Islamske teme

Kad god imaš priliku da nekom učiniš dobro djelo nemoj oklijevati

Kad god imaš priliku da nekom učiniš dobro djelo nemoj oklijevati, nikad ne znaš kakav pozitivni ishod možeš očekivati.

Aiša, radijallahu anha, kazala je: “Došla mi je siromašna žena noseći svoje dvije kćerki će, pa sam im dala tri hurme. Ona dade svakoj od njih po jednu hurmu, a treću hurmu podiže ka svojim ustima kako bi je pojela. U tom momentu njene kćerkice zatraziše od nje i tu hurmu, na što ona raspolovi hurmu koju je htjela pojesti na njih dvije. Taj njen slučaj mi se dopao pa sam spomenula Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, to što je učinila, pa je rekao: “Zaista Allah njoj sa tom hurmom učinio obaveznim Džennet ili ju je s njom oslobodio od vatre.” (Muslim)

Abdullah Mujić

Related Articles

Back to top button