Islamske teme

KAKO OSNAŽITI IMAN?

KAKO OSNAŽITI IMAN
Salih ef. Haušić, prof.

Uzvišeni kaže: „A njih smjeniše zli potomci, koji namaz napustiše i za požudama pođoše; oni će sigurno zlo proći“. (Merjem, 59.) Danas nas, gotovo sve, odvraća od Allaha. Dunjaluk nam se pokazuje u lažnom sjaju i obmanjuje nas. Njegov sjaj je tako prolazan a njegova roba krivotvorena. Posvuda nam nudi ono što malo vrijedi a ono što se posvuda nalazi ne može biti vrijedno. To je moguće sagledati samo imanskim nurom, a tog nura je sve manje. Dunjaluk ti nudi vječnost a niko na njemu nije ostao dugo. Mi to gubimo iz vida. Zaboravljamo kako je on kratak i prolazan, i kako ćemo sutra leći u mezar. Tada ćemo, vjerovatno, kao onaj ko je spavao pa se probudio, shvatiti šta vrijedi a šta je bezvrijedno…

Mediji nam toliko nude da nam ne ostavljaju ni tren slobodnog vremena za imansku nadgradnju. Duša čezne za svojom domovinom i hranom koja njoj treba. Ako nam malo vremena i preostane, za to će se pobrinuti žena, dijeca, prijatelji i društvo. Ženi treba nova odjeća, šminka i namještaj, djetetu novi kompjuter, MP3, MP4 i džeparac. Ako bila šta od vremena preostane potrošit ćemo ga na zabavu, veselja, sijela, serije, internet i dr. A gotovo sve to je stavljeno u službu šejtana. Pa kako u takvim okolnostima ne istrošiti ovo malo imana. Da li je išta preostalo od vremena, truda, razuma, imetka, vjere i morala?! I tako naš život prolazi, brzo i neprimjetno, a mi tonemo… Kako ćemo sutra reći Stvoritelju da samo za Njega nismo imali vremena?!

Kako osnažiti iman?

Za jačanje imana nam treba snažna volja, odlučnost, strpljivost i u*!*!*!*!ost… A imana nam treba bar onoliko koliko ga trošimo. Koliko se naš iman umanji samo zbog jednog prizora koji vidimo na ulici, televiziji ili nekom drugom mjestu?!
Kao što postoje mjesta na kojima se proizvodi električna energija, tako postoje mjesta u kojima se gradi, snaži i povećava iman… Post, umra, hadž, namaz; farzovi i nafile, naređivanje dobra i odvraćanje od zla, učenje Kur’ana, podsjećanje na smrt, pozivanje ka Allahu, jačaju iman.

Pozivam Vas da se upustimo jedan projekat, možda najvažniji u životu. Dunjaluk je samo sahat, provedimo ga u ibadetu. Kaži sam sebi: „U preostalom dijelu života, koji neće dugo potrajati, pred sebe postavljam 8 zadataka“. Vrijeme tih zadataka je poznato kao što je poznata i nagrada.
Ako ih budeš iskreno radio; tvoji grijesi će biti oprošteni, dove će ti se primati, brige će biti otklonjene, potrebe zadovoljene, nećeš osiromašiti a u mezaru ćeš biti pošteđen kazne. Za sve to ti ne treba više od 60 minuta. Jedan, od 24 sahata, odvoji za Allaha pa će tvoj iman rasti i osjetit ćeš njegovu slast u srcu. Neće proći mnogo mjeseci, a ti ćeš – inšaellah – osjetiti slast u tim ibadetima, pa ti mogu ponuditi sva blaga ovog svijeta da od njih odustaneš, a ti od tog projekta ne bi odustao, jer ćeš osjećati radost zadovoljstvo što si vezan za Allaha.

Allahov rob kome milost Milostivog treba

Osam zadataka:

1) Zadatak: 12 rekjata sunneta; 2 sabaska, 4+2 podnevska, 2 akšamska i 2 jacijska poslije farza.
* Korist: Dvorac u džennetu.
* Dokaz: Riječi Poslanika, salallahu alejhi ve sellem.: „Ko u danu klanja 12 rekjata nafile, Allah će mu sagraditi kuću u Džennetu!(Muslim)

2) Zadatak: 2 rekjata noćnog namaza;
* Korist: Oprost grijeha i prijem dova.
* Dokaz: Riječi Poslanika, salallahu alejhi ve sellem.: „Uzvišeni Allah svaku noć u posljednjoj trećini silazi na dunjalučko nebo i pita: „Ko me u dovi priziva, da mu dovu uslišam?! Ko od Mene nešto traži da mu to dam?! Ko od Mene traži oprosta, da mu oprostim?“?!“(Buharija)

3) Zadatak: 2, 4 ili 8 rekjata Salatu duha;
* Korist: Na svaki zglob svoga tijela si dao sadaku.
* Dokaz: Riječi Poslanika, salallahu alejhi ve sellem.: „Na svaki zglob svoga tijela ste dužni svaki dan dati sadaku. Svako ‘elhamdu lillah’i je sadaka,svako ‘la ilahe illellah’ je sadaka, svaki ‘tekbir’ je sadaka, svako naređivanje dobra je sadaka i svako zabranjivanje grijeha je sadaka. A sve to mogu zamijeniti dva rekjata Duha namaza.“

4) Zadatak: Učenje sure el-Mulk– tj. tebareke
* Korist: Bit ćeš spašen od kaburskog azaba.
* Dokaz: Riječi Poslanika, salallahu alejhi ve sellem.: „U Kur’anu ima ima sura sa 30 ajeta. Za čovjeka se zauzimala sve dok mu nije oprošteno. To je sura ‘Tebarekellezi bi jedihi-l-mulk’“.(Tirmizi)

5) Zadatak: Učenje 100 puta
(La ilahe illellah vahdehu la šerike leh. Lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve huve ‘ala kulli šej’in kadir)
* Korist: Nagrada kao da si oslobodio 10 robova, 100 upisanih dobrih djela, 100 oproštenih grijeha, i zaštita od šejtana.
* Dokaz: Vjerodostojan hadis koji bilježi Muslim.

6) Zadatak: Učenje 100 salavata.
* Korist: Allah će te blagosivljati i nećeš biti najveći škrac.
* Dokaz: Riječi Poslanika, salallahu alejhi ve sellem.: „Ko na mene donese salavat, Allah će na njega donijeti 10 salavata!“ (Muslim)„Škrtac je onaj u čijem se prisustvu ja spomenem a on na mene ne donese salavat!“ (Tirmizija)

7) Zadatak: Učenje 100 puta riječi (Subhanallahe-l-‘azim, ve bi hamdihi)
* Korist: Zasadit će ti se 100 palmi u džennetu
* Dokaz: Riječi Poslanika, salallahu alejhi ve sellem.: „Ko kaže „Subhanallahe-l-‘azim, ve bi hamdihi“ biće mu zasađena palma u džennetu!“ (Tirmizija)

8) Zadatak: Učenje 100 puta riječi (Estagfirullah) ili, ako znaš ‘Sejjidu-l-istigfar’
* Korist: Allah će ti riješiti probleme i povećati ti nafaku.
* Dokaz: Riječi Poslanika, salallahu alejhi ve sellem.: „Ko bude mnogo istigfar (tražio oprosta) činio, Allah će mu iz svake tjeskobe naći izlaz. Riješit će svaku njegovu brigu i dat će mu opskrbu odakle joj se i ne nada!“ (Muslim)

Ja Rabbi, pomozi nam da ove zadatke valjano obavimo, i ojačaj naš iman…

(dzemat-sabah)

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button