Islamske teme

Kako si osvanuo?

Ebu Bekru el-Siddiku rhm., bi rečeno: „Kako si osvanuo? Reče: Osvanuo sam kao ponizni rob veličanstvenog Gospodara; osvanuo sam samo pod njegovim naredbama!“

Imamu Šafiji rhm., bi rečeno: „Kako si osvanuo? Reče: Osvanuo sam jedući nafaku koju mi je moj Gospodar dao, a nisam mu zahvalan na njoj!“

Malik b. Dinaru rhm., bi rečeno: „Kako si osvanuo? Reče: Osvanuo sam u godinama koje kraćaju, s grijesima koji se većaju!“

Ebu Temime rhm., bi upitan: „Kako si osvanuo? Reče: Osvanuo sam s dvije blagodati, a ne znam koja je bolja od koje? Osvanuo sam s grijesima koje mi je Allah dž.š., skrio, pa me zbog njih niko ne može kuditi, i s ljubavlju koju je Allah u srca robova usadio a koju djelo moje nije postiglo!“ (el-Šukr, br.40.)

Mugire b. Muhammed rhm., je bio upitan: „Kako si osvanuo? Reče: Osvanuli smo utopljeni u blagodatima, a slabo smo zahvalni. Allah dž.š., nam se umiljava a neovisan je o nama, a mi smo osori i grubi prema Njemu a u potrebi smo za Njime!“ (el-Šukr, br.45.)

Mejmun b. Mehran rhm., je bio upitan: „Kako si osvanuo? Reče: Ka’ muka za mene! Koliko li je lijepih svojstava i lijepih djela potonulo u zemlju!?“ (Mekarimul-Ahlak, br.46.)

Omer b. Abdul-‘Aziz rhm., je bio upitan: „Kako si osvanuo? Reče: Nikakav, spor i uprljan od grijeha, gajeći prazne nade u (oprost od) Allaha!“ (Muhasebetun-Nefs, br.139.)

Ibrahim b. Edhem rhm., je bio pitan: „Kako si osvanuo? Reče: Dobro, sve dok me ne izdržava drugi!“ (Islahul-Mal, br.510.)

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha

dzemat-sabah

Related Articles

Back to top button