Islamske teme

Natjecanje između dva brata -priča iz života Muhammeda a.s.

Aabdur-Rahman b. ‘Avf, priča: “Na dan Bitke na Bedru dok sam stajao očekujući početak bitke dva mladića od ensarija, Mu’az b. Atra’ i Mu’avviz b. Atra’, bili su mi s lijeve i desne strane. Okrenuo sam se prema jednom, pa me on, da ga onaj drugi ne čuje, upita: “Amidža, znaš li ko je Ebu-Džehl?” “Znam. što će ti on?”- upitao sam ga. “Čuo sam da je on vrijeđao Allahovog Poslanika, sali allahu alejhi ve sellem . Pokaži mi ga, amidža! Ja sam dao zavjet Allahu da ću ga ubiti, ako ga vidim, ili ću ja umrijeti.” Onda me drugi, .da ga ne čuje onaj prvi, upita: “Pokaži mi ga, amidža! Ja sam dao zavjet Allahu da ću ga ubiti svojom sabljom, ako ga vidim.” Do:< smo mi tako stajali, ukaza se Ebu-Džehl, pa sam rekao: “Zar ne vidite? To je Ebu-Džehl, to je onaj koga tražite. Obojica su poletjela poput sokolova i udarili ga svojim sabljama. Nakon toga su došli Allahovom Poslaniku, sal lallahu alejhi ve sel lem, i obavijestili ga o tome, pa je on upitao: “Koji ga je od vas dvojice ubio?” “Ja sam ga ubio!” – odgovriše obojica u jedan glas. “Jeste li obrisali svoje sablje?” – upita on. “Ne!”- odgovoriše oni. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pogledao je njihove sablje, pa je rekao: “Obojica ste ga ubili.

www,novihorizonti.ba

Related Articles

Back to top button