Islamske teme

Koja dob je najprikladnija da počnemo našu djecu navikavati da klanjaju namaz

Posebna važnost pridaje se podsticanju djece na obavljanje ibadeta, a naročito na obavljane je namaza. Allahov Poslanik s.a.v., savjetovao je roditelje po tom pitanju, a i sam je bio primjer ispravnog pristupa.

Veliku važnost za usvajanje osjećaja bitnosti obavljanja pet dnevnih namaza kod djece, ima pristup i način same poduke namazu. Naš Poslanik s.a.v.s rekao je da djecu od sedme godine treba početi navikavati na namaz, a da ih u periodu od desete godine treba, na određeni način, primorati na obavljanje namaza. (Ebu Davud, Salat, 25-26,Hakim,el-Mustedrek,1/311)

U časnom hadisu, Allahov Poslanik, s.a.v.s kaze:“Kada djeca napune sedam godina, podučite ih namazu.“ (Tirmizi, Salat,187;Hakim,Mustedrek,1/389)

U drugom hadisu, Allahov Poslanik, s.a.v.s, kaže: „Kada dijete nauci raspoznavati desnu od lijeve strane, tražite od njega da obavlja namaz.“

Na taj način Allahov Poslanik s.a.v.s, posavjetovao je roditelje po pitanju namaza. (Ebu Davud, Salat,25)

U navedenim hadisima Allahov Poslanik s.a.v.s, poručuje nam da navikavamo svoju djecu na namaz. Islamski učenjaci, kao period početka obavljanja namaza, kada su u pitanju djeca, navode dob i godine kada je dijete sposobno da razlikuje dobro od lošeg i štetu od koristi. Iako se djeca po pitanju te sposobnosti međusobno razlikuju, smatra se da je to u prosjeku dob od sedam godina. To je period kada dijete treba početi sa vjerskim obrazovanjem i navikavanjem na ibadet. Naravno, i u ranijem periodu kroz primjere i podsticaje, budeći u djetetu ljubav prema vjeri, roditelji mogu početi sa navikavanjem na ibadete.

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić

Izvor: akos.ba

Related Articles

Back to top button