Nekategorisano

Koliko znamo o poslaniku Zakajrijji alejhi selam (Zaharije)?

Nejaki starac koji je volio Allaha i bio pošten i bogobojazan. Proveo je svoj život u stjecanju znanja i podučavanju drugih ljudi, radeći to za Allahovo zadovoljstvo. To je Zakarija alejhi selam.

Kur’an govori njegovu priču u surama Ali Imaran i Merjem (3. i 19.), a vrlo slična priča je ispričana u kršćanskom Evanđelju po Luki. „…kad je on Gospodara svoga tiho zovnuo i rekao: ‘Gospodaru moj, kosti su mi oronule i glava osijedjela, a nikada nisam, kad sam Ti, Gospodaru moj, molbu uputio, nesretan ostao…“ (Kur’an, Merjem,3.-4.)

Poslanik Zakarija alejhi selam, bio je član obitelji Imran, blagoslovljene obitelji čiji su članovi također bili Isa alejhi selam i Merjem radijallahu anha (Isus i njegova majka Marija.)

Kad je mlada Merjem otišla u Jeruzalemu, Allah je Zakariju postavio za njezina skrbnika. Svaki bi dan posjećivao Merjem kako bi bio siguran da su sve njezine potrebe zadovoljene. Njezina pokornost i odanost Allahu impresionirala je Zakariju i bio je zadivljen namirnicama koje će pronaći u njezinoj sobi. Kaže se da bi ljeti imala plodove zime, a zimi plodove ljeta. Kad je Zakarija upitao kako je Merjem dobila sve te plodove, ona je odgovorila da je Allah, Onaj koji hrani i brine o njoj, doista bio Onaj koji ju je opskrbio:

„I Gospodar njezin primi je lijepo i učini da uzraste lijepo, i da se o njoj brine Zekerijja. Kad god bi joj Zekerijja u hram ušao, kod nje bi hrane našao. ‘Odakle ti ovo, o Merjema?’ – on bi upitao, a ona bi odgovorila: ‘Od Allaha, Allah onoga koga hoće opskrbljuje bez muke.’“ (Kur’an, Ali Imran, 37.)

Kad je promatrao Merjeminu potpunu podložnost Bogu i njezinu nepokolebljivu vjeru u Njega kao Opskrbitelja, to mu je otvorilo oči za novi koncept. Bez obzira koliko naše potrebe bile ogromne ili beznačajne, Allah je uvijek tu da nas sasluša i odgovori. Ovo je vrlo važna ideja za razmatranje.

Kod Allaha su sve riznice, On može šta želi i Njemu je baš sve lako, čak i ono šta nama djeluje nemoguće.

Merjem je imala voće izvan sezone, Zakarija je molio za nešto šta prema ljudskim standardima nije bilo moguće. On i njegova žena bili su vrlo stari i vrijeme da začnu dijete je prošlo. Međutim, Allahova dobrota i milost prema nama nisu ograničene svjetovnim ograničenjima i sa Allahom je sve moguće.

Dova je primljena

Tako je Zakarija potajno pozvao Uzvišenog Allaha, rekavši da želi nasljednika koji će biti pokoran Njemu. Želio je sina koji bi nastavio vjerovjesništvo i širio znanje koje je stekao tijekom svog života. Allah mu je na te dove odgovorio ovako odmah odgovorio: „I dok je on u hramu stojeći molio, meleki ga zovnuše: ‘Allah ti javlja radosnu vijest: rodiće ti se Jahja, koji će u Allahovu knjigu vjerovati, i koji će prvak biti, i čedan, i vjerovjesnik, potomak onih dobrih.‘“ (Ali Imran, 39.)

Kad je Zakarija primio ovu zapanjujuću vijest, stajao je u molitvi. On je uzvratio pitanjem kako se to uopće moglo dogoditi s obzirom na njegovu starost i stanje njegove supruge. „’Gospodaru moj’ – reče – ‘kako ću imati sina kada me starost ophrvala, a i žena mi je nerotkinja?’“ , a zatim mu je Uzvišeni Allah potvrdio lekciju koju je Merjem shvatila prije i rekao: „’Eto tako’ – reče On – ‘Allah čini što On hoće’.“

Zakarija je tražio znak, pitajući se kako će znati da se to čudo stvarno događa njemu i njegovoj ženi. Allah mu je odgovorio da on neće moći komunicirati, osim signalima. Zakarija je dobio upute da provodi vrijeme sjećajući se i slaveći Allaha. Kur’an nam govori da su poslanik Zakarija alejhi selam i njegova žena činili dobra djela, molili Allaha sa strahom i nadom i bili skromni, pa ih je Allah nagradio sinom, iako su bili u starosti:

„…Pa smo se pozivu njegovom odazvali i Jahjaa (Ivana Krstitelja) mu poklonismo. Oni su se trudili da što više dobra učine i molili su se u nadi i strahu, i bili su prema Nama ponizni.“ (El-Enbija, 90.)

Ovo nije bilo obično dijete. Jahja alejhi selam je dobio mudrost dok je još bio dijete i Bog ga je uputio da se čvrsto drži Tore. Bio je simpatičan i sposoban pokazati samilost i milost prema čovječanstvu. Allah je stvorio Ivana, pravednog i čestitog: „’O Jahja, prihvati Knjigu odlučno!’ – a dadosmo mu mudrost još dok je dječak bio, i nježnost i čednost, i čestit je bio i roditeljima svojima bio je dobar, i nije bio drzak i nepristojan.“ (Merjem, 12.-14.)

Iskrenu molbu starca i njegove žene koja je bila do tada nerotkinja, Allah je prihvatio i cijelom čovječanstvu je dao vrijednu lekciju da su Njegove blagodati neograničene. On je Opskrbitelj, Uzdržavatelj, Jedini!

Izvor: About Islam
Izvor:n-um.com

Related Articles

Back to top button