Pitanja i odgovori

Kome pripada žena u Džennetu, ako je bila više puta udata

Pitanje:

Esselamu alejkum, ukoliko je zena bila udavana vise puta, kojem muzu ce da pripadne ako udju svi u Dzennet?

Odgovor:

Dva su misljenja kod ucenjaka po pitanju zene koja je bila vise puta udavana kome ce biti zena u Dzennetu ako njeni bivsi muzevi udju u Dzennet: Prvo misljenje: da ce ona u Dzennetu biti zena onog muza koji je prema njoj bio najboljeg ahlaka, ili da ce ona izabrati od njih onog koji je prema njoj bio najboljeg ahlaka. Dokaz za ovo je hadis od Enesa, radijallahu ’anhu, da je Ummu Habiba, radijallahu ’anha, pitala Allahovog Poslanika, sallallahu ’alejhi ve sellem, za zenu koja je bila udavana za dva covjeka na dunjaluku, pa svi umru i udju u Dzennet, cija ce ona zena biti? Kaze: ”Od onog koji je bio kod nje ljepseg ahlaka na dunjaluku”, zatim je dodao: ”O Ummu Habiba, lijep ahlak uzima ono sto je najbolje i na dunjaluku i na Ahiretu.” Hadis biljezi Taberani u ”El-Mu’adzem el-kebir” (18927), kaze ’Iraki da mu je sened slab (Tahridzu ehadisilihja’, 6/336.) Takodjer, biljezi Taberani u ”El-Mu’adzem el-evsat” (3265) da je Ummu Seleme, radijallahu ’anha, pitala isto pitanje, pa joj je Poslanik, sallallahu ’alejhi ve sellem, rekao: ”O Ummu Seleme, dat ce joj se da izabere, pa ce izabrati onog koji je bio najljepseg ahlaka. Reci ce: ’O Gospodaru, ovaj je bio najljepseg ahlaka prema meni na dunjaluku pa me ucini njegovom zenom’. O Ummu Seleme, lijep ahlak uzima ono sto je najbolje i na dunjaluku i na Ahiretu”. Hadis je slab jer je u njemu Sulejman b. ebi Kerime kojeg su Ebu Hatim i Ibn ’Adijj ocijenili slabim (Fethul-kadir, 3/195.). Drugo misljenje: da ce biti zena zadnjeg muza na dunjaluku. Dokaz za to je hadis u kojem je doslo da je Muavija, radijallahu ’anhu, zaprosio Ummu Derda’, radijallahu ’anha, pa je ona odbila rekavsi da je cula od Ebu Derda’, radijallahu ’anhu, (njenog bivseg muza) da je Allahov Poslanik, sallallahu ’alejhi ve sellem, rekao: ”Kojoj god zeni umre muz pa se uda za drugog, bice zena od zadnjeg muza (na Ahiretu).” , te je rekla: ”Ja ne zelim zamjenu za Ebu Derda’a”. Hadis biljezi Taberani u ”El-Mu’adzem el-evsat” (3248), u njegovom senedu je Ebu Bekr b. ebi Merjem, a on je slab (Medzme’al-zevaid, 2/189). Medjutim, Albani je sakupio sve rivajete ovog hadisa kojih je mnogo u Es-sahihi” (3/275) i ocijenio ga vjerodostojnim uz mnostvo rivajeta. Ovom hadisu svjedoce jos dva esera (predaje od ashaba): – da se Esma’ kcerka Ebu Bekra, radijallahu ’anha, zalila svom ocu na strogost njenog muza Zubejra, radijallahu ’anhu, pa joj je rekao: ”O kceri, saburaj, jer zena koja ima dobrog muza pa on umre, a ona se ne uda poslije njega, Allah ce ih sastaviti u Dzennetu”. (ibn ’Asakir, 1/193/19.), – drugi od Huzejfe, radijallahu ’anhu da je rekao svojoj zeni: ”Ako hoces da budes moja zena u Dzennetu, ne udaji se poslije mene, zena ce pripasti u Dzennetu zadnjem muzu na dunjaluku. Zato je Allah zabranio zenama Poslanika, sallallahu ’alejhi ve sellem, da se udaju poslije njega jer su one njegove zene u Dzennetu”. (Bejheki, 7/70). Iako u ove dvije predaje od ashaba ima slabosti koja nije jaka one podupiru i osnazuju hadis Ebu Derda’a. Pa tako na osnovu snage dokaza misljenje po kojem ce zena, koja je bila vise puta udavana, ako ona i njeni bivsi muzevi udju u Dzennet, biti zena zadnjeg muza na dunjaluku je odabrani stav. Argumenti ovog misljenja, tj. hadisi sa svim rivajetima i predajama od ashaba se dizu na stepen validnog i prihvatljivog dokaza, za razliku od hadisa kojima se dokazivalo prvo misljenje. A Allah zna najbolje.

Informativni islamski casopis “El-Asr

Related Articles

Back to top button