Pitanja i odgovori

Moja majka nije podnosila suprugu, razveo sam se, da li sam ispravno postupio

PITANJE:

Živio sam sretno u braku dvije godine. Iz tog braka imam jedno dijete. Moja
majka od početka nije podnosila moju suprugu tako da sam na kraju morao
birati između roditelja i supruge. Izabrao sam roditelje i razveo se. Da li sam
ispravno postupio?

ODGOVOR:

Ukoliko nisi imao problema sa suprugom, a iz tvojih riječi da si imao sretan brak to se razumije,
smatram da si pogriješio što si se razveo. Tim postupkom učinio si nasilje prema svojoj supruzi,
jer ona, bez razloga, ostaje bez muža i suočava se s neizvjesnošću koja može biti teška, vašem
djetetu koje gubi za sav život topli roditeljski dom, a i prema samome sebi, jer bez opravdana
razloga izlažeš sebe nevoljama i iskušenjima koja neminovno dolaze s razvodom, posebno kad
se nađu i djeca, a vjerovatno si time podržao svoju majku u pogrešnom odnosu prema njenoj
snahi, a potpomaganje nasilnika je isto tako nasilje.

Ispravno bi bilo da si ti, kao dijete, izvršavao obaveze prema roditeljima, čak i ako su oni prema
tebi nepravedni, a svoju suprugu, s kojom imaš sretan život, odvojio od majke koja je ne
podnosi. Nažalost, česte su situacije da svekrve, zbog ljubomore i drugih neopravdanih razloga,
ne podnose svoje snahe. Razlog zašto je to tako, po mom shvatanju, jeste neposjedovanje (kod
svekrva) zaštitnih elemenata koji se ogledaju u poznavanju šerijatskih propisa i njihovoj primjeni
u životu, tako da svekrve lahko padaju pod uticaj šejtanskog djelovanja i one svojim postupcima
pomažu šejtanu u rušenju brakova svoje djece. Ako znamo da je najveći uspjeh koji šejtan
može postići rušenje jednog braka, tada možemo znati kolika su šejtanska nastojanja u tom
pogledu velika.

Dakle, preporučio bih ti da suprugu vratiš, a da u isto vrijeme prema roditeljima izvršavaš
obaveze. Ukoliko te roditelji tjeraju i nagovaraju na grijeh, nemoj ih poslušati. U sitaciji kad ih ne
možeš poslušati, trudi se da ih ne uvrijediš, jer grijeh je da dijete roditelju kaže “uh”, a kamoli šta
više. Znaj da u hadisu stoji da je Džennet pod majčinskim nogama, a isto tako u hadisu stoji da
su najbolji muslimani oni koji su najbolji prema svojim suprugama. Molim Allaha, dž.š, da ti bude
na pomoći. Amin!
dr. Šukri Ramić

Related Articles

Back to top button