Dove

Kako da vam dova bude primljena?

Imam Ibn el-Kajjim je rekao: Dove i molbe su poput oružja. Ubojitost oružja zavisi od umijeća ratnika, a ne isključivo od oštrine. Kada je oružje ispravno i bez mahana, kada je onaj koji ga koristi vješt i jak, a odbrana slaba, protivnik će sigurno pretrpjeti štetu. Kada izostane jedan od ovih elemenata, djelovanje se gubi. Znači, ako je upućivač dove po sebi loš ako se nije koncentrisao srcem i jezikom na dovu, ili postoji neka druga prepreka za uslišenje, rezultat dove će izostati.

Iz ovoga postaje jasno da postoje pravila koja se odnose na dovu i osobu dovi. Također postoje stvari koje mogu spriječiti da dova bude uslišana. Ove stvari se moraju ukloniti kod osobe koja čini dovu i iz same dove. Kad svi od sljedećih navedenih uvjeta budu ispunjeni, dova će, Allahovom milošću, biti uslišana:

– Iskrenost u činjenju dove

Ovo je najvažniji uvjet. Allah nam je naredio da budemo iskreni kad činimo dovu, jer kaže:

Klanjajte se zato Allahu, iskreno Mu ispovijedajući vjeru – pa makar to nevjernicima bilo mrsko. (El- Mu’ min, 14)

Iskrenost u dovi znači da čvrsto vjerujemo da nam jedino Onaj koga molimo, Allah Veličanstveni i Uzvišeni, može dati ono što tražimo. Iskrenost također podrazumijeva i izbjegavanje bilo kakvog pretvaranja u našim dovama.

– Pokajanje i okretanje Allahu

Grijesi su jedan od glavnih razloga zbog kojih nam dove nisu primljene. Zbog toga bi osoba koja čini dovu trebalo da požuri s pokajanjem i traženjem oprosta prije nego što počne doviti. Allah nam govori da je poslanik Nuh, a.s., rekao:

Tražite od Gospodara svoga oprosta jer On, doista, mnogo prašta. On će vam kišu obilatu slati i pomoći vas imanjima i sinovima, i dat će vam bašče, i rijeke će vam dati. (Nuh, 10-12)

– Molitva u poniznosti, te nadajući se u Allahovu nagradu i bojeći se Njegove kazne

Ovo je duh, suština i svrha dove. Allah kaže:

Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome, ne voli On one koji se previše glasno mole. (El- A’raf, 55)

– Uporno moljenje i ponavljanje dove, ali bez osjećaja ozlojeđenosti ili dosade

Ovo postižemo ponavljanjem dove dva ili tri puta. Ograničavanje na tri puta je preporučljivo, jer je to u skladu sa sunnetom Poslanika, s.a.v.s. Ibn Mesud, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., volio tri puta reći dovu i tri puta tražiti oprost. (bilježe Ebu Davud i En-Nesai).

– Činiti dovu u vremenima lakoće, a posebno činiti više dova kad smo u izobilju

Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Sjeti se Allaha kada si u obilju, Allah će te se sjetiti kada si u oskudici. (Ahmed)

– Težnja da se približimo Allahu kroz Njegova najljepša imena i Uzvišene atribute na početku i na kraju dove

Allah kaže:

Allah ima najljepša imena i vi Ga zovite njima… (El- A’raf, 180)

– Biranje najjasnijih i najsažetijih riječi i najboljih dova

Najbolje dove su Poslanikove, s.a.v.s., dove, ali dozvoljeno je činiti i drugačije dove ovisno o specifičnim potrebama osobe koja dovi.

Drugi propisi u činjenju dove, iako nisu obavezni, su:

okrenuti se prema Kibli,
činiti dovu dok smo čisti,
početi dovu veličanjem Allaha i salavatima na Poslanika, s.a.v.s.
Također je propisano podići ruke kad činimo dovu.

Jedna od stvari koje pomažu da se dova primi je da se traženje najboljeg vremena i mjesta.

Neka od najboljih vremena su: vrijeme neposredno prije zore, zadnja trećina noći, posljednji sat džume (petka), kad pada kiša i vrijeme između ezana i ikameta.

Generalno najbolja mjesta su džamije, a posebno Mesdžidul-haram u Mekki.

Neke od situacija u kojima je vjerovatnije da će nam dove biti primljene su: kad je čovjek ugnjetavan ili mu je učinjena nepravda (mazlum), za vrijeme putovanja, za vrijeme posta, kad je čovjeku očajnički potrebna pomoć i kad neki musliman dovi za svog brata u njegovom odsustvu.

