Islamske teme

Motivi koji čovjeka nagovaraju na ogovaranje i njegov lijek

l. Iskaljivanje bijesa jednog čovjeka prema drugom razlog je koji navodi na mržnju. Kada se god mržnja poveća, poveća se i ogovaranje protivnika.

2. U uzročnike ogovaranja spada i slaganje, predusretljivost i potpomaganje prijatelja, jer se – kada se zajedno zabavljaju u klevetanju drugih – jedan od njih, ustručava suprotstaviti prijatelju i prekinuti ga, bojeći se da se ovi na njega ne naljute i ne napuste ga, pa ih i dalje nastavlja pomagati, misleći da je to za dobrobit prijateljstva.

3. U uzročnike ogovaranja spada i želja za uzdizanjem sebe na račun omalovažavanja drugog. Tako se zna desiti da neko za drugoga tvrdi da je neznalica, ograničen i sl., sa ciljem da dokaže kako je on bolji od njega i drugima se pokaže pametnijim. Isti je slučaj sa zavidnošću prema onome koga svijet hvali, voli i poštuje i njegovim
klevetanjem u želji da mu se navedeni ugled potkopa.

4. U uzročnike ogovaranja spadaju i igra, zabava, ismijavanje, imitiranje i zbijanje šala na račun drugoga, kako bi se kroz sve to za ebe pridobiti, bar neki od prisutnih.
Lijek protiv ogovaranja:

Onaj ko drugoga ogovara, prije svega mora znati da se ogovarajući drugoga izlaže Allahovoj srdžbi i preziru i da njegova dobra djela odlaze onome koga ogovara, a ako ovaj nema dobrih djela, onda se grijesi onoga koga ogovara njemu prenose. Onaj ko o ovome vodi računa neće dozvoliti da mu se jezik upusti u ogovaranje drugoga. Ako se, pak, dođe u iskušenje ogovaranja, treba se sjetiti svojih mahana, njima se pozabaviti, pokušati ih otkloniti i postidjeti se da se pored svojih mahana traga za tuđim.

U tom smislu neko je u stihu lijepo rekao:

Ako druge vrijeđaš mahanom koju i sam imaš

Kako ljude može vrijeđati onaj ko je ćorav?

A ako druge vrijeđaš sa mahanom koju nemaju,

Znaj da je to kod Boga i ljudi još veći grijeh!

Zato se o motivu koji navodi na ogovaranje mora dobro razmisliti i pokušati ukloniti, jer je najbolji lijek protiv bolesti uklanjanje njenog uzroka.
lskupljivanje za ogovaranje

Znaj da onaj ko ogovara drugog istovremeno čini dva grijeha:

jedan prema Uzvišenom Allahu, jer čini ono što mu je On zabranio i drugi prema Njegovu stvorenju. Otkup od prvoga sastoji se u pokajanju i obraćanju Allahu sa molbom da ga oprosti, dok otkup za drugi može biti dvojak:

-Ako je ogovaranje došlo do ušiju onoga na čiji je račun učinjeno, onaj ko ga je ogovorio dužan mu je otići, zatražiti halala i pokazati kajanje za svoj postupak.
-Ako, pak, ogovaranje nije doprlo do njegovih ušiju, umjesto da od njega zatraži halala, sada treba moliti za oprost njegovih grijeha, pohvaliti ga i dobrim spomenuti, pred istim onima pred kojima ga je ogovorio, kako bi i njihova srca očistio.

Bistro more poboznosti i suptilnosti

Ahmed Ferid

priprema i obrada stazomislama

(naslov je od stazomislama)

Related Articles

Back to top button