Islamske teme

Znate li kako proriču sudbinu čitači šoljica kafe i ostali gatari?

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova. Salavat i selam na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu i ashabe.

Naša plemenita vjera islam uči nas da je ono što će se desiti u budućnost skriveno od ljudi i da je znanje o tome Allah, dželle šanuhu, ostavio je za Sebe. Imam Muslim u svom Sahihu bilježi da je Aiša, radijallahu anha, kazala:

„Onaj ko tvrdi da on – Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, zna šta će se desiti sutra iznosi veliku laž na Allaha, Koji kaže: „Reci: “Niko, osim Allaha, ni na nebu ni na Zemlji, ne zna što će se dogoditi; i oni ne znaju kada će oživljeni biti.“ (Sura en-Neml, 65) Stoga islam strogo zabranjuje proricanje budućnosti na bilo koji način, jer je to iznošenje laži na Allaha, dželle šanuhu.
„Gatanje“ u šolju kafe

Jedan od najrasprostrajenijih vidova proricanja budućnosti je gatanje odnosno proricanje budućnosti „čitanjem“ šoljice kafe. Osobama koje se time bave nije dozvoljeno odlaziti, nije dozvoljeno sjediti s njima, niti im se smije povjerovati kada proriču.

Ako onaj ko je upoznat s ispravnim islamskim vjerovanjem da niko osim Allaha, dželle šanuhu, ne zna šta će se desiti u budućnosti, i zna kakav je propis proricanja i onoga koji traži da mu se proriče budućnost, ode kod ovih osoba, zatraži od njih da mu gataju i proriču, te povjeruje u ono što su mu kazali, prestao je biti musliman jer je tim svojim djelom zanijekao vjeru s kojom je došao Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem.

Ovo je tako zato što Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Ko ode gataru – vračaru ili proricatelju, te povjeruje u ono što mu kaže, taj je uznevjerovao – negirao ono što je objavljeno Muhammedu“. (Musnedu Ahmed)

Čak i onaj ko ne vjeruje gatarima, ako ode kod nekog od njih i traži da mu proriču bit će kažnjen time da mu namaz neće biti primljen četrdeset dana, a sve to vrijeme svakako će morati klanjati. U predaji koju bilježi et-Taberani stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko ode vračaru i povjeruje u ono što mu kaže, porekao je ono što je Allah objavio Muhammedu, a ko ode vračaru i ne povjeruje u ono što mu kaže, četrdeset dana mu neće biti primljen namaz.“(el-Mu’džemul-evsat, et-Taberani)
Kako djeluju „čitači“ šoljica kafe

Gotovo je pravilo da proricatelji budućnosti svojim mušterijama prvo gledaju u prošlost. Ovo je jedan vid varke kojim žele impresionirati mušteriju da bi im lakše povjerovao kada mu budu „čitali“ budućnost. Ali, kako to uspjevaju?

Proricatelji koriste pomoć džina-šejtana, neki se čak hvale time da imaju kontakt s posebnim bićima. Svaki čovjek ima svoga šejtana (džinna) pratioca koji se najveći dio njegovog života ne odvaja od njega i na taj način on o ovome čovjeku zna mnogo toga što o njemu ne znaju ni njegovi najbliži rođaci i prijatelji, pa kada se obrati proricatelju, tada se šejtan koji pomaže proricatelju susreće s šejtanom koji je pratiliac tog čovjeka i od njega saznaje te informacije. Šejtani imaju tu sposobnost da se kreću nama nepojmljivim brzinama i zato uspjevaju da proricatelju prenesu informacije o čovjeku koji mu dolazi prije nego što ovaj dobije priliku da sjedne pred njega i započne razgovor.

Kada je čovjek impresioniran ovim informacijama o njegovoj prošlosti koje proricatelj zna, tada mu ovaj počne proricati budućnost. Svoje „proročke“ sposobnosti baziraju na sljedećem:

• Nejasnim frazama i općenitom govorom u kojem se može pronaći gotovo svaka osoba. Na primjer, „upoznat ćeš ljubav svog života, udat/oženit ćeš se i imat ćete lijepu djecu.“

• Ličnom pronicljivošću i sposobnošću analiziranja događaja. Na primjer, praćenjem zaoštravanja odnosa između dvije zemlje, dobrim poznavanjem političkih kretanja i sl., moći će predvidjeti epilog krize.

• Vijesti koje im donose šejtani. Ponekad neki džin-šejtan čuje od meleka određene vijesti pa ih uspije prenijeti drugim džinima, prije nego što ga pogodi zvijezda i bude ubijen, a oni kojima je prenio vijest prenose je dalje na zemlju dok je neki od džina ne donese nekom proricatelju. Aiša, radijallahu anha, pripovijeda:

„Neki su ljudi upitali Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u vezi s vračevima, na šta je odgovorio: ‘Ništa ne predstavljaju.’ Ljudi odgovoriše: ‘Allahov Poslaniče, oni nam govore o određenoj stvari koja se uistinu desi!’ Na to Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘To je istinita vijest koju džin krišom čuje i šapne je svom štićeniku, pa oni na nju dodaju više od stotinu laži.‘“

Jasno je, dakle, da ovi ljudi uopće ne poznaju šta će se desiti u budućnosti nego se, koristeći naivnost nekih osoba, služe prevarama, obmanama i lažima, kako bi od njih bespravno uzeli novac.

Za www.n-um.com pripremio Abdullah Nasup

Obrada: Menhedz.com

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button