Islamske teme

Namaz, za koji ne znaju mnogi muslimani! Jednostavan, a poseban!

Namaz, za koji ne znaju mnogi muslimani!
Jednostavan a poseban! Učinkovit i Allahu drag. Božiji poslanici i dobri ljudi, redovno su ga obavljali u stanju potrebe, nade, spasa i rješavanja problema.
Obična nafila (dobrovljni namaz) koji se sastoji najmanje od dva rekata.
Kakav je ovo namaz, kada se klanja i zašto?
Kroz primjere koje ću vam navesti, mnogo toga će vam biti jasnije, ako Bog da.
1) To je namaz, kojeg je klanjao (obavio) Božiji poslanik, Ibrahim, a.s., nakon što mu je oholi kralj oteo predivnu ženu Saru, majku našeg Poslanika Ishaka, a.s. Nakon što mu je kralj oteo ženu, Ibrahim, a.s., je odmah otišao i problem riješavao namazom. Dok je klanjao, njegova žena Sara se vratila i zatekla ga kako klanja namaz.
2) To je namaz, kojeg je klanjao Božiji poslanik, Zekerijja, a.s., nakon što je ostario a želja za djetetom bivala sve jača. Uzvišeni Allah njegovo stanje ovako opisuje:“Tu Zekerija zamoli Gospodara svoga:”Gospodaru moj,” – reče – “podari mi od Sebe čestita potomka, jer se Ti, uistinu, molbi odazivaš!”I dok se on u hramu STOJEĆI MOLIO (KLANJAO) meleki ga zovnuše:” Allah ti javlja radosnu vijest: rodiće ti se Jahja, koji će u Allahovu knjigu vjerovati, i koji će prvak biti, i čedan, i vjerovjesnik, potomak onih dobrih.” (Ali ‘Imran, 36 – 39)
Da, Zekerijja, a.s., svoje lice i dušu okrenuo je ka namazu, ključ riješenja njegovog problema i odgovor mu je odmah stigao:“Allah ti javlja radosnu vijest, rodiće ti se Jahja…“
3) To je namaz, kojeg je klanjao Džurejdž el-Abid, nakon što ga je jedna žena optužila za preljubu te donijela dijete dojenče, tvrdeći da je njegovo, a onda je rekao da sačekaju malo, ustvari čekali su ga, dok on obavi namaz. Nakon namza, dijete progovorilo i kazalo, da mu je otac jedan pastir. U teškom stanju potvore, obratio se namazom Onome koji je Pravedan i koji pomaže one kojima je učinjena nepravda.
Ovo je namaz, koji se obavlja u stanjima teških problema, iskušenja i potreba.
Poslanik, a.s., kako nam prenosi Huzejfe, r.a., (njegov prijatelj), kada bi ga snađi kakva nevolja ili problem, klanjao bi ili naređivao namaz.
Zar Uzvišeni nije objavio:“ “O vjernici, pomozite se strpljivošću i NAMAZOM! Allah je doista uz strpljive.” (El-Bekara, 153)
Spoj namaza i sabura, je najbolji način za izlaz iz svakog problema.
Kada god budete u problemima, okrenite se namazu, običnoj a posebnoj nafili. Na sedždi ovog namaza, dovite svojim riječima, dovite ono što vas muči!

Saudin Cokoja

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button