Islamske teme

KAKO PROVESTI NAJODABRANIJU NOĆ LEJLETUL-KADR

S obzirom da se nalazimo u najodabranijem mjesecu ramazanu, u kojem se nalazi najodabranija noć Lejletul-kadr ( Noć odluke), noć u kojoj je počela objava Kur’ana Časnog, noć blagodati, noć vrijednosti, noć spasenja, oprosta, milosti i selameta – sve do zore.

Allah džellešanuhu u Kur’anu kaže: ,,Mi smo Kur’an počeči objavljivati u noći Kadr, a šta ti misliš šta je noć Kadr. Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci.”

U noći Lejletul-kadra melek Džibril, sa velikim brojem meleka spušta na zemlju, da se zapisuje sudbina ljudi za iduću godinu, a svi želimo da nam naredna godina bude u imanu i pokornosti svome Stvoritelju.

Za vjernika i vjernicu, svaki ramazan i noć Lejletul-kadr, je izazov kako i na koji način provesti ovu noć i zadobiti Allahovo džellešanuhu zadovoljstvo.

Poslanik Muhammed alejhisselam, kaže: “Onome ko provede noć Kadr u ibadetu, vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, Allah će mu oprostiti sve prethodne grijehe”.

Ovu noć vjernik može provesti individualno, ali je poželjno da se ibadet u ovoj noći obavi zajednički, isto onako kao što i meleki zajedno sa Džibrilom alejhisselam, dolaze na zemlju i zapisuju sudbinu za narednu godinu i učestvuju u ibadetu koji je specifičan za ovu noć.

Učenje Kur’ana

S obzirom da je u noći kadra počela objava Kur’ana, u ovoj noći potrebno je odvojiti vrijeme koje će se provesti u učenju Kur’ana, a pogotovo onih ajeta koji će vjernika podstaći na razmišljanje o svome Stvoritelju i blagodati koju mu Uzvišeni daruje

Noć Lejletul kadr upravo je najodabranija, zato što je u njoj počela objava Kur’ana, da nije bilo objave Kur’ana u ovoj noći, ona bi bila ista kao i druge noći.

Zikrullah

Činjenje zikra-spominjanje Allaha džellešanuhu, je odraz svjesnosti. Vjernik koji voli svoga Stvoritelja izgovarat će one riječi koje se drage našem Stvoritelju, slavljenje Allaha džellešanuhu, iskazivanje zahvale, veličanje Stvoritelja, upučivanje dove, jačanje nade u Allahu milost, strah od našeg Stvoritelja te razmišljanje o stvaranju….

Od Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Musa, alejhis-selam, rekao je: ‘Gospodaru moj, poduči me nečemu čime ću Te spominjati i čime ću Ti se obraćati.’ Uzvišeni Allah mu reče: ‘Reci: LA ILAHE ILLALLAH (nema boga osim Allaha).’ Musa, alejhis-selam, reče: ‘Gospodaru moj, svi Tvoji robovi izgovaraju ovo.’ Uzvišeni Allah reče: ‘Reci: LA ILAHE ILLALLAH.’ Musa, alejhis-selam, reče: ‘Želio bih da mi daš nešto posebno za mene.’ Uzvišeni Allah reče: ‘O, Musa, kada bi svi stanovnici sedam nebesa i sedam zemalja stali na jedan tas vage, a LA ILAHE ILLALLAH na drugi tas – pretegle bi (ove riječi)!’” (Sahih Ibn Hibban, br. 6218, )

Učenje dova

Aiša, r.a, je upitala je Allahovog Poslanika,a.s.:

“Kada bih znala da je Lejletul-kadr, koju bih dovu upućivala Allahu u toj noći?”

Poslanik odgovori: ‘’Reci: ‘Allahumme inneke afuvvun, tuhibbu-l-afve, fa’fu anni!’’ Gospodaru moj, zaista si Ti Onaj Koji opraštaš i voliš oprost, pa mi oprosti!’’

Podstrek svakom vjerniku je ovaj kur’anski ajet;

„A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu.“ Kur’an, El-Bekara, 186.

Allah, džellešanuhu, nam poručuje da nam je blizu, da je tu za nas, da će nas saslušati, da će riješti naše probleme i pomoći nas u našim životima.

Allah džellešanuhu nam poručuje da Ga zovemo, da Ga dozivamo, da tražimo od Njega. Zato iskoristimo vrijeme noći Lejletul- kadra odazovimo našem Stvoritelju i dozivajmo ga što više u ovim mubarek danima i noćima!

Naš voljeni Poslanik Muhammed ačejhisselam, kaže: ” Silazi naš Gospodar na nebesa dunjaluka u zadnjoj trećini noći i govori: ” Ko Mi dovi, pa da mu se odazovem, ko nešto traži od Mene pa da mu dadnem, i ko traži oprost od Mene, pa da mu oprostim.” ( Buhari 1145 i Muslim 758)

Iznesimo svoje probleme našem Stvoritelju, On nas čuje, i sigurno će se odazvati svome robu koji ga zamoli!

Nafila namaz

Povodom noći Lejletul-kadra, klanja se posebna nafila namaz. Prenosi se od Ibn Abbasa radijellahu anhu, da je čuo Muhammeda alejhisselam, da je rekao:,, Ko klanja u noći Kadr dva rekata, na svakom proući Fatihu i sedam puta Kul huvallahu ehad, a nakon selama zatraži oprost riječima: ,, Estagfirullahe ve etubu ilejh’’ 70 puta. Neće ustati sa svoga mjesta, a da Allah džellešanuhu ne oprosti grijehe njemu i njegovim roditeljima, i poslat će Allah džellešanuhu meleke da posade drveće u Džennetu i dobit će dvorac kraj kojeg će rijeke teći i neće otići sa dunjaluka sve dok ovo ne vidi.’’

Nafila povodom Lejletul-kadra ima najmanje dva rekata, dok najveći broj rekata zavisi od samog klanjača i njegovog rasporeda ibadeta tokom ove mubarek noći

Lijepo je da se nakon nafile proči što više istigfara, salavata, tahmida, tehlila i tekbira.

Dijeljenje sadake

Lijepo je i poželjno da se prije samog nastupanja noći Lejletul-kadr podijeli sadaka. Najbolja je ona sadaka koja se da, a ne proprati se riječima i prigovorima.

Uvijek se pitamo gdje i kome dati sadaku? Odgovor ćemo pronaći u svome srcu, zaista, kada utonemo u razmišljanje pronaći ćemo odgovore, kome, gdje i koliko da damo sadake.

Primjer kako rasporediti vrijeme u noći Lejletul-kadr od akšama do zore

PRVA TREĆINA NOĆI:

Akšam namaz

Zajednički iftar u džamiji

Jacija i teravih namaz

Napraviti pauzu 30-45 min, da se može osvježiti odmoriti i pripremiti za nastavak ibadeta

DRUGA TREĆINA NOĆI:

Nafila namaz

Zikrullah

Dova

Napraviti pauzu 30-45 min, da se može osvježiti odmoriti i pripremiti za nastavak ibadeta

TREĆA TREĆINA NOĆI:

Učenje Kur’ana

Činjenje dove

Zajednički sehur

Sabah namaz

Na kraju dragi vjerniče, ako zbog opravdanih razloga nisi mogao proboraviti cijelu noć u ibadetu, iskoristi priliku, pored klanjanja teravije, dođi na sabah namaz, jer Poslanik Muhammed alejhisselam kaže: ,,Ko klanja sabah u džematu, kao da je cijelu noć klanjao’’. ( Muslim 656)

Izvo:hayatba

Related Articles

Back to top button