Islamske teme

Čovjek koji se pretvara ima ove tri osobine

Islamski foto citat:

  1. On je lijenj (u ibadetu) kad je sam, a energinač kad je među ljudima,
  2. Povećava svoja djela kad je hvaljen i
  3. Umanjuje svoja djela kada ga kritikuju.

(Ali ibn Ebi Talib)

Related Articles

Back to top button