Poučne priče

Kako da postignemo ljepotu lica?

Svakako ne mislim na prirodnu ljepotu, niti mislim na estetske operacije, nego na ljepotu koja se postiže na jedan poseban način. Ljudi mogu biti stari, lica im mogu biti izborana, koža izgužvana, ali im lica i dalje sijaju od ljepote kao pun mjesec.

Nije ljepota lica, da svako ko te vidi, da kaže:“Kako je lijep/a!“ Imate osobe koje imaju prirodnu ljepotu lica, ali bi najradije da ih zabiđete u širokom luku, ako ih i sretnete, sa teškoćom ih gledate, kad god im pogledate u lice, jednostavno ne vidite njihovu ljepotu. Dok sa druge strane, ima osoba kojima je Allah podario obadvije ljepote lica, prirodnu u kojoj su stvoreni i duhovnu o kojoj ćemo nešto kazati.

Suština ljepote je u tvom srcu, odnosno, zapamti pravilo: ako ljudi zavole tvoje srce, zavoljet će i tvoje lice. Ljepota lica se ne ostvaruje smanjenjem nosa, sređivanjem usana, zatezanjem kože, NE! Ljepota lica se postiže pkornošću Uzvišenom Allahu, s.w.t.

Pa kako onda da mi lice bude lijepo, kako da ljudi zavole moje srce i moje lice?

Prvi korak koji trebaš da uradiš, kako bi počeo sa uljepšavanjem svoga lica, jeste činjenje štvo više dobrih djela (hasenat), bez obzira kakva i kolika bila. Nazivanje selama, pokazati nekom put, uklonuti prepreku sa puta, podijeliti sadaku, poslušati roditelja, dijete pomilovati, prijatelju se nasmijati, starcu ponijeti ceker, nekoga sa autom povesti i drugi primjeri. E sad se pitaš, kakve veze ova i druga djela imaju sa ljepotom lica? Imaju a odgovor je dao ibn Abas, r.a., rekavši:“Zaista činjenje dobrih djela (hasenat), daju posebnu svjetlost (nur) vjernikovom licu, svjetlost u srcu, povećavaju opskrbu, daju snagu tijelu i povečavaju ljubav ljudi prema osobi koja čini dobra djela. A činjenje loših djela, prouzrokuje crnilo u licu, crnilo u srcu, slabost u tijelu, smanjuje ospkrbu i izaziva odbojnost u srcima ljudi“

Da, svjetlost u srcu, Allah obožavaš bez teškoće i opterećenja, iskreno i ljudska srca će te voljeti i poštovati. Dakle, činjenje dobrih djela, posebno onih koje svakodnevno možemo da učinimo, daju nam svjetlost u licu, svijetlost u srcu, snagu u tijelu i povećava ljubav ljudi prema nama, dok činjenje loših, daje suprotne rezultate.

Želiš da ti lice izgeda lijepo, želiš da te ljudska srca vole, želiš svjetlost u srcu, što više radi svakodnevnih dobrih djela, makar ona bila sitna.

Drugi korak ka uljepšavanju lica spomenuo je Poslanik, s.a.v.s. u svojoj dovi za sve one koji prenose njegove hadise kako bi se drugi okoristili. Rekao je Poslanik, s.a.v.s.:“Neka Allah ozari (učini svijetlim i lijepim) lica svakom onom ko čuje od nas neki hadis i prenese ga onako kako ga je čuo. Mnogo je onih koji će preneseni hadis bolje razumijeti od onoga ko ga je izravno čuo.“ (Tirmizi, Ahmed i ibn Madže)

Čuo si vjerodostojan hadis, podijeli ga sa drugima, barem je to danas lahko. Podijeli ga u društvu, na Facebooku, Twiteru, mailom, SMS-om, na bilo koji način, jer možeš na taj način biti od onih koji žele da se drugi okoriste Poslanikovim sunnetom. Znači Poslanik, s.a.v.s., dovio je za one koji budu dijelili i prenosili njegove hadise, a nagrada za to je, da im Allah podari ljepotu lica.

Treći korak ka uljepšavanju lica, objasnio je Uzvišeni Allah u časnom ajetu:“Na njihovim licima je znak od traga sedždi.“ (El-Feth, 29). Tragovi sedžde na licima je ustvari svjetlost na njima, kako veli ibn Abas, r.a. Tako onaj, ko čini mnogo sedždu, posebno na noćnom namazu, Allah će učinit njegovo lice prijatnim i lijepim.

Četvrti korak ka uljepšavanju lica, jeste obavljanje noćnog namaza. Upitan je Hasan el-Basri, rhm:“Zašto ljudi koji obavljaju noćni namaz, imaju svijetla i lijepa lica?“ Pa je odgovorio:“Zato jer se oni osamljuju sa svojim Gospodarem, pa ih Allah iz svoje milosti, obasipa nurom (svjetlošću).“

Molim Uzvišenog Allaha da naša lica učini lijepim, da naša srca ljude zavole samo zbog naše pokornosti Allahu a ne zbog naših izgleda, porijekla ili bogastva, amin!

Piše: Saudin Cokoja

akos.ba

Related Articles

Back to top button