Islamske teme

Kako će izgledati samo jedan trenutak u Džennetu i Džehennemu

Vjerovjesnici prije Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a i sam on je ukazivao na prolaznost dunjaluka. Govorili su: “O narode moj, zaista je ovaj dunjaluk kratak užitak, a zaista je ahiret vječna kuća.” Kratak užitak, a šta je na ahiretu? VJEČNOST. I to je suština koju treba spoznati dok smo ovdje. Kuća u kojoj si danas je nešto što je prolazno, bezvrijedno, ne vrijedi kod Allaha.

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da će na Sudnjem danu će biti doveden džehenemlija, osoba koja je imala sve od dunjaluka, sve ljepote dunjaluka, uživala u svim njegovim ukrasima, a bila nepokorna Allahu. Zamislite najbogatijeg čovjeka, ima sve što poželi. Takva osoba, nepokorna, će biti dovedena na Sudnji dan i zatim će Allah Uzvišeni dozvoliti da uđe u Džehennem samo na trenutak, pa će biti upitan: da li si ikada u životu osjetio dobro? Ono u čemu je uživao cijeli život, od ovih kratkotrajnih užitaka, dunjalučkih naslađivanja. Pa će reći: Tako mi Gospodara, nikada nisam osjetio. Kada uđe u Džehennem samo djelić, zaboraviće sve one naslade i sva uživanja koja je ovdje imao u nepokornosti Allahu.

Zatim će biti dovedena osoba dženetlija, osoba koja je bila “najjadnija” na dunjaluku, čitav život mu bio težak, tegoban, nedaće, problemi, musibeti… Biće uveden samo na trenutak u Džennet, pa će biti upitan: Da li si ikad osjetio jad u životu? Koliki je taj život, možda 60, 70, 80 godina, i tolike godine tuge, belaja, nedaća. Koliko je danas ljudi siromaha, i taj će biti uveden na trenutak u Džennet i biti upitan da li ikada osjetio ikakav jad? Kad vidi naslade i užitke, ono što očekuje dženetlije, kazaće: “Gospodaru, nikada u životu nisam osjetio jad.” Zaboraviće sve kad vidi onaj sjaj, ljepotu, uživanje u Džennetu.

Pa zašto se onda insan ne potrudi i ne bori da zasluži Džennet, a zaštiti se od Džehennema? Zašto ne shvati ovu prolaznost na dunjaluku? Da shvati da je ovo samo prolazna kući i da se posveti ahiretu.

Sanel Ramić, prof.


Izvor:n-um.com

Related Articles

Back to top button