Islamske teme

Kako učiti rukiju – zaštitu za djecu prije spavanja

Mnoge majke ne znaju ispravan način učenja rukje za djecu.
Mnoge majke ne znaju ispravan način učenja rukje za djecu. Tako neke majke prouče sure Ihlas, Felek i Nas – „El-Mu’avvizat“ – sve tri odjedanput, i smatraju da su tako zaštitile svoju djecu, dok neke prouče samo „Neka vas Allah čuva – Estevdi’aukumullah“.

Zbog tog neznanja i nepoznavanja ispravnog načina učenja rukje, donosimo kratko uputstvo:

Draga majko, stavi svoju ruku na glavu djeteta potom prouči:
1. Suru El-Fatihu,
2. Ajetu-l-Kursiju,
3. Zatim zadnja dva ajeta od sure El-Bekare: (Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, ivjernici – svaki vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove, i poslanike Njegove: “Mi ne izdvajamo nijednog od poslanika Njegovih.” I oni govore: “Čujemo i pokoravamo se; oprosti nam, Gospodaru naš; tebi ćemo se vratiti! Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih: u njegovu korist je dobro koje učini, a na njegovu štetu zlo koje uradi. Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo! Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas! Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti, pobriši grijehe naše i oprosti nam, i smiluj se na nas. Ti si Gospodar naš pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje!) 285-286.
4. Suru El-Ihlas – tri puta,
5. Suru El-Falaq – tri puta,
6. Suru En-Nas – tri puta,
7. Zatim prouči tri puta Bismillu (Bismillahir-Rahmanir-Rahim), i prouči dovu „U’izuke bi’izetillahi we qudretihi min šeri ma tezdidu we tuhathir“ sedam puta.
8. Onda prouči: (S imenom Allaha kad se Njegovo ime spomene, nikakvo zlo na Zemlji i na nebesima ne može se počiniti) – tri puta,
9. I prouči: (Ostavljam te Allahu u emanet, a koga Allah čuva siguran je)

Zatim rukama pređi preko glave djeteta i njegovog tijela.

Ovako majka može da osjeti mir od uroka, bolesti i prelaznih infekcija kod djece, a sve je pisano i suđeno, sve je od Allaha pisano i određeno.

A Allah, dž.š., kaže u Kur’anu u suri Tewbe: „Reci: ”Dogodiće nam se samo ono što nam Allah odredi…“, a u hadisu Božijeg Poslanika, a.s, se kaže: „Ništa sudbinu ne može vratiti osim dove“.

Priredila i prevela: Merjem H. Kapo

Izvor:Akos.ba

Related Articles

Back to top button