Stvari zbog kojih dova možda neće biti primljena:

– Kad je dova sama po sebi slaba, jer uključuje nešto neprikladno, ili ružan odnos prema Uzvišenom Allahu, ili kad dova nije primjerena, jer se njome traži nešto što nije dozvoljeno tražiti: na primjer, kad čovjek traži da vječno živi na ovom svijetu, ili ako traži nešto što je grijeh, ili kad se moli da umre i slično. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: Sve dok čovjek moli, Allah će mu davati ono što traži ili će od njega otklanjati nevolju u istoj mjeri, sve dok ne bude molio za grijeh ili kidanje rodbinskih veza. (Muslim)

– Kad je osoba koja dovi sama po sebi slaba, jer je neodlučna u svom okretanju prema Allahu. Ovo može biti zbog lošeg ponašanja prema Uzvišenom Allahu, kao što je podizanje svog glasa u dovi ili činjenje dove na način kako čini osoba koja misli da joj ne treba pomoć od Allaha, ili zato što previše pažnje posvećuje stilu i pokušava smisliti slikovite fraze, bez obraćanja pažnje na značenje, ili zato što se previše trudi da plače ili uzvikuje, a da to zaista ne osjeća, ili ako pretjeruje u tome.

Razlog zašto nečija dova nije primljena može biti taj što je čovjek učinio nešto što je Allah zabranio, poput bogatstva stečenog na haram način – bilo da je u pitanju hrana, piće, odjeća, smještaj ili prijevoz, ili se bavi haram poslom, ili se mrlja grijeha još uvijek nalazi u njegovom srcu, ili slijedi novotarije u vjeri, ili mu je srce postalo nemarno.

– Trošenje bogatstva stečenog na haram način. Ovo je jedan od glavnih razloga zbog kojih se dova ne prima. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik., s.a.v.s., rekao:

Allah je dobar i ne prihvata nista osim dobra, i Allah je zapovijedio vjernicima, kao sto je i poslanicima svojim zapovijedio, rekavši: ´O poslanici, jedite dopuštena jela i činite dobra djela, jer Ja dobro znam šta vi radite.´ (El- Mu’minun. 23: 51). O, vjernici, jedite ukusna jela koja smo vam podarili i budite Allahu zahvalni, ako se samo Njemu klanjate! (El-Bekara: 172).

Onda je spomenuo čovjeka koji je krenuo na dalek put (hadž, umru i sl.) nepočešljan i prašnjav podiže ruke prema nebu (i govori): Moj Gospodaru! Moj Gospodaru!´, a pri tome jede haram hranu, pije haram napitke, nosi haram odjeću i okrepljuje se haram sredstvima – kako da, onda, njegove dove budu primljene? (Muslim)

Čovjek kojeg je Poslanik, s.a.v.s., opisao je imao neke od karakteristika koje pomažu da dova bude primljena: putovao je i trebala mu je pomoć Veličanstvenog i Uzvišenog, ali s obzirom da je trošio imetak koji je haram, njegova dova nije bila primljena. Molimo Allaha da nas sačuva od toga.

– Nastojanje da požurimo uslišenje dove. Ebu Hurejre, r.a., je rekao: Poslanik, s.a.v.s, je rekao: ´Dova će biti uslišavana sve dok čovjek ne bude požurivao govoreći: ´Molio sam ali mi dova nije uslišana!” (Buhari i Muslim)

– Uvjetovanje dove. Naprimjer, govoriti: “O Allahu, oprosti mi ako hoćeš”, ili “O Allahu, imaj milosti prema meni ako hoćeš”. Osoba koja čini dovu mora biti odlučna u svojoj molbi, jako se truditi i uporno ponavljati svoju dovu. Poslanik, s.a.v.s, je rekao: Neka niko od vas nipošto ne rekne: Allahu moj, oprosti mi ako hoćeš! Allahu moj, smiluj mi se ako hoćeš! – već neka u dovi bude odlučan, jer Allah i čini što On hoće, Njega niko ne može prisiliti! (Muslim, Buhari)

Da bi nam dova bila primljena, nije najvažnije da se čvrsto držimo svih ovih tačaka ili da se oslobodimo svih onih zbog kojih nam dova možda neće biti primljena, jer to je nešto što se u rijetkim slučajevima može ostvariti. Ali čovjek se mora uporno i marljivo truditi da bi sve ovo postigao.

Na kraju je još važno spomenuti da odgovor na našu dovu može imati različite oblike: ili će Allah odgovoriti i ispuniti želju osobe koja Ga je molila, ili će odagnati neko zlo od nje zbog učinjene dove, ili će olakšati postizanje nekog dobra zbog nje, ili će Allah dovu sačuvati kod seb da posluži toj osobi na Sudnjem danu kad bude najpotrebnija. A Allah najbolje zna.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Autor: Muhammed Salih el-Munedžid

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba

Related Articles

Back to top button