Islamske teme

KAKO IZBJEĆI GRIJEŠENJE

Bogobojaznošću se čovjek može sačuvati grijeha jer je to suština lijeka.

Zatim, iskrenim pokajanjem Allahu, dželle šanuhu, da nas uputi na pravi put, da nam omili činjenje dobrih djela, a da nam pomogne da zamrzimo loša djela.

Od toga (čuvanja od grijeha) jeste i sljedeće:

da se čovjek bori sa samim sobom,
da spriječi uticaj strasti,
da čvrsto odluči ostaviti griješenje,
da čini dobra djela, posebno nafilu,
da se druži sa dobrima, sa onima koji su pobožni, koji su od koristi islamu i muslimanima, i
da se kloni grješnika i onih koji su daleko od Allahove vjere.

Kaže Allah:

“Onoga dana kada svaki čovjek pred sobom nađe dobro djelo koje je uradio i rđavo djelo koje je učinio poželjet će da se između njih i njega nalazi udaljenost velika. A Allah vas na sebe podsjeća i Allah je blag prema svojim robovima.” (Sura, Ali-lmran, ajet 30)

Iz knjige „Allahove zabrane“

Autor: Muamer Duvnjak

Obrada: Menhedz.com

Related Articles

Back to top button