Pitanja i odgovori

Onaj koji je rekao svojoj supruzi: “Ako dodirneš moj telefon idi svojima“?

Pitanje:

Dogodila se prepirka između mene i moga supruga oko njegovog mobitela, a zbog mojih čestih poziva mojima, tako da mi je te prilike doslovno rekao: “Ako ga još jednom dodirneš idi svojima, ako ga još jednom dodirneš idi svojima“, u isto vrijeme rukama pokazujući (što je upućivalo na isto značenje onoga što je govorio). Pa sam ga pitala o njegovoj namjeri, pa mi je rekao da je time htio samo da me zaplaši, da ne bih drugi put zvala sa njegovog mobitela. Da li se sa ovim desio razvod ako se ispunio uslov koji je on spomenuo u svome govoru? I da li su njegove riječi jasne i dovoljne kada je u pitanju razvod braka, ili su od stvari koje samo upućuju na njega?

Odgovor:

Zahvala pripada Uzvišenom Allahu.
Riječi kojima se izriče razvod braka se dijele u dvije grupe: Riječi jasnog i riječi prenesenog značenja. Što se tiče riječi jasnog značenja, one u sebi i svome značenju najčešće ne upućuju na bilo šta drugo osim razvoda braka. Kao što je slučaj sa riječima: Razveo sam te (pustio sam te), razvedena si (puštena si) i tome slično, sa čijom upotrebom se ispunjava razvod braka, bez obzira što suprug to ne namjerava.
A što se tiče riječi prenesenog značenja, one u sebi mogu da sadrže značenje samog razvoda braka, ali i druga značenja. Kao što su riječi koje je upotrebio tvoj suprug: „ Idi svojima„ , koje mogu imati značenje razvoda, a mogu da imaju i druga značenja. Tako da je propis kod ovih riječi prenesenog značenja da se sa njihovom upotrebom razvod braka ne dešava, osim ako suprug nije baš to namjeravao. Pa ako je tvoj suprug njima namjeravao razvod braka, on se je time i desio, ako se je ispunio uslov postavljen sa njegove strane, a što je bio dodir njegovog mobitela. S druge strane, ako nije namjeravao razvod, ništa se nije desilo.
To što je sa svojim riječima namjeravao da te zaplaši, ne smeta da je u isto vrijeme želio time i razvod braka, jer česta je pojava da suprug plaši svoju suprugu razvodom braka, kako bi prema njemu manje griješila i bila mu pokornija. Odatle je na suprugu da ne upotrebljava riječi jasne, a i one prenesenog značenja koje upućuju na razvod braka, te je na njemu da se potrudi da rješava probleme u atmosferi ljubavi i međusobnog razumijevanja. Dok je na supruzi da se pokorava svome suprugu, i nastoji da pridobije njegovo zadovoljstvo, a sa druge strane nema pravo da griješi prema njemu, da ga srdi, niti da od njegovog imetka uzima bez njegove saglasnosti.
Allaha dž.š. molim da nas uputi na ono što voli i sa čim je zadovoljan, a Allah najbolje zna.
Onaj koji je rekao svojoj supruzi: “Ako dodirneš moj mobitel idi svojima“;

Dogodila se prepirka između mene i moga supruga oko njegovog mobitela, a zbog mojih čestih poziva mojima, tako da mi je te prilike doslovno rekao: “Ako ga još jednom dodirneš idi svojima, ako ga još jednom dodirneš idi svojima“, u isto vrijeme rukama pokazujući (što je upućivalo na isto značenje onoga što je govorio). Pa sam ga pitala o njegovoj namjeri, pa mi je rekao da je time htio samo da me zaplaši, da ne bih drugi put zvala sa njegovog mobitela. Da li se sa ovim desio razvod ako se ispunio uslov koji je on spomenuo u svome govoru? I da li su njegove riječi jasne i dovoljne kada je u pitanju razvod braka, ili su od stvari koje samo upućuju na njega?
Odgovor:
Zahvala pripada Uzvišenom Allahu.
Riječi kojima se izriče razvod braka se dijele u dvije grupe: Riječi jasnog i riječi prenesenog značenja. Što se tiče riječi jasnog značenja, one u sebi i svome značenju najčešće ne upućuju na bilo šta drugo osim razvoda braka. Kao što je slučaj sa riječima: Razveo sam te (pustio sam te), razvedena si (puštena si) i tome slično, sa čijom upotrebom se ispunjava razvod braka, bez obzira što suprug to ne namjerava.
A što se tiče riječi prenesenog značenja, one u sebi mogu da sadrže značenje samog razvoda braka, ali i druga značenja. Kao što su riječi koje je upotrebio tvoj suprug: „ Idi svojima„ , koje mogu imati značenje razvoda, a mogu da imaju i druga značenja. Tako da je propis kod ovih riječi prenesenog značenja da se sa njihovom upotrebom razvod braka ne dešava, osim ako suprug nije baš to namjeravao. Pa ako je tvoj suprug njima namjeravao razvod braka, on se je time i desio, ako se je ispunio uslov postavljen sa njegove strane, a što je bio dodir njegovog mobitela. S druge strane, ako nije namjeravao razvod, ništa se nije desilo.
To što je sa svojim riječima namjeravao da te zaplaši, ne smeta da je u isto vrijeme želio time i razvod braka, jer česta je pojava da suprug plaši svoju suprugu razvodom braka, kako bi prema njemu manje griješila i bila mu pokornija. Odatle je na suprugu da ne upotrebljava riječi jasne, a i one prenesenog značenja koje upućuju na razvod braka, te je na njemu da se potrudi da rješava probleme u atmosferi ljubavi i međusobnog razumijevanja. Dok je na supruzi da se pokorava svome suprugu, i nastoji da pridobije njegovo zadovoljstvo, a sa druge strane nema pravo da griješi prema njemu, da ga srdi, niti da od njegovog imetka uzima bez njegove saglasnosti.
Allaha dž.š. molim da nas uputi na ono što voli i sa čim je zadovoljan, a Allah najbolje zna.

Preveo: Bekir Hodžić

Related Articles

Back to top button