Islamske teme

Nauka potvrdila: Slušanje Kur’ana ublažava bol kod djece

Neka savremena naučna istraživanja pokazala su da konstrukcija nekih glasova i njihov izgovor mogu ublažiti bol kod novorođenčati, a na listi tih glasova nalazi se i Kur’an.

Istraživanja su provedena nad djecom u periodu od dvije godine i ustanovljeno je da slušanje učenja Kur’ana veoma umirujuće djeluje na djecu, tako da otklanja bolove, a djeca, također, slušajući učenje mogu veoma prijatno zaspati.

Nakon nekog perioda u kome su djeca bila izložena konstantnom slušanju učenja Kur’ana, ona su izrazito zavoljela slušati ga, a posebno u vremenu neposredno prije spavanja.

Čak i u situacijama prehlada, bolesti i proljeva, bolestima kojima su često izložena djeca tog dobi, ustanovljeno je da učenje Kur’ana u mnogome poboljšava njihovu situaciju i pozitivno djeluje. Djeca bi osjećala sreću, smiraj i bol bi se umanjio.

Brojna su istraživanja koja ukazuju na djelotvornost kur’anskog teksta u liječenju, naročito djece. Tako je jedno od istraživanja provela i dr. Vefa’ Vafi, profesorica na Univerzitetu Ajnu Šems, koja je potvrdila da je Kur’an otkrio novi način liječenja djece, koja imaju smetnje u govoru. Ona je potvrdila da je konstantnim forsiranjem slušanja kur’anskih ajeta: Gospodaru moj, rasprostrani moja prsa, olakšaj mi i razveži uzao sa jezika moga da mogu moj govor razumjeti izliječen veliki broj djece koja imaju problema sa govorom.

Druga naučna studija je potvrdila da djeca koja u ranom dobu se navikavaju na izgovor lahko izgovorljivih riječi, bez teških i komplicirani fonetskih znakova, poput riječi Allah, islam, ehad, su sposobnija u prevazilaženju govornih problema u periodu odrastanja.

I doista, postavlja se pitanje, ukoliko Kur’an utiče na brda, koja nemaju razuma niti duše, kakav je tek njegov uticaj na čovjeka, a Uzvišeni Allah kaže: Kada bismo ovaj Kur’an kakvom brdu objavili vidio bi ga kako se iz skromnosti pred Allahom ruši. To su primjeri koje navodimo ljudima da bi razmislili.

IslamBosna.ba

Related Articles

Back to top button