nekoj potrebi za koju nije imao nade.Ko sanja da je imao bračni odnos sa iskrenom osobom – njemu će se desiti dob­ro od inicijatora tog bračnog odnosa.Ako je bračni partner neprijatelj, taj koji ima inicijativu pobijedit će potomka te umrle osobe.Ko sanja da je stupio u bračni odnos sa osobom sa kojom po šeriatu nema pravo, taj koji je stupio u bračni odnos sa umrlom osobom čini sadaku, ili dovu, ili će učiniti dobro nasljedniku te osobe, a moguće je da znači da se spre­ma na haram (zabranjeno).

Ko sanja da je sa njim spolno općila poznata umrla osoba, zadobit će korist od nje u pogledu znanja i kapitala.Ko sanja umrlu ženu da se proživila, pa je vjenčao i spolno općio sa njom, te ga pri tom pokvasila voda od žene – on će udovoljiti nekoj svojoj potrebi i trošit će na nju bogatstvo na doličan način i postići će neki novi položaj i trgovinu kojom će profitirati, a ako vjenča umrlu ženu i vidi u snu da je živa i odvede je do svog stana, on radi djela za koja će se kajati.A ako bude sa njom imao spolni odnos i uprlja se njenom sluzi, on će se u svojoj nevolji i brizi strašno pokajati za svoje djelo, a na kraju će se ipak pohvalno završiti i naći će ga dobro srazmjerno onoj sluzi.
Ko sanja da se oženio umrlom ženom i vidi da je ona živa, i uđe s njom a ne dohvati je nego se vrati njenoj kući i tu je ostavi – to znači da će umrijeti.Isto se odnosi ako žene sanjaju muškarce u svim navedenim slučajevima.Poznati učitelj Ebu Sa’ad, neka mu se Allah dž.š. smiluje, veli: Osnova za tuma­čenje snova o mejtu – a Allah zna -da je kada vidiš mejta u svom snu da radi neš­to lijepo, to znači da te on time bodri na takvo djelo, i obratno, kad ga vidiš da radi ružno djelo, time te odvraća od takvog djela. Ko usni da je iskopao iz groba umrlu osobu on istražuje životni put te umrle osobe, kako vjerski tako i ovosvjetski, i kako bi on išao tim putem.

Ko sanja da je umrla osoba živa u svom grobu – postići će dobročinstvo, mudrost i dozvoljen imetak, ako nađe umrlu osobu u grobu, neće zadobiti kapital.Neki kažu: Ko je otišao u groblje da iskopava grobove i nađe neke žive ili mrtve -to je znak da će se desiti grozna smrt u toj pokrajini ili gradu, a Allah dž.š. zna.

Related Articles

Back to top button