Islamske teme

Muhammed,a.s., nam poručuje: “Na tri stvari se zaklinjem”

“Na tri stvari se zaklinjem:
– nikada se zbog date sadake imetak neće umanjiti, pa dijelite sadaku,
– nikada čovjek ne oprosti nepravdu, koja mu je nanesena, a da mu Allah time ne uveća čast i ponos i
– nikada čovjek neće početi da traži od ljudi, a da mu Allah time neće otvoriti vrata siromaštva.”
( Hadis bilježi Sujuti. Hadis je sahih/vjerodostojan )

Related Articles

Back to top button