Islamske teme

Na koga Allah Uzvišeni i meleki donose salavat?

1.Meleki donose salavat na one koji ljude poducavaju dobru

Od Ebu Umame El-Bahilija se prenosi da su Poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, spomenuta dvojica ljudi, od kojih je jedan pobožnjak, a drugu ucenjak, pa je Poslanik rekao:“Prednost ucenjaka nad pobožnjakom kao moja prednost nad vama.Doista Allah, meleki i stanovnici Zemlje i nebesa pa cak i mravi i ribe donose salavat na onoga ko ljude poducava dobru.“

Hadis bilježi Tirmizi i kaže da je hasen garib, dok ga Albani ocjenjuje kao hasen (dobar)
Vidi:“Miškatu-l-mesabih 1 /46 i Sahihu-t-tergibi ve-t-terhib 1/ 19

2.Meleki donose salavat na one koji su u prvim saffovima.

Hadis o ovome bilježi Ahmed i Nesai sa dobrim lancem prenosilaca. Albani ovaj hadis ocjenjuje kao sahih li gajrihi, Sahihu-t-tergibi ve-t-terhib 1/ 58
Drugi hadis na ovu temu govori o tome da Allah i meleki donose salavat na one koji su u prvom i drugom saffu.( Sahihu-t-tergibi ve-t-terhib, 1/ 118)

3.Allah i meleki donose salavat na one koji popunjavaju praznine u saffovima.

Hadis o ovome bilježe Ahmed , Ibn Madže , te Ibn Huzejme, Ibn Hibban uz svojim Sahihima, a šejh Albani veli da je hadis hasen sahih, Sahihu-t-tergibi ve-t-terhib, 1 /121)

4.Allah i meleki donose salavat na one koji ustaju na sehur

Ibn Omer prenosi da je Resul, sallallahu alejhi ve selleme, kazao:“Allah i meleki blagosiljaju one koji ustaju na sehur.“ Bilježi ga Taberani U Evsatu i Ibn Hibban u Sahihu, dok ga he šejh Albani ocjenio kao hasen sahih.( Sahihu-t-tergibi ve-t-terhib, 1 /257)

5.Meleki donose salavat na onoga ko iscekuje namaz u džamiji

Hadis na ovu temu prenosi Ebu Hurejre, a Albani ga ocjenjuje kao sahih.

6.Sedamdeset hiljada meleka donose salavat na onoga ko posjeti bolesnika.

Hadis bilježi Hakim i Ibn Hibban u svome Sahihu.Šejh Albani je hadis ocjenio vjerodostojnim.
Sahihu-t-tergibi ve-t-terhib, 1 /197)

7.Meleki donose salavat na onoga ko donosi salavat na Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme

Hadis bilježi Ahmed u Musnedu, a Albani kaže da je hadis sahih mursel.
Vidi:Sahihu-l-Džami’ 5 /174

Priredio:

Senad Muhic

Ne zaboravimo i mi donositi salavate na Muhammeda salallahu alejhi ve sellem, a neko ce mozda pitati koje su to koristi koje dobijamo od salavata, evo odgovor

dzemat-sabah.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button