Islamske teme

Najizrazitije greške u vezi s vjerovanjem

AKIDA
Najizrazitije greške u vezi s vjerovanjem
Podijeli sa drugima i zaradi sevap:
FacebookViberWhatsAppTwitterTelegramEmailMessengerCopy LinkPodijeli
1. Nepotpuno shvatanje riječi “la ilahe illallah”
2. Ubjeđenje da je robovanje Allahu vezano isključivo za obredoslovlje
3. Smatrati da je nečija druga presuda bolja od Allahove ili ravna njoj
4. Smatrati da djela nisu sastavni dio imana
5. Smatrati da je dovoljno imati “čisto srce”, bez djela
6. Smatrati da je iman nepromjenjiv, da ne raste pokornošću niti opada griješenjem
7. Smatrati da neko mimo Allaha zna gajb
8. Odlaziti kod sihirbaza, vračara i gatara
9. Povjerovati u ono što vračari tvrde da će se desiti
10. Liječiti sihr sihrom

11. Tražiti blagoslov potirući po tijelima dobrih ljudi ili po mrtvoj prirodi
12. Zaklinjati se nekim mimo Uzvišenog Allaha
13. Tražiti pomoć od mrtvih
14. Uzimati mrtve ili žive ljude kao posrednike između sebe i Allaha
15. Smatrati da mrtvi posjeduju nekakvu moć

16. Prinositi žrtvu nekome drugom osim Allahu
17. Pretjerivati u pogledu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i pripisivati njemu ono što je svojstveno samo Svevišnjem Stvoritelju
18. Pretjerivati u pogledu dobrih i pobožnih ljudi smatrajući da posjeduju nekakvu posebnu moć
19. Tražiti pomoć od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem
20. Ismijavati se s vjerom ili nekim od simbola vjere

21. Ismijavati se vjernicima
22. Vrijeđati ili psovati nešto što je sastavni dio dini-islama
23. Dozvoljavati ono što je islam zabranio i zabranjivati ono što je islam dozvolio
24. Čitati horoskop i vjerovati u ispravnost njegovog značenja
25. Vrijeđati vrijeme: sate, dane, sedmice, mjesece ili godine

26. Huliti Allahovu odredbu i biti nezadovoljan njome
27. Poricati kader
28. Ubjeđenje da je Allah Svojim bićem na svakom mjestu
29. Ubjeđenje da se Allah nije uzvisio iznad Arša
30. Poricati da se Allah spušta na dunjalučko nebo

31. Odstupati od stvarnog tumačenja Allahovih atributa
32. Smatrati da neko, dok boravi na dunjaluku, može vidjeti Uzvišenog Allaha
33. Smatrati da vjernici neće vidjeti Allaha u Džennetu
34. Ubjeđenje da Allah neće oprostiti grijehe ako su brojni i obimni
35. Ubjeđenje da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prisutan svojim tijelom na određenim mjestima

36. Obavljanje nekih islamskih obreda na mezaru ili pored mezarja
37. Poricanje kaburske patnje kojoj će biti izloženi neki ljudi nakon smrti
38. Poricanje proživljenja i Sudnjeg dana ili sumnja u njegovo nastupanje
39. Ubjeđenje da Džennet i Džehennem nisu još stvoreni
40. Ubjeđenje da će Džehennem jednog dana nestati

41. Proricanje sudbine na osnovu položaja zvijezda, gledanjem u dlan, gledanjem u fildžan ili na bilo koji drugi način
42. Biti sujevjeran i predati se zloslutnji
43. Oslanjati se na djela, uzroke i povode, a ne na Svevišnjeg Allaha
44. Upućivati dove nekom mimo Allaha
45. Traženje pomoći od džina

46. Poricanje postojanja meleka i šejtana
47. Korištenje zapisa, hamajlija i talismana
48. Poricanje sihra i uroka
49. Poricanje da džini mogu ući u ljudsko tijelo
50. Proslavljanje nemuslimanskih praznika

51. Neosnovano proglašavanje muslimana nevjernicima
52. Pretvaranje (rijaluk) u ibadetima i činjenje ibadeta radi prestiža i ljudskih pohvala
53. Imati pri sebi neka ili sva svojstva licemjera
54. Razmišljanje o Allahovom biću
55. Zaklinjati se Allahom da neće nekom oprostiti ono što može biti oprošteno

56. Gubljenje nade u Allahovu milost
57. Ubjeđenje da je Kur’an stvoren
58. Pripisivanje nekom mimo biološkog oca
59. Zavjetovanje nekome mimo Allaha
60. Prezir i vrijeđanje Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, ashaba

61. Obavljanje namaza ili činjenje sedžde na kaburu ili između mezara
62. Oponašati nemuslimane u onome što je specifično za njih
63. Smatrati da su islamske sekte na pravom putu jer se deklariraju kao muslimani
64. Poricanje dolaska Mehdija, Isaa, alejhis-selam, Dedžala, Jedžudža i Medžudža, životinje, kao i poricanje ostalih predznaka Sudnjeg dana
65. Vjerovati da je Hadir živ

66. Poricati autentičnost sunneta Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem
67. Izražavati sumnju u ahiret i Sudnji dan riječima: “Ko se otuda vratio”
68. Kazati da je Allah rekao u Kur’anu: “Robe moj, čuvaj se, čuvat ću te.”
69. Kazati: “Da sam uradio tako i tako, bilo bi tako i tako.”
70. Kazati kad se želi nešto negirati: “Nema tog boga koji će…”

71. Prilikom upućivanja prijetnje nekome, kazati: “Vidjet će on svoga boga!”
72. Kazati: “Kako htjedne Allah i taj i taj”, nego treba reći: “Kako htjedne Allah, Jedan, Jedini.”
73. Kazati: “Tako je htjela Allahova volja ili Allahova odredba”, nego treba reći: “Tako je htio Allah ili tako je Allah odredio.”
74. Kazati za nešto: “Ni Bog dragi ne zna”
75. Kazati za nešto udaljeno: “Bogu iza leđa”
76. Kazati: “Bože, ako te ima.”

Dr Safet Kuduzović, iz knjige “Osnove islama”
Izvor:n-um.com

Related Articles

Back to top button