Islamske temeVjera i život

Kako izbjeći noćne more?

Neki je čovjek posjetio Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, i požalio mu se ne noćne more, pa mu je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Kad odeš na počinak, prouči sljedeću dovu…

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Kada se približi Sudnji dan, skoro da će se obistiniti svaki san koji usnije musliman. Najistinitije snove imaju najiskreniji ljudi. San je jedan od četrdeset i šest dijelova poslanstva. Postoje tri vrste snova: san kojim Allah želi nekoga počastiti i obradovati, san kojim šejtan želi uplašiti i san koji je posljedica razmišljanja o nečem. Ko usnije nešto što mu se ne sviđa, neka to ne priča nikome; neka ustane i neka klanja.” (El-Buhari i Muslim)

Ebu Selema, radijallahu anhu, kazuje da je sanjao snove koji su mu donosili bolest sve dok nije čuo Ebu Katadu kako govori: “I ja sam sanjao snove koji su kod mene izazivali bolest sve dok nisam čuo Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: ‘Lijep je san od Allaha, pa kada neko od vas usnije nešto što voli, neka to ne priča nikome osim onome koga voli; ako usnije nešto što ne voli, neka kod Allaha zatraži utočište od zla što ga nosi taj san i od šejtanova zla, a potom neka pljucne tri puta i taj san ne priča nikome, pa mu neće nauditi.’” (El-Buhari i Muslim)

Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, čuo je Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: “Kada neko od vas usnije lijep san, neka zna da je od Allaha, pa neka Mu se zahvali i ispriča ga drugima. A ako neko usnije ružan san, neka zna da je to od šejtana, pa neka zatraži Allahovo utočište od zla toga sna i neka ga nikom ne spominje, pa mu neće nauditi.” (El-Buhari)

Džabir b. Abdullah, radijallahu anhu, pripovijeda da je neki beduin došao kod Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i ispričao mu da je sanjao da mu je glava odsječena i da hoda za njom. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ukorio ga je i rekao: “Ne pričaj o tome kako se šejtan poigrava s tobom u snu!” (Muslim)

Treba znati da je ružan san od šejtana, on se pomoću njega poigrava s čovjekom, da bi ga rastužio i izazvao loše mišljenje o Gospodaru. Ko usnije ružan san treba postupiti u skladu sa sunnetom, kako bi odagnao šejtanske spletke. Treba, naime, učiniti sljedeće: klanjati, tražiti utočište od zla što ga nosi taj san i od šejtanova zla, pljucnuti tri puta na lijevu stranu, nastaviti spavanje na drugoj strani i ne spominjati taj san nikome.

Kako izbjeći noćne more? Noćne more mogu se izbjeći tako što će se zaspati pod abdestom, a legnuvši u postelju proučiti Ajetul-kursi. Umjesno je ovdje navesti i ovo predanje. Muhammed el-Munkedir kazuje: “Neki je čovjek posjetio Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, i požalio mu se ne noćne more, pa mu je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Kad odeš na počinak, prouči sljedeću dovu: ‘Utječem se Allahovim savršenim riječima od Njegove srdžbe i kazne, od zlih ljudi, od priviđenja šejtanskih i molim Ti se da me zaštitiš od prisustva njihova!’’” (Ibn Sunni. Ovaj hadis šejh el-Albani uvrstio je u prihvatljiva predanja. A ova dova na arapskom jeziku glasi: EŪ‘ZU BI KELIMĀTILLĀHI ET-TĀMMETI MIN GADABIHÎ VE ‘IKĀBIHÎ VE MIN ŠERRI ‘IBĀDIHÎ VE MIN HEMEZĀTIŠ-ŠEJĀTÎNI VE EN JAHDURŪN.)

Abdurrahman Kuduzović, prof.

(num)

Related Articles

Back to top button