Vijesti

Važno upozorenje: Od sutra moguće poplave zbog jakih padavina

Agencija za vodno područje rijeke Save izdala je važno upozorenje građanima i institucijama za period: 02.07. do 03.07.2024.

Prognoziran je porast vodostaja uslijed novih značajnijih padavina na većem dijelu vodnog područja rijeke Save u FBiH, posebno na slivovima Bosne, Sane, Drine i Tinje.
Moguće su bujične i urbane poplave na slivovima rijeka Sana, Sanica i Bliha, na desnim pritokama rijeke Bosne nizvodno od Sarajevskog polja, na slivovima rijeka Gostović, Krivaja, Liješnica, Usora, Spreča, Drinjača i Tinja.
U naredna dva dana prognozirano je vanredno hidrološko stanje, posebno na području:

Donjeg i srednjeg dijela sliva rijeke Bosne (na desnim pritokama rijeke Bosne nizvodno od Sarajevskog polja, na slivovima rijeka Gostović, Krivaja, Liješnica, Usora, Spreča),
Slivova Sane i Sanice,
Slivova Drinjače i Tinje.
Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje općina u Unskosanskom, Zeničko-dobojskom i Tuzlanskom kantonu.

“Sugerišemo nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučujemo pojačan oprez.” naveli su iz Agencije.

“Nadležne službe civilne zaštite treba da upozoravaju stanovništvo da postoji opasnost od prilaska obalama s obzirom na moguće povećanje dubina i brzina tečenja vode u rijekama, te da im pravovremeno daju obavještenje sa uputama i smjernicama, kako bi stanovništvo na vrijeme oduzelo mjere samozaštite, s ciljem smanjenja šteta od štetnog djelovanja poplava.” upozorili su iz Agencije.
Izvor:n1info.ba

Related Articles

Back to top button