Islamske teme

Nafilama do neizmjernih nagrada

Subhanallah, kada se obećavaju ovakve nagrade za obavljanje nafila (sunneta), kakve li su tek nagrade za obavljanje farz-namaza!

Sabahski sunneti

Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dva rekata sabahskog sunneta bolja su od dunjaluka i svega što je na njemu.” (Hadis bilježi imam Muslim) A u drugoj predaji navodi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Njih dva (tj. dva rekata sabahskog sunneta) draži su mi od čitavog dunjaluka.” Također je zabilježeno da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije ostavljao sabahski sunnet ni na putovanju, iako je osnova da se sunneti ne klanjaju dok je čovjek putnik, kako je preneseno u vjerodostojnom sunnetu.
___________________________________

Sa dvanaest rekata sunneta do kuće u Džennetu

Od Ummu Habibe, radijallahu anha, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko u noći i danu klanja dvanaest rekata (sunneta), bit će mu sagrađena kuća u Džennetu: četiri rekata prije podne-namaza i dva poslije, dva rekata poslije akšama, dva poslije jacije i dva prije sabaha.” (Muslim, br. 728, i sabirači Sunena)
_____________________________________

Duha-namaz

U dobrovoljni jutarnji ibadet ubraja se i klanjanje duha-namaza. Vrijeme ovog namaza jeste jutro, kada sunce odskoči, pa do pred podne. Klanja se dva rekata, ili više, ko može stići. Za duha-namaz Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Svako jutro na svaki zglob treba se dati sadaka. Svaki tesbih (izgovoreno subhanallah) je sadaka, svako izgovoreno elhamdulillah je sadaka, svako izgovoreno la ilahe illallah je sadaka, svaki izgovoreni tekbir – Allahu ekber je sadaka, naređivanje dobra je sadaka, odvraćanje od zla je sadaka, A SVE TO ZAMJENJUJU DVA REKATA DUHA-NAMAZA.” (Muslim)

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da nam je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ostavio u vasijjet tri stvari: da postimo tri dana u svakom mjesecu, klanjamo dva rekata duha-namaza i vitr-namaz pred spavanje. (Buhari)

NA DONJEM VIDEO KLIPU POSLUSAJTE MALO VISE O DUHA NAMAZU.
_________________________________________

Noćni namaz

“Oni koji su se Allaha bojali – u džennetskim baščama će, među izvorima, boraviti, primat će ono što im Gospodar njihov bude darovao, jer, oni su prije toga dobra djela činili, noću su malo spavali i u praskozorje oprost od grijeha molili.” (Ed-Darijat, 15–18)

Rekao je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem: “Najbolji namaz nakon farz-namaza jeste namaz u tmini noći.” (Muslim) Noćni namaz je, dakle, jedan od najboljih znakova pokornosti Uzvišenom Allahu, nakon izvršenja farzova, tj. obaveza. Noćni namaz i bdijenje noću radi ibadeta doživljavaju i osjećaju samo istinski vjernici, oni koji osjećaju najveći užitak i slast u zikru, tj. spominjanju Uzvišenog Allaha. Kaže Uzvišeni Gospodar svih svjetova: “I veličaj Ga noću i poslije obavljenih molitvi.” (Kaf, 40)

Ebu Malik el-Eš‘ari prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “U Džennetu postoje sobe čija se vanjština vidi iznutra i unutrašnjost izvana. Allah ih je pripremio za one koji dijele hranu drugima, šire međusobno selam i klanjaju dok drugi ljudi spavaju.” Ibn Hibban i Albani kažu da je hadis sahih.

Za dobrovoljni noćni namaz – kijamu-lejl, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “O, ljudi, nazivajte selam, dijelite hranu i klanjajte noću dok drugi ljudi spavaju, ući ćete u Džennet u miru.” (Tirmizi)

Imam Tirmizi bilježi hadis od Ebu Umame el-Bahilija,radijjallahu anhu, da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Držite se noćnog namaza jer je on doista snaga (ustrajnost) onih dobrih prije vas, približavanje vašem Gospodaru, otkup za loša djela i štit od grijeha.’” (Tirmizi, Sunen)

Od Sehla b. Sa‘da, radijjallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Džibril, alejhis-selam, došao je Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pa mu rekao: ‘Živi kako hoćeš, ali (znaj da) ćeš umrijeti; radi šta hoćeš, shodno tome bit ćeš nagrađen; voli koga hoćeš, ali (znaj da) ćeš se rastati od njega, i znaj da je vjernikova slava (čast) u NOĆNOM NAMAZU, u njemu su njegov ponos i neovisnost od ljudi.’” (Mu‘džemu Taberi El-Evsat, 4/306)

Od Ebu Hurejre prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prenoseći riječi od Allaha, dželle šanuhu, rekao: “U zadnjoj trećini svake noći naš Gospodar se spušta na dunjalučko nebo i govori: ‘Ko će da Me zamoli (pozove) pa da mu se odazovem? Ko će da zatraži pa da mu dam? Ko će da zatraži oprosta pa da mu oprostim?’” (Muslim, Sahih, 2/175)

Noćni namaz najbolje je klanjati u zadnoj trećini noći, a klanja se dva po dva rekata. Kada je u pitanju ukupni broj rekata noćnog namaza, može se klanjati dva, četiri, šest, osam ili više rekata.

(n-um.com)

Related Articles

Back to top